kulttuuriala

mIHIN taide-POLKU JOHTAA?

 

Kulttuuriala kattaa lähes kaikkien taiteen alojen kuten musiikin, esittävän taiteen, kuvataiteen, muotoilun ja media- ja viestintäalojen koulutuksen. Kulttuurialan ammattilaiset sijoittuvat taide- ja kulttuurialojen ohjaajiksi, kulttuuripalvelujen tuottajiksi, taiteilijoiksi, suunnittelijoiksi, ja niin edelleen. Työpaikkoina ovat julkinen hallinto, yritykset ja järjestöt sekä itsenäisenä yrittäjänä toimiminen. Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset. 

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Taidealan asiantuntijoita työskentelee myös esimerkiksi taiteeseen liittyvän historian parissa. 

Taiteen, kulttuurin ja viestinnän työtehtävät ovat hyvin monentyyppisiä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla. Taiteen koulutusala tarjoaa omalla alallaan lahjakkaille henkilöille mahdollisuuden tehdä omasta harrastuksesta ammatti. 

mINNE OPISKELEMAAN taide-POLULTA?

TOINEN ASTE

 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja, julkaisutuotannon osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja, kuvallisen ilmaisun osaamisala, kuvallisen ilmaisun toteuttaja, painoviestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja) 

 •  Musiikkialan perustutkinto (musiikin osaamisala, muusikko, musiikkiteknologian osaamisala, musiikkiteknologi, pianonvirityksen osaamisala, pianonvirittäjä)  

 • Sirkusalan perustutkinto (sirkusartisti) 

 • Taideteollisuusalan perustutkinto ( jalometallialan osaamisala, artesaani, kello- ja mikromekaniikan osaamisala kelloseppä mikromekaanikko, metalliseppäalan osaamisala artesaani, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala artesaani, puusepänalan osaamisala artesaani, restaurointialan osaamisala artesaani, saamenkäsityön osaamisala artesaani, sisustusalan osaamisala artesaani, soitinrakennusalan osaamisala artesaani, tuotteen valmistuksen osaamisala artesaani, verhoilualan osaamisala artesaani)  

 • Tanssialan perustutkinto (tanssija) 

 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (katso tekniikka-polku)

Tutustu myös: 

Ammatillisten alojen osaamisalat, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

 

AMMATTIKORKEAKOULU

 • Artenomi (muotoilu, restaurointi, esinerestaurointi, rakennusrestaurointi, lasi ja keramikka, jalkinemuotoilu) 

 • Konservaattori (kulttuuriomaisuuden tai kulttuurihistoriallisen omaisuuden säilyttäminen ja hoitaminen) 

 • Kulttuurintuottaja (kulttuurialan kotimaiset ja kansainväliset tehtävät, kulttuuri liiketoimintana, tapahtumatuottaminen, mediatuottaminen, sosiokulttuurinen työ) 

 • Kuvataiteilija (maalaustaide, taidegrafiikka, kuvanveisto, valokuvaus, nykytaide, korutaide, digitaalinen kuvankäsittely, mediataide, liikkuvakuva, muu taide) 

 • Medianomi (valokuvaus, visuaalinen viestintä, mediasisältöjen tuottaminen, kuvaus, leikkaus, käsikirjoittaminen, elokuva, tuottaminen, äänittäminen ja äänisuunnittelu, graafinen suunnittelu, 3D-visualisointi, peli-, AV- ja internettuotanto, animaatio, kustannusala, kulttuurituottaminen, radio- ja TV-journalismi, lehtijournalismi, verkkoviestintä ja uusmedia, yritysviestintä, yhteisöviestintä, mainonnan suunnittelu, esitys- ja teatteritekniikka) 

 • Muotoilija (teollinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilutekstiili- ja vaatetussuunnittelu sekä taideteollinen suunnittelu kuten koru- , lasi-ja keramiikkamuotoilu, tuotesuunnittelu, tuotteiden valmistus ja markkinointi, asiantuntija- ja esimiestehtävät, graafinen muotoilu, muoti ja puvustus, teatteripuvustus, jalkinemuotoilu, ajoneuvo- ja automuotoilu, kaupunkimuotoilu, kokemus-ja palvelumuotoilu, brändimuotoilu, 3D- ja käyttöliittymäsuunnittelu) 

