humanistinen ja kasvatusala

mIHIN HUMANISTI-POLKU JOHTAA?

 

Humanistisen alan koulutus voi olla hyvin monipuolinen, jolloin yleissivistys ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin ovat humanistin valtteja työelämässä. Koulutuksen voi myös rakentaa erikoisosaamiseen tähtääviin tehtäviin sopivaksi, jolloin mm. tutkinnon ainevalinnoilla on huomattava merkitys. 

Humanisteja kiinnostavat aihealueina esimerkiksi filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen. Aineenopettajan kelpoisuuden humanistiselta alalla voi hankkia esimerkiksi kieliaineissa sekä useissa reaaliaineissa. Työelämässä humanisteja on monissa eri tehtävissä. Humanistisen alan tutkinnon suorittaneet työllistyvät eniten yksityisiin yrityksiin sekä kuntien ja valtion palvelukseen. Myös oma yritystoiminta on humanistin tapa työllistyä. Tavallisia työtehtäviä ovat erilaiset opettajan ja kouluttajan työt, kääntäjän ja tutkijan työ, viestintä- ja mediatyö, suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävät sekä erilaiset tutkimustehtävät. 

Kasvatustieteellisen alan kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat koko elämänkaaren aikana tapahtuva kasvu, kehitys ja oppiminen. Alan opetuksessa ja tutkimuksessa käsitellään kasvatuksen ilmiöitä varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen saakka. Alalta valmistuvat toimivat opetus-, suunnittelu-, hallinto- ja tutkimus- sekä henkilöstön kehittämistehtävissä. Kasvatustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan paitsi opetuksen ja koulutuksen, myös entistä enemmän teollisuuden ja kaupan aloilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomen menestys kansainvälisissä koulutusvertailuissa on lisännyt kiinnostusta koulutuksen kansainvälisiin kysymyksiin, koulutuspolitiikkaan ja monikulttuurisuuteen.  

mINNE OPISKELEMAAN HUMANISTI-POLULTA?

Toinen aste

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja, kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja)

 

Tutustu myös: 

Ammatillisten alojen osaamisalat, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

 

AMMATTIKORKEAKOULU

 • Tulkki (tulkkauksen, kääntämisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation asiantuntija)  

 • Yhteisöpedagogi (nuorisotyö, koulutus- ja ohjaustyö, suunnittelu, kehittäminen, ja edistävät aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen) 

YLIOPISTO

 

 • Museologia (heritologia, kultturiperintö, luonnonperintö, muistiorganisaatiot, museoala)

 • Kirjallisuus ja kirjallisuustiede (yleinen kirajllisuustiede, kotimainen kirjallisuus, media-ala, kääntäjä, kustannusala, kertomus- ja tekstiteoria)

 • Puheviestintä (viestinnän asiantuntija, vuorovaikutus, argumentointi, viestintäosaaminen, tiedottaja)

 • Kulttuurintutkimus (perinne, antropologia, etnologia, humanismi)

 • Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa  (folkloristiikka, kansantiede, kehitysmaatutkimus, kulttuuriantropologia, kulttuurien tutkimus, kulttuuriperinto, kulttuuripolitiikka, maahanmuutto, monikulttuurisuus, taidepolitiikka, sosiaaliantropolia)

 • Taiteiden tutkimus (elokuva- ja televisiotutkimus, estetiikka, musiikkitiede, teatteritiede, yleinen kirjallisuustiede) (katso myös taide-polku)

 • Filosofia (filosofia, käytännollinen filosofia, teoreettinen filosofia)

 • Taidehistoria ja taidekasvatus (kulttuuri, taiteentutkimus) (katso myös taide-polku)

 • Informaatiotutkimus (informaatiolukutaito, tietojohtaminen, tiedonhaku)

 • Kulttuuriantropologia ja arkeologia (antropologia, arkeologia, media, tutkija)

 • Folkloristiikka, kansantiede ja uskontotiede (kullttuurintutkimus, perinteentutkimus)

