Plan your path to the future

minun polkuni

Valitse oma polkusi!
 

 Opopassin POLKU-osio (15 pistettä) auttaa sinua oman suunnan löytymisessä ja jatko-opintosuunnitelmasi rakentamisessa. 

Opopassin KAIKILLE YHTEISET -osiot (5 pistettä) luovat pohjan Opopassin POLKU-osion tehtävien tekemiselle. POLKU-osio rakentuu kaikille pakollisesta START-tehtävästä, jonka avulla valitset oman polkusi. Tämä jälkeen teet oman polkusi tehtäviä ja lopuksi kaikille yhteisen THE END -tehtävän.  Opopassi on valmis kun olet kerännyt kasaan 20 pistettä.

miten polku rakennetaan?

1. Tee Start-tehtävä

Aloita polun rakentamisen alla olevasta START -tehtävästä, jossa tutustut ensin Opopassin 12 jatko-opintopolkuun ja valitset itseäsi kiinnostavan polun. Tämän jälkeen rakennat omaa jatko-opintopolkuasi tekemällä polun pistetehtäviä. 

2. Kerää 15 pistettä

POLKU -osiosta keräät yhteensä 15 pistettä tekemällä polun pistetehtäviä. POLKU -osion pakolliset tehtävät ovat START- ja THE END -tehtävät. Muut tehtävät pääset itse valitsemaan.

Jokainen polun tehtävä vie sinua kohti omaa jatko-opintosuunnitelmaasi.

3.Tee The End -tehtävä

Opopassin viimeinen tehtävä on kaikille pakollinen. Olet koonnut hurjasti aineksia oman tulevaisuuden suunnitteluun tekemällä Opopassin tehtäviä. Viimeisessä THE END -tehtävässä teet itsellesi jatko-opintosuunnitelman. Have a great journey! 

ansaitse 2 pistettä

start-tehtävä

1. Tutustu aluksi polkuihin
 

Jotta voit valita itseäsi kiinnostavan polun, lähde ensin tutustumaan polkujen  jatko-opintoaloihin. Pääset tutustumaan jatko-opintoaloihin Opopassin POLKU-sivun Koulutukset -painikkeesta tai suoraan alla olevien linkkien avulla.

RAVINTO-POLKU 
koulutukset Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

SPORTTI-POLKU 
koulutukset Liikunta-ala

HUMANISTI-POLKU

koulutukset Humanistinen- ja kasvatusala

KAUPPA-POLKU
koulutukset Liiketalouden ala  

TEKNIIKKA-POLKU
koulutukset Tekniikan ja liikenteen ala 

TAIDE-POLKU 

koulutukset Kulttuuriala

YHTEISKUNTA-POLKU

koulutukset Yhteiskuntatieteiden ja hallinnonala  

SOTE-POLKU

koulutukset Sosiaali-ja terveysala

TURVA-POLKU

koulutukset Turvallisuusala

MAAILMA-POLKU 

koulutukset Suuntana ulkomaat  

YMPÄRISTÖ-POLKU 

koulutukset Luonnonvara- ja ympäristöala

LUMA-POLKU 

koulutukset Luonnontiedeala

 

A) Valitse kolme itseäsi kiinnostavaa jatko-opintoalaa, joihin tutustut tarkemmin. Mihin kolmeen jatko-opintoalaan tutustuit ja perustele miksi valitsit juuri nämä alat?

B) Tutustu valitsemiesi kolmen alan koulutusvaihtoehtoihin. ​Mitkä koulutukset/ tutkinnot (valitse vähintään kolme) vaikuttavat mielestäsi kiinnostavimmilta tällä hetkellä ja perustele miksi kyseiset koulutukset sopisivat sinulle?


2. Valitse nyt itsellesi yksi jatko-opintopolku

 

 Valitse yksi jatko-opintopolku, johon haluat tutustua tarkemmin. Tehtävänäsi on kerätä 15 pistettä valitsemasi polun tehtävistä. Voit valita oman polkusi Opopassin 12 jatko-opintopolusta: 

RAVINTO-POLKU 

SPORTTI-POLKU 

HUMANISTI-POLKU 

KAUPPA-POLKU 

TEKNIIKKA-POLKU 

TAIDE-POLKU 

YHTEISKUNTA-POLKU 

SOTE-POLKU 

TURVA-POLKU 

MAAILMA-POLKU  

YMPÄRISTÖ-POLKU

LUMA-POLKU

SEKAPOLKU
(Jos polun valitseminen on hankalaa, 

voit koota sekapolun ja tehdä tehtäviä eri poluilta)

 


3. Tutustu valitsemasi jatko-opintopolun pistetehtäviin

 

Rakennat omaa polkuasi tekemällä polun pistetehtäviä. Pistetehtävän ikoni kertoo tehtävän aihepiirin, joka voi olla joko itsetuntemus, jatko-opinnot, työelämä tai omatalous/ yrittäjyys. Tehtävän pistemäärä kertoo tehtävään käytettävän työmäärän (1 piste vastaa 75 minuuttia työtä).

A) Tee suunnitelma mitkä polun pistetehtävistä valitset, jotta saat kasaan tarvittavat 15 pistettä! Huomaathan, että voit valita myös STUDY ja WORK-osioiden pistetehtäviä, joiden avulla voita tutustua korkeakouluun tai työelämään tarkemmin. Nämä pistetehtävät on tehty yhteistyössä Opopassin kumppanioppilaitosten ja -yritysten kanssa. 

Huom! Jos suunnitelman tekeminen tuottaa haasteita, voit katsoa mallia opopassisuunnitelmasta.

B) Haluatko keksiä itse tehtävän? Onko esimerkiksi joitakin tapahtumia, webinaareja tai virtuaalisia oppilaitosvierailuja, joihin haluaisit osallistua ja kerätä niistä pisteitä Opopassiisi? Jos vastasit kyllä, mitä Opopassin ulkopuolisia tapahtumia/tehtäviä haluat sisällyttää Opopassiisi?

JATKA omaan polkuusi

Mitä seuraavaksi? 
 

Aloita oman jatko-opintopolun kokoaminen. Kerää jatko-opintopolun pistetehtävistä puuttuva määrä pisteitä. Tee viimeiseksi Opopassin kaikille yhteinen tehtävä THE END  eli oma jatko-opintosuunnitelmasi. Opopassi on valmis, kun olet kerännyt kasaan 20 pistettä. Mukavaa matkaa oman polun rakentamisessa!

opopassi

Welcome

Olet nyt tutustunut alaan ja luonut itsellesi tavoitteet Opopassin suorittamiseksi. Kerää seuraavaksi valitsemaltasi jatko-opintopolulta kasaan 15 pistettä ja olet askeleen lähempänä omaa tulevaisuuden suunnitelmaasi. Polun viimeisessä tehtävässä THE END tehtävässä teet itsellesi jatko-opintosuunnitelman. Enjoy the ride!