top of page

mIHIN kauppa-POLKU JOHTAA?

 

Kaupan alan työ on asiakaspalvelutyötä, jossa korostuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Myyntityössä tarvitaan myytävien tuotteiden tai palveluiden hyvää tuntemusta, sosiaalisia taitoja sekä yhä useammin myös kielitaitoa. Kaupankäynti ja kaupallisuus yleensä näkyy kaikkialla yhteiskunnassa, esimerkiksi toreilla, verkossa, ostoskeskuksissa ja työpaikoilla. 

Kaupallisella alalla tehtävä myyntityö on tuotteiden ja palvelujen myymistä asiakkaille. Tuotteet ja palvelut vaihtelevat päivittäistavaroista kuten elintarvikkeista vaatteisiin, kodinkoneisiin, koruihin, autoihin ja konsultointipalveluihin. Myynnin lisäksi kaupallinen ala työllistää myös ostojen ja hankintojen parissa sekä mainonnan ja markkinoinnin tehtävissä sekä kiinteistöjen myynnissä. 

Mainos- ja markkinointityö työllistää mm. yritysten omilla markkinointiosastoilla ja mainostoimistoissa. Työ on luovuutta ja projektinhallintataitoja edellyttävää asiakastyötä. Kiinteistöjen myynti ja välitys työllistää kaupallisen alan osaajaa myös kiinteistönvälitysyrityksissä. Myyntikohteiden hankintaa ja esittelyjä tehdään sekä toimistossa että myyntikohteissa. Kaupallisen alan ammattilaiset työskentelevät myös yritysten ja kuntien finanssi ja talousasiantuntijoiden tehtävissä sekä kansainvälisen liiketoiminnan parissa. 

Kauppatieteellisen tutkinnon suorittaminen antaa sekä liike-elämässä tarvittavia perusvalmiuksia että tutkimusvalmiuksia. Kauppatieteellisen alan opiskelija perehtyy muun muassa laskentatoimeen, markkinointiin, rahoitukseen sekä johtamiseen. Koulutuksessa korostuvat myös yrittäjyys ja kansainvälisyys. 

ammatillinen koulutus

 • Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) 

Tutustu myös: Ammatillisten alojen osaamisalat, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

  

AMMATTIKORKEAKOULU

 • Liiketalous tradenomi (Liiketalouden tradenomi voi suuntautua esimerkiksi myyntiin, markkinointiin, viestintään, henkilöstöhallintoon ja esimiestyöhön tai talouteen ja rahoitukseen. Eri ammattikorkeakouluissa on hakukohteita, joissa erikoistuminen kohdistuu esimerkiksi myyntityöhön, liiketoiminnan logistiikkaan, data-analytiikkaan, liiketoiminnan palveluratkaisuihin ja kieliin, Wellness-liiketoimintaan tai (pk-)yrittäjyyteen) 

 • Tietojenkäsittely tradenomi (tietoverkot, www-tuotanto, tietoturva, ohjelmisto- ja pelituotanto, tekoäly, analytiikka)

 • Turvallisuus tradenomi (katso turva-polku)

 • Kirjasto- ja tietopalveluala tradenomi (informaatikko, kirjastovirkailija, tiedonhaku, tietolähteet) 

YLIOPISTO

 • Kauppatieteet: kauppatieteet, taloustiede, tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede (johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, rahoitus, talousoikeus, tuotantotalous, yrittäjyys, taloustiede, talousmaantiede, talousmatematiikka, taloussosiologia, tietojärjestelmätiede, yritysjuridiikka, vakuutus ja riskienhallinta) 

 • Liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede (liiketoiminnan kehittäminen, data-analytiikan ymmärtäminen ja hyödyntäminen) 

 • Taloustiede: taloustiede, ympäristö- ja elintarviketalous (makrotaloustiede, mikrotaloustiede, julkinen talous, kansainvälinen talous, finanssipolitiikka, rahoitusmarkkinat, ympäristötalous, kuluttajakäyttäytyminen)

ruotsinkielinen koulutus

 • Ekonomi Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Tradenom AMK (företagsekonomi, informationsteknik)

Englanninkielinen koulutus

 • Bachelor of Business Administration AMK, Business Information Technology

 • Bachelor of Business Administration AMK, Computer Applications

 • Bachelor of Business Administration AMK, DP in International Business

 • Bachelor of Business Administration AMK, Degree Programme in Service Business Management

 • Bachelor of Business Administration AMK, Degree programme in Business Information Technology

 • Bachelor of Business Administration AMK, Degree programme in Safety, Security and Risk Management

 • Bachelor of Business Administration AMK, Digital International Business

 • Bachelor of Business Administration AMK, International Business

 • Bachelor of Business Administration, AMK, Aviation Business

 • Bachelor of Business Administration, AMK, Digital Business Innovations

 • Tradenomi AMK, European Business Administration

 • Tradenomi AMK, International Business and Logistics

 • Tradenomi AMK, International Business

 • Economics, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri 3v+2v 

 • International Business, kauppatieteiden kandidaatti (Mikkeli) ja maisteri (Otaniemi) 3 v+2 v 

Hyödylliset linkit

löydä koulutuksesi

Opintopolku on Suomen valtakunnallinen koulutussivusto, jonka kautta löydät kaiken tiedon koulutuksista. Etsi mielenkiintoiset koulutukset ja tutustu opintojen sisältöihin. Opintopolusta löydät ajankohtaiset valintaperusteet ja ohjeet koulutukseen hakemiseen.

mINNE OPISKELEMAAN kauppa-POLULTA?

kiinnostuitko alasta?

What is your dream

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.

bottom of page