 • Kulttuurituotanto ja maisematutkimus (digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus, kulttuuriympäristö)

 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria (media, kulttuuri, musiikki, populaarikulttuuri, visuaalinen kulttuuri) (katso myös taide-polku)

 • Saamelainen kulttuuri (monikulttuurisuus, kulttuurintutkimus)

 • Historia (yleinen historia, Suomen ja Pohjoismaiden historia, Euroopan historia, kansainväliset suhteet, historiantutkimus)

 • Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia (arkistoala, museoala, kulttuurihistoria, tiedottaja, tutkija, toimittaja, yleinen historia)

 • Teologia läntinen, Teologia ortodoksinen (laaja-alainen uskonnon asiantuntemus yhteiskunnan eri aloille, uskonnontutkimus, uskonnonpedagogiikka, käytännöllinen teologia, kirkkohistoria, kirkkososiologia, kirkkomusiikki)  

 • Logopedia (puhetekniikka, puheoppi, vogologia, äänenkäyttö, ääniongelmat, äänianalyysi, puheterapeutti) (katso myös sote-polku)

 

Kielet:

 • Englanti, englannin kieli, Kulttuuri ja kääntäminen, Englannin kieli aineenopettaja, Englantilainen filologia

 • Espanja 

 • Italia 

 • Ranska, Romaaninen fiologia, Romaaninen fiologia aineenopettaja

 • Ruotsin kieli, Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), Pohjoismaiset kielet, ruotsin kieli aineenopettaja

 • Saksa, Saksan kieli, Germaaninen filologia, Saksan kieli ja kulttuuri, Saksan kieli ja kulttuuri aineenopettaja

 • Suomen kieli ja kulttuuri, Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus, Suomen kieli, Suomen kieli ja kirjallisuus äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja, Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

 • Venäjä, Venäjän kieli, Venäjä vieraana kielenä, Venäjän kieli ja kulttuuri, Venäjän kieli ja kulttuuri aineenopettaja

Muut kielet:  

 • Maailman kielet ja kielitieteet, Klassiset kielet ja antiikin kulttuuri, Viittomakieli, Saamen kieli, Inarinsaamen linja, Saamen kieli pohjoissaame 

Kasvatustusala:  

 • Erityispedagogiikan opintosuunta 

 • Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatustiede)  

 • Kotitalousopettajan opintosuunta  

 • Käsityönopettajan opintosuunta  

 • Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta 

 • Luokanopettajan opintosuunta  

 • Erityisopettajan koulutus 

 • Opinto-ohjaajan koulutus 

 • Varhaiskasvatuksen koulutusohjelma 

 • Intercultural teacher education 

 • Elinikäinen oppiminen ja kasvatus 

ruotsinkielinen koulutus

 • Kultur, historia och filosofi 

 • Filosofi Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Historia Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Teologi Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Vuxenpedagogik Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Ryska språket och liiteraturen Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Enkelska språket och litteraturen Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v 

 • Franska språket och litteraturen Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Svenksa språket Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Tyska språket och litteraturen Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v 

 • Finska språket Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Barnträdgårdslärare Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v 

 • Klasslärare Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v  

 • Speciallärare Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Ämneslärare i huslig ekonomi och teknisk slöjd eller textillslöjd Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Logopedi Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

Englanninkielinen koulutus

 • Early Childhood Education, Bachelor of Education Yliopistokoulutus alempi korkeakoulututkinto 3v

 • Intercultural Teacher Education, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 3v + 2v

 • Bachelor of Humanities AMK, Community Educator/Adventure and Outdoor Education Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

Hyödylliset linkit

löydä koulutuksesi

Opintopolku on Suomen valtakunnallinen koulutussivusto, jonka kautta löydät kaiken tiedon koulutuksista. Etsi mielenkiintoiset koulutukset ja tutustu opintojen sisältöihin. Opintopolusta löydät ajankohtaiset valintaperusteet ja ohjeet koulutukseen hakemiseen.

kiinnostuitko alasta?

What is your dream

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.