top of page

oma talous ja yrittäjyys
oma talous ja yrittäjyys

3. yrityksen perustaminen

Yrityksen perustamisen vaiheet

 

Yrityksen perustaminen vaatii paljon suunnittelua. Prosessi lähtee liikkeelle yrityksen toiminta-ajatuksesta 

eli yritysideasta/liikeideasta. Ideaa työstetään tarkemmin liiketoimintasuunnitelmassa. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan ja arvioidaan mm. yrityksen toimintaa, tavoitteita, kannattavuutta ja tulevaisuuden näkymiä. 

Yrityksen perustamisvaiheisiin kuuluvat alustava liiketoimintasuunnitelma, rahoituksen järjestäminen, yritysmuodon valinta, perustamisasiakirjat ja perustamisilmoitukset, yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen, vakuutusten, kirjanpidon ja markkinoinnin järjestäminen. 

yrityksen perustamisen keskeiset vaiheet

01

Hyvä liikeidea

Mitä yritys tarjoaa ja kenelle? Miten yrityksen tuotteet valmistetaan / palvelut tehdään? Toiminta-ajatus on perusoivallus ja visio, joka tekee yrityksestä perustamisen arvoisen pitkällä aikavälillä. Yrityksen missio puolestaan määrittelee, minkä vuoksi yritys perustetaan.  Yrityksen liikeidea on johdettu toiminta-ajatuksesta ja sen on tarkoitus tiivistää yrityksen asema markkinoilla. Yrityksen asema markkinoilla ja muutenkin se, että yrityksen tuotteet ja palvelut menevät kaupaksi voitolliseen hintaa, ratkaisee yrityksen menestyksen. Yrityksen perustamisen yhteydessä tulee pohtia jo alustavasti seuraavia asioita: 

Hinnoittelu:

Millä ehdoin hinnoittelu on kannattavaa? 

Markkinointiviesti:  

Mitä ainutlaatuista tuotteessasi tai palvelussasi on?

Asiakassegmentit:

Ketkä ovat tärkeimmät asiakkaasi?

Myyntikanavan valinta:

Tarjoatko yrityksesi tuotteita ja palveluita itse vai esimerkiksi lisenssiointijärjestelmällä tai jälleenmyyjien kautta? 

Myynti ja asiakkaiden tavoittaminen:

Millä perusteella asiakkaasi tekevät ostopäätöksensä ja miten voit siihen vaikuttaa?  

Yritystoiminnan suojaaminen:

Miten suojaat esim. yrtystoimintasi kannalta tärkeimmät innovaatiot ja tuotteet väärinkäytöksiltä?

02

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman avulla perustellaan ja todistetaan sekä yrittäjälle itselleen 

että sijoittajille, että yritys kykenee tekemään voittoa.  Liiketoimintasuunnitelmassa kuvaillaan mitä halutaan myydä, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita ja miltä markkinatilanne näyttää ja mitä etuja tai haittapuolia yrityksellä on verrattuna kilpailijoihin (SWOT). Hyvän liiketoimintasuunnitelman pohjana on hyvin suunniteltu  liikeidea.  Hyvän liiketoimintasuunnitelman takana on paljon taustatyötä ja asiantuntemusta sekä rohkeutta sanoa asiat niin kuin ne ovat. 

03

Yritysmuoto

Yritysmuodon valinnassa vaikuttaa esimerkiksi yrityksen henkilömäärä ja tarvittava pääoma. Yleisesti 

voidaan sