luonnontiedeala

mIHIN luma-POLKU JOHTAA?

 

Luonnontieteet on luontoa tutkivien tieteiden yhteisnimitys. Luonnontieteellistä työtä tehdään useilla aloilla kemian, fysiikan, geotieteen, tähtitieteen ja biologian asioiden äärellä. Luonnontieteet yhdistyvät myös muihin aloihin kuten esimerkiksi lääketieteeseen ja ekologiaan, jolloin käytetään nimitystä soveltava luonnontiede. Perustutkimus tuottaa uutta tietoa, soveltava tutkimus puolestaan hyödyntää tätä tietoa jotakin käytännöllistä tavoitetta varten.  

Luonnontieteet ja matematiikka etsivät samanaikaisesti sekä vastauksia puhtaasti älyllisiin ongelmiin että helpottavat elämäämme tuottamalla erilaisia sovelluksia. Bioteknologia on poikkitieteellinen ala, jossa sovelletaan mm. biologian, kemian ja insinööritieteiden osaamista esimerkiksi lääkkeiden kehittämiseen, viljelykasvien satomäärien kasvattamiseen ja ympäristön puhdistamiseen. 

 Tutkimus- ja tuotekehitystyön lisäksi ala tarjoaa opetustehtäviä, joissa tarvitaan pedagogista osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Luonnontieteiden parissa työskennellään myös monissa asiantuntija- ja hallintotehtävissä, joissa korostuvat suunnittelu- ja organisointitaidot. Työpaikkoja on mm. yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa ja muissa yrityksissä sekä kunnilla, valtiolla ja järjestöissä. 

Luonnontieteellisessä tutkimustyössä tarvitaan oman erikoisalan teorioiden ja menetelmien hallintaa, tieteellistä ajattelutapaa ja oman alan kehityksen jatkuvaa seuraamista. Teollisuuden tuotekehitystyössä tarvitaan myös innovatiivisuutta. 

mINNE OPISKELEMAAN luma-POLULTA?

TOINEN ASTE

 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävät, ohjelmistotuotannon osaamisala, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja)  

Tutustu myös:

Ammatillisten alojen osaamisalat, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

 

AMMATTIKORKEAKOULU

 • Tietojenkäsittely Tradenomi (ohjelmointi- ja ohjelmistosuunnittelu, digitaalinen media, peliohjelmointi, pelisuunnittelu, tietoliikenne, web, koodaus, tekoäly, tietojärjestelmät, tietokannat, liiketoiminta, palvelumuotoilu, yrittäjyys, yrittäjyys, tietoturva, teollinen internet, Big Data, data-analytiikka)

 •  Tieto- ja viestintätekniikka Insinööri (ohjelmistokehitys, ohjelmointi, peliohjelmointi, pelisuunnittelu, terveysteknologia, tietoverkot, web-tuotanto, älykkäät järjestelmät, tietokannat, käyttölliittymät, mediatekniikka, pelisovellukset, mobiili, digitalisointi, kyperturvallisuus, pilvipalvelut, robotiikka, 3D, internet of things)

 

YLIOPISTO

 • Biokemia (tutkii eliöiden kemiallista rakennetta ja niissä tapahtuvia kemiallisia muutoksia)  

 • Ympäristö- ja biotieteet (esim. biologia, fysiologia ja neurotiede, ekologia, evoluutiobiologia, genetiikkaa, kasvibiologia, mikrobiologia, molekyylibiotiede, ympäristötiede, ympäristön muutos ja –politiikka, aineenopettajan pätevyys) 

 • Biologia (eliöt, eliöyhteisöt, ekosysteemit, ekologia, genetiikka, fysiologia)

 • Biolääketiede (bioinformatiikka, biokemia, biologia, geenit, genetiikka, terveys, terveystieteet)

 • Molekyylibiotiede (bioinformatiikka, biokemia, biologia, biotekniikka, genetiikka, lääketiede, mikrobiologia, ravitsemustiede)

 • Fysikaaliset tieteet, sovellettu fysiikka, fysiikka (fysiikka, biofysiikka, teoreettinen fysiikka, soveltava fysiikka, materiaalifysiikka, lääketieteellinen fysiikka, avaruusfysiikka, meteorologia, geofysiikka, tähtitiede) 

 • Geologia ja geotieteet (tutkii maata ja sen historiaa, rakennetta, koostumusta sekä sen muotoutumiseen vaikuttavia tapahtumia) 

 • Kemia (uudet materiaalit, aineiden ominaisuuksien tutkimus ja valmistusmenetelmien kehittäminen, aineiden erottaminen ja tunnistaminen, puhdistusmenetelmät ja laadunvalvonta) 

 • Lääketiede (katso sote-polku)

 • Maantiede (luonnonjärjestelmät sekä yhteiskunnan jäsentyminen ja muutos, ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta, aluekehitys, aluepolitiikka, kulttuurimaantiede, yhteiskuntamaantiede) 

 • Matemaattiset tieteet, matematiikka (matematiikka, ekonometria, datatiede, sovellettu matematiikka, stotastiikka)

 • Tilastotiede (tilastollisen päättelyn ja mallinnuksen teoria sekä menetelmät, data-analyysi) 

 • Tietojenkäsittelytiede (tiedon keräämistä, muokkaamista, varastoimista ja jakamista, tietotekniikka ICT (teollisuuden ja tuotantoelämän tietotekniset järjestelmät, tietoliikenne, informaatiotutkimus (tietoon liittyvät ilmiöt erilaisissa arkielämän ja työn ympäristöissä) 

 • Informaatioverkostot (digitaalinen media, käytettävyys, palveluiden kehittäminen, ohjelmointi, ongelmalähtöinen oppiminen)

 • Tietojärjestelmätiede (kauppatiede, digitalisaatio, laadunhallinta, käyttäjälähtöisyys, logistiikka, ohjelmistosuunnittelu, teknologiajohtaminen, tuotekehitys, verkkoliiketoiminta)

ruotsinkielinen koulutus
 

 • Biologi (opetus ruotsiksi)

 • Biovetenskap (opetus ruotsiksi)

 • Datavetenskaper (opetus ruotsiksi)

 • Naturvetenskaper (opetus ruotsiksi)

Englanninkielinen koulutus

 • Bachelor of Engineering AMK, DP in Information Technology (katso tekniikka-polku​)

 • Bachelor of Engineering AMK, Information Technology (katso tekniikka-polku​)

 • Bachelor of Engineering AMK, Information and Communication Technology (katso tekniikka-polku​)

 • Bachelor of Engineering AMK, Internet of Things (katso tekniikka-polku​)

 • Bachelor of Engineering AMK, Software Engineering (katso tekniikka-polku​)

 • Chemical Engineering, Bachelor of Science, Technology, Master of Science Yliopistokoulutus 3v+2v

 • Computational Engineering, Bachelor of Science, Technology, Master of Science Yliopistokoulutus 3v+2v

 • Data Science, Bachelor of Science, Technology, Master of Science Yliopistokoulutus 3v+2v (katso tekniikka-polku​)

 • Digital Systems and Design, Bachelor of Science Technology, Master of Science Yliopistokoulutus 3v+2v (katso tekniikka-polku​)

Hyödylliset linkit

löydä koulutuksesi

Opintopolku on Suomen valtakunnallinen koulutussivusto, jonka kautta löydät kaiken tiedon koulutuksista. Etsi mielenkiintoiset koulutukset ja tutustu opintojen sisältöihin. Opintopolusta löydät ajankohtaiset valintaperusteet ja ohjeet koulutukseen hakemiseen.

kiinnostuitko alasta?

What is your dream

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.