jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

4. Opiskelu ulkomailla

Suomalaisella ylioppilastutkinnolla voi hakea opiskelemaan myös ulkomaisiin yliopistoihin eri puolille maailmaa. Hakutavat ja -ajat vaihtelevat maittain. Monissa maissa oppilaitokset perivät lukukausimaksuja.  

Ulkomaille opiskelemaan lähteminen on iso päätös. On tärkeää valmistautua etukäteen ja miettiä realistisesti päätöksen vaikutuksia ja esim. rahoituksen onnistumista. Ulkomaille opiskelemaan lähteminen edellyttää hakijalta paljon itsenäistä ja oma-aloitteista työtä. Aikaa tietojen läpikäymiseen on syytä varata reilusti. Ulkomaille hakevan on varauduttava siihen, että opiskelija on itse päävastuussa tiedon etsimisestä, opiskelun rahoituksen miettimisestä sekä muiden asioiden, kuten vakuutusten, viisumin, terveydenhuollon ym. selvittämisestä. Koulutuksen taso voi vaihdella hyvin paljon maittain ja oppilaitoksittain. Ulkomaille opiskelemaan lähtevän opiskelijan on hyvä perehtyä ulkomaisen tutkinnon tasoon ja vertailla tutkintoja.  

Opintotukea myönnetään yleensä vain julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa suoritettaviin opintoihin. Saadakseen opintotukea, on varmistettava, että koulu on viranomaisten akkreditoima eli julkisen valvonnan alainen koulu. Oppilaitoksen julkisen valvonnan alaisuudella tarkoitetaan sitä, että oppilaitoksen tulee olla valtion tukema, opetusviranomaisten. Tukea voit saada myös yksityiseen oppilaitokseen, jos se on julkisen valvonnan alainen.

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: opiskelu ulkomailla

Tutustu opiskeluun ulkomailla. Käytä apunasi sivun teoriaosuutta ja alla olevia linkkejä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

A) Oletko miettinyt ulkomailla opiskelua sinulle sopivana vaihtoehtona? Jos lähtisit ulkomaille opiskelemaan mitä hyviä ja huonoja puolia siihen liittyisi?  

B) Jos lähtisit ulkomaille opiskelemaan, missä maassa haluaisit opiskella? Mitä alaa haluaisit mahdollisesti opiskella?

C) Mitkä asiat tukisivat sinun ulkomaille lähtöäsi? Olisiko sinulla joitakin esteitä ulkomaille lähtöön, jos niin mitä?  

D) Onko sinulla riittävä kielitaito (usein vaaditaan kielikoe hakuprosessin aikana)? Jos ei, niin miten kielitaitoa voisi kehittää jatkossa?  

E) Jos hankkisit tutkinnon ulkomailta, mitä vaikutuksia valinnalla olisi tulevaisuudellesi?   

F) Tee Paikoillanne! Valmiina? Nyt! -testi ja  tunnista kansainvälisyystaitosi. Kirjaa tulos lyhyesti.

OPOPASSI_LOGO_SININEN_Small_edited.png

linkit

        Etsi kandidaattitutkintoja ulkomailta​.

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut ulkomailla opiskeluun.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.