top of page

jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

4. Opiskelu ulkomailla

Valmistautuminen ulkomailla opiskeluun

Suomalaisella ylioppilastutkinnolla voi hakea opiskelemaan myös ulkomaisiin yliopistoihin eri puolille maailmaa. Hakutavat ja -ajat vaihtelevat maittain. Monissa maissa oppilaitokset perivät lukukausimaksuja.  

Ulkomaille opiskelemaan lähteminen on iso päätös. On tärkeää valmistautua etukäteen ja miettiä realistisesti päätöksen vaikutuksia ja esim. rahoituksen onnistumista. Ulkomaille opiskelemaan lähteminen edellyttää hakijalta paljon itsenäistä ja oma-aloitteista työtä. Aikaa tietojen läpikäymiseen on syytä varata reilusti. Ulkomaille hakevan on varauduttava siihen, että opiskelija on itse päävastuussa tiedon etsimisestä, opiskelun rahoituksen miettimisestä sekä muiden asioiden, kuten vakuutusten, viisumin, terveydenhuollon ym. selvittämisestä. Koulutuksen taso voi vaihdella hyvin paljon maittain ja oppilaitoksittain. Ulkomaille opiskelemaan lähtevän opiskelijan on hyvä perehtyä ulkomaisen tutkinnon tasoon ja vertailla tutkintoja.  

Opintotukea myönnetään yleensä vain julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa suoritettaviin opintoihin. Saadakseen opintotukea, on varmistettava, että koulu on viranomaisten akkreditoima eli julkisen valvonnan alainen koulu. Oppilaitoksen julkisen valvonnan alaisuudella tarkoitetaan sitä, että oppilaitoksen tulee olla valtion tukema, opetusviranomaisten. Tukea voit saada myös yksityiseen oppilaitokseen, jos se on julkisen valvonnan alainen.

ulkomailla opiskelun mahdollisuuksia

kansainvälisyys lukio-opintojen aikana

Ota selvää kansainvälisistä vaihtoehdoista, joita voit toteuttaa jo opiskellessasi lukiossa.

vapaaehtoistyöhön
ulkomaille

Vapaaehtoistyössä ulkomailla yhdistyvät kansainvälistyminen ja halu auttaa.

tietoa tutkinnon opiskelemisesta
ulkomailla

Tutustu sivuun, johon on koottu tärkeitä korkeakoulututkinnon suorittamista ulkomailla koskevia asioita.

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

4. Opiskelu ulkomailla

 

Tutustu opiskeluun ulkomailla. Käytä apunasi sivun teoriaosuutta sekä alla olevia linkkejä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

A) Oletko miettinyt ulkomailla opiskelua sinulle sopivana vaihtoehtona? Jos lähtisit ulkomaille opiskelemaan mitä hyviä ja huonoja puolia siihen liittyisi?  

B) Jos lähtisit ulkomaille opiskelemaan, missä maassa haluaisit opiskella? Mitä alaa haluaisit mahdollisesti opiskella?

C) Mitkä asiat tukisivat sinun ulkomaille lähtöäsi? Olisiko sinulla joitakin esteitä ulkomaille lähtöön, jos niin mitä?  

D) Onko sinulla riittävä kielitaito (usein vaaditaan kielikoe hakuprosessin aikana)? Jos ei, niin miten kielitaitoa voisi kehittää jatkossa? 

E) Jos hankkisit tutkinnon ulkomailta, mitä vaikutuksia valinnalla olisi tulevaisuudellesi?  

F) Tutustu kansainvälisten kokemusten vaihtoehtoihin, joita voit saada Suomessa vapaa-ajallasi. Voisitko ajatella osallistuvasi johonkin vaihtoehdoista? Miten se auttaisi sinua eteenpäin tavoitteissasi?

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Maailmalle.net 
Tutustu tutustua maakohtaisesti erilaisiin vaihtoehtoihin.   

Bachelorportal
Palvelun avulla voi etsiä koulutuksia ulkomailta.

Yliopisto-ranking
Sivuston avulla voi vertailla koulutusten tasoa.

European Youth Portal
Portaali auttaa eurooppalaisia nuoria suuntaamaan ulkomaille. Kysyä voi useilla eri kielellä esim. opiskelusta, vapaaehtoistyöstä, työnhausta, matkailusta, terveydestä.

Bachelorstudies.fi

Etsi kandidaattitutkintoja ulkomailta.

Välivuosi.net

Välivuosivaihtoehtoja ulkomailla

Fulbright.fi 

Tietoa Yhdysvaltojen vaihto-ohjelmista ja apurahoista.

Opintoihinulkomaille.fi

Laaja tietopankki ulkomailla opiskelusta, hakemisesta, järjestelyistä, rahoituksesta, jne. 

video

Yksi elämäni parhaista päätöksistä.

Yksi elämäni parhaista päätöksistä.

Play Video

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut ulkomailla opiskeluun.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page