tekniikan ja liikenteen ala

mIHIN tekniikka-POLKU JOHTAA?

 

Tekniikan ja liikenteen alan koulutusalavalikoima on hyvin laaja. Koulutusohjelmista valmistuneiden työtehtävät sijoittuvat pääasiassa teknistä asiantuntemusta edellyttävien teollisuuden ja yritystoiminnan tehtäviin. Alan opinnoissa hyödynnetään paljon yhteistyötä työelämän kanssa. 

Teknillistieteellinen ala kouluttaa asiantuntijoita tekniikan eri osa-alueiden tehtäviin. Tehtävät liittyvät toisaalta tekniikan taitamiseen ja toisaalta ympäristömme esteettiseen suunnitteluun. Valmistuneet työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä esimerkiksi tuotannossa, tuotekehityksessä, suunnittelussa ja markkinoinnissa. Työpaikkoja on muun muassa teollisuuslaitoksissa, rakennusalalla, energialaitoksissa, tietotekniikkayrityksissä ja suunnittelutoimistoissa. Valmistuneita työskentelee myös opetustehtävissä tekniikan alan oppilaitoksissa sekä tutkijoina korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Myös valtio ja kunnat työllistävät tekniikkaa opiskelleita. Vaikka opinnot suunnataan jollekin erityiselle tekniikan alalle, tutkinnot antavat mahdollisuuden suuntaulua työelämässä laaja-alaisesti erilaisiin tehtäviin. 

 

Elektroniikka- ja sähköteollisuus valmistaa tietoliikennelaitteita, sähkökoneita ja instrumentteja. Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotteita ovat mm. risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, paperikoneet, hissit sekä metsä- ja maatalouskoneet. Metallien jalostajat valmistavat ja jatkojalostavat teräs- ja kuparituotteita, jaloterästä, sinkkiä, nikkeliä ja valuja. Tieto- ja viestintätekniikan yritykset tekevät ohjelmistoja sekä tarjoavat tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja ja konsultointia, tietokantapalveluita ja sisällön tuotantoa. Peliteollisuus on nopeimmin kasvava viihdeteollisuuden ala maailmassa. Suomessa alan yritykset työllistävät mm. pelien kehityksessä, julkaisemisessa ja opetus- ja tutkimustyössä. Suunnittelu- ja konsultointiala tuottaa teollisuuden, talonrakentamisen ja yhdyskuntarakentamisen teknisiä suunnittelupalveluja. 

Teknologiateollisuus muodostuu toisiinsa kytkeytyvistä toimialoista, jotka ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tieto- ja viestintätekniikka. Huippuluokan tuotteet ovat tuoneet maailmalla suomalaiselle teknologiateollisuudelle maineen teknologian edelläkävijänä. 

mINNE OPISKELEMAAN tekniikka-POLULTA?

TOINEN ASTE

 • Autoalan perustutkinto (autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja, automaalauksen osaamisala, automaalari, automyynnin osaamisala, automyyjä, autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala, pienkonekorjaaja, varaosamyynnin osaamisala, varaosamyyjä)  

 • Elintarvikealan perustutkinto (elintarviketeknologian osaamisala, elintarvikkeiden valmistaja, leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori, liha-alan osaamisala, lihatuotteiden valmistaja, meijerialan osaamisala, meijeristi) 

 • Kaivosalan perustutkinto (kaivosmies, rikastaja)  

 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (asennuksen ja automaation osaamisala, koneasentaja, koneautomaatioasentaja, tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja, levyseppähitsaaja, muovi- ja kumituotevalmistaja) 

 • Laboratorioalan perustutkinto (laborantti) 

 • Lentokoneasennuksen perustutkinto (avioniikan osaamisala, avioniikka-asentaja, lentokoneasennuksen osaamisala, lentokoneasentaja)  

 • Maanmittausalan perustutkinto (kartoittaja)  

 • Pintakäsittelyalan perustutkinto (lattianpäällystyksen osaamisala, lattianpäällystäjä, rakennusmaalauksen osaamisala, maalari, teollisen pintakäsittelyn osaamisala, pintakäsittelijä, tuotemaalauksen osaamisala, pintakäsittelijä)  

 • Prosessiteollisuuden perustutkinto (biotekniikan osaamisala, prosessinhoitaja, kemianteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja, metallien jalostuksen osaamisala, prosessinhoitaja, paperiteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja, valimotekniikan osaamisala, valutuotevalmistaja) 

 • Puuteollisuuden perustutkinto (puulevyteollisuuden osaamisala, levyprosessinhoitaja, puurakenneteollisuuden osaamisala, teollisuuspuurakentaja, puusepänteollisuuden osaamisala, puuseppä, sahateollisuuden osaamisala, sahaprosessinhoitaja) 

 • Rakennusalan perustutkinto (kivialan osaamisala, kivirakentaja, maarakennuksen osaamisala, maarakentaja, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, maarakennuskoneenkuljettaja, talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja)  

 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (automaatioasentaja, sähköasentaja)    

 • Talotekniikan perustutkinto (eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala, rakennuspeltiseppä, tekninen eristäjä, ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja, kylmäasennuksen osaamisala, kylmäasentaja, putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja, putkiasentaja) 

 • Teknisen suunnittelun perustutkinto (suunnitteluassistentti) 

 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (ompelija (PT), vaatturi (PT), mittatilausompelija (PT), modisti (PT), suutari (PT), muotiassistentti (PT), sisustustekstiilien valmistaja (PT), tekstiilihuoltaja (PT), designtekstiilien valmistaja (PT), tekstiilien valmistaja (PT) 