 • Musiikkipedagogi (klassisen ja/tai rytmimusiikin oman instrumentin, yhtye-/yhteissoiton ja taiteen soveltavan käytön taitaja, musiikin opetus- ja kasvatustehtävät)  

 • Muusikko (rytmimusiikin eri tyylilajeja hallitseva instrumentalisti tai musiikin luomisen, tuottamisen ja musiikkiteknologian taitaja) 

 • Tanssinopettaja (tanssin suunnittelu-, opetus- ja arviointitehtävät) 

 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja (opetus- ja suunnittelutehtävät, ohjaaminen, esiintyminen, sirkustaiteilija, teatteri ja nukketeatteri) 

 • Vestonomi (vaatetusalan suunnittelu-, markkinointi- ja kehittämistehtävät, muoti) 

 

YLIOPISTO

 

 • Taideteollisuus ( elokuvan ja tv:n käsikirjoitus, lavastus, tuotanto, leikkaus, ohjaus, kuvaus, äänitys ja äänisuunnittelu, dokumentaarinen elokuva, esittävien taiteiden lavastus, kuvataidekasvatus, muoti, muotoilu, sisustusarkkitehtuuri, visuaalisen viestinnän muotoilu, audiovisuaalinen mediakulttuuri, sisustus- ja tekstiilimuotoilu, teollinen muotoilu, vaatesuunnittelu)

 • Kuvataide (kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka, tila-aikataide: paikka- ja tilannesidonnainen taide, liikkuva kuva, valokuvataide)  

 • Säveltaide ja musiikki (global music, jazzmusiikki, kansanmusiikki, kirkkomusiikki, klassisen musiikin instrumenttiopinnot, klassisen musiikin lauluopinnot, musiikin johtaminen, musiikkikasvatus, musiikkiteknologia, sävellys ja musiikinteoria) 

 • Teatteri ja tanssi (tanssi, dramaturgia, näyttelijätaide, ohjaus, valosuunnittelu, äänisuunnittelu) 

 • Arkkitehti (katso tekniikka-polku, rakennusten ja maankäytön suunnittelu, rakennussuunnittelu, design, yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, korjausrakentaminen) 

 • Maisema-arkkitehti (katso tekniikka-polku, ihmisen ympäristö kokonaisuudessaan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun) 

 • Taiteiden tutkimus (katso humanisti-polku)

 • Taidehistoria ja taidekasvatus (katso humanisti-polku)

 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria (katso humanisti-polku)

Ruotsinkieliset koulutukset

 • Bildkonstnär  AMK, fotografering, grafisk design och inredningsdesign 

 • Dramapedagog  AMK, drama utbildning, drama, teaterpedagog 

 • Formgivare AMK, grafisk design

 • Formgivare  AMK, inredningsdesign

 • Musiker AMK, kyrkomusik, barockmusik

 • Musikpedagog AMK, musikpedagog 

 • Kulturproducent  AMK, producera och förmedla kulturupplevelser, kultursektor och kreativa branscher 

 • Medianom  AMK (foto & klipp, ljudarbeteManus & regiMedieanalysOnline Medi, Producentskap)

 • Scenkonstpedagog AMK, Teaterbranschen, röst, rörelse, improvisation, skådespelarträning, nutidsteater, regi och dramapedagogik  

englanninkieliset koulutukset

 • Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Design, Bachelor of Arts, Master of Arts Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Dramaturgia, teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Global Music Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

Hyödylliset linkit

löydä koulutuksesi

Opintopolku on Suomen valtakunnallinen koulutussivusto, jonka kautta löydät kaiken tiedon koulutuksista. Etsi mielenkiintoiset koulutukset ja tutustu opintojen sisältöihin. Opintopolusta löydät ajankohtaiset valintaperusteet ja ohjeet koulutukseen hakemiseen.

kiinnostuitko alasta?

What is your dream

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.