top of page

mIHIN turva-POLKU JOHTAA?

 

Turvallisuusala liittyy ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen. Keskeisenä tavoitteena on erilaisten rikosten, uhkien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Toiminta on usein lakisääteistä. Työ vaatii tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä sekä vastuuntuntoisuutta. Turvallisuusalan koulutusmäärät on sopeutettu vastaamaan työvoiman tarvetta. Kasvava tarve on ollut turvallisuusalan yrityksille, jotka tarjoavat monenlaisia palveluja asiakkaan omaisuuden ja koskemattomuuden suojaamiseksi tai esimerkiksi sähköisen asioinnin turvaamiseksi. 

Suojelu - ja sotilas alan työ liittyy ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen eri tavoin. Viranomaiset toimivat yhteistyössä keskenään sekä alueen yhteisöjen että asukkaiden kanssa. Suojelu -ja sotilas alan toiminta on lakisääteistä. Keskeisenä tavoitteena on erilaisten rikosten, uhkien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy. 

Poliisit vastaavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta sekä estävät rikoksia. Rikosseuraamusala vastaa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Tulli valvoo liikennevirtoja rajoilla ja suojaa yhteiskuntaa torjumalla salakuljetusta ja talousrikollisuutta. Tulli toimeenpanee myös verotusta ja edistää ulkomaankaupan sujuvuutta.  

Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa sekä poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien hoitaminen. Nuohouksen tarkoituksena on estää savuhormeihin ja tulisijoihin kertyneen jätteen aiheuttama palovaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnalla vaikutetaan energian säästöön ja ympäristön puhtauteen. 

Rajavartiolaitos pitää yllä rajaturvallisuutta maalla, merellä ja ilmassa hoitamalla rajavalvontaa, rajatarkastuksia sekä pelastustoimintaa. Puolustusvoimat huolehtii alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta sekä itsenäisyyden puolustamisesta. Kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen on yksi keskeinen tehtäväalue.

mINNE OPISKELEMAAN turva-POLULTA?

ammatillinen koulutus

 • Turvallisuusalan perustutkinto (turvallisuusvalvoja) 

Tutustu myös: Ammatillisten alojen osaamisalat, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

yhteishaun ulkopuoliset KOULUTUKSET

 • Pelastajatutkinto (palomies, palomies-sairaankuljettaja, pelastaja)  

 • Hätäkeskuspäivystäjäntutkinto (hätäilmoitusten kokonaisvaltainen käsittely) 

 • Lennonjohto (katso tekniikka-polku)

 • Rajavartijakoulutus (rajavartio, merivartio, ilma- ja alushuolto)

 • Rikosseuraamusalan koulutus (valvonnan ja ohjauksen tehtävät vankiloissa)

 • Tulli työpaikkana

AMMATTIKORKEAKOULU

 • Poliisi (turvallisuus- ja yhteiskuntajärjestystehtävät) 

 • Pelastusalan päällystötutkinto (palo- ja pelastusala) 

 • Tradenomi (turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus) 

 • Sosionomi (rikosseuraamusala)

YLIOPISTO

 • Sotatieteet (upseeri, maavoimat, ilmavoimat, merivoimat, johtaminen, sotilaspedagogiikka, sotataito, sotatekniikka) 

Hyödylliset linkit

löydä koulutuksesi

Opintopolku on Suomen valtakunnallinen koulutussivusto, jonka kautta löydät kaiken tiedon koulutuksista. Etsi mielenkiintoiset koulutukset ja tutustu opintojen sisältöihin. Opintopolusta löydät ajankohtaiset valintaperusteet ja ohjeet koulutukseen hakemiseen.

kiinnostuitko alasta?

What is your dream

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.

bottom of page