 •  Veneenrakennusalan perustutkinto (veneenrakentaja)  

 • Logistiikan perustutkinto (kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, lentoasemapalvelujen osaamisala, lentoasemahuoltaja, varastopalvelujen osaamisala, varastonhoitaja) 

 • Merenkulkualan perustutkinto (kansi- ja konekorjauksen osaamisala, korjaaja, kansipäällystön osaamisala, vahtiperämies, konepäällystön osaamisala, vahtikonemestari, sähkökäytön osaamisala, laivasähköasentaja) 

Tutustu myös: 

Ammatillisten alojen osaamisalat, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

MUUT TUTKINNOT

 • Liikennelentäjä (ammattilentäjä)

 • Lennonjohtaja (siviiili- ja sotilaslentoliikenteen johtaminen)

 • Veturinkuljettaja (rautatieliikenteen kuljettaja)

 

AMMATTIKORKEAKOULU

 • Insinööri (esim. rakennus-, kone-, prosessi-, tieto- ja sähkötekniikka, talotekniikka, automaatiotekniikka, energiatekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, bio- ja kemiantekniikka, elintarviketekniikka, ajoneuvotekniikka, hyvinvointiteknologia, kemiantekniikka, ympäristöteknologia, kuljetusala, logistiikka, maanmittaustekniikka, palo- ja pelastusala, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, mekaaninen ja teollinen puurakentaminen, puutekniikka, tuotantotalous) 

 • Insinööri (merenkulku, merikapteeni, laivatekniikka, meriliikenne, meriympäristösuojelu) 

 • Rakennusarkkitehti (suunnitteluosaaminen, rakentamisen historia, rakennesuunnittelu, talotekniikka, rakentamistalous ja projektinhallinta sekä taide- ja sommitteluopintoja) 

 • Rakennusmestari (uudis- ja korjausrakennushankkeiden suunnittelu ja johtaminen) 

 • Laboratorioanalyytikko (biologisten ja kemiallisten laboratorioanalyysien asiantuntija)

YLIOPISTO

 • Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (esim. puunjalostus, kaivostekniikka ja metallurgia, kone-, sähkö-, energia-, rakennus-, yhdyskunta- ja kemiantekniikka, tieto-, automaatio-, ja bioinformaatiotekniikka, sähköinen media, ympäristö-, energia- ja biotekniikka, elektroniikka- ja tietoliikennetekniikka, tuotantotalous, prosessitekniikka, laskennallinen tekniikka ja analytiikka, rakennettu ympäristö, informaatioverkostot, teknillinen fysiikka ja matematiikka, matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, tietojohtaminen, materiaalitekniikka) 

 • Arkkitehti (rakennusten ja maankäytön suunnittelu, rakennussuunnittelu, design, yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, korjausrakentaminen) 

 • Maisema-arkkitehti (ihmisen ympäristö kokonaisuudessaan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun) 

Ruotsinkielinen koulutus

 • Skogsbruksingenjör AMK (naturbruk) (katso ympäristö-polku)

 • Sjökapten AMK (sjöfart)

 • Ingenjör AMK, byggnads- och samhällsteknik

 • Ingenjör AMK, energi- och miljöteknik (katso ympäristö-polku)

 • Ingenjör AMK, process- och materialteknik

 • Ingenjör AMK, el- och automationsteknik

 • Ingenjör AMK, lantmäteriteknik

 • Ingenjör AMK, maskin- och produktionsteknik

 • Ingenjör AMK, produktionsekonomi (katso kauppa-polku)

 • Byggmästare AMK, leda byggarbetsplatser och byggprojekt 

 • Diplomiingenjörsexamen i DIA-antagningen Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

englanninkielinen koulutus

 • Bachelor of Engineering AMK, Construction Engineering

 • Bachelor of Engineering AMK, DP in Information Technology (katso luma-polku)

 • Bachelor of Engineering AMK, Electrical and Automation Engineering

 • Bachelor of Engineering AMK, Environmental Engineering (katso ympäristö-polku)

 • Bachelor of Engineering AMK, Information Technology (katso luma-polku​)

 • Bachelor of Engineering AMK, Information and Communication Technology (katso luma-polku​)

 • Bachelor of Engineering AMK, Internet of Things (katso luma-polku​)

 • Bachelor of Engineering AMK, Mechanical Engineering and Production Technology

 • Bachelor of Engineering AMK, Software Engineering (katso luma-polku​)

 • Bachelor of Engineering AMK, Materials Processing Techology

 • Bachelor of Engineering AMK, Electronics

 • Bachelor of Engineering AMK, International Logistics

 • Bachelor of Maritime Management AMK, Maritime Management, Captain

 • Bachelor's Programme in Technology and Engineering Science, Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Quantum Technology, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology) Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v (katso luma-polku​)

 • Science and Engineering, Bachelor of Science (Technology) and Master of Science (Technology) Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v (katso luma-polku​)

Hyödylliset linkit

löydä koulutuksesi

Opintopolku on Suomen valtakunnallinen koulutussivusto, jonka kautta löydät kaiken tiedon koulutuksista. Etsi mielenkiintoiset koulutukset ja tutustu opintojen sisältöihin. Opintopolusta löydät ajankohtaiset valintaperusteet ja ohjeet koulutukseen hakemiseen.

kiinnostuitko alasta?

What is your dream

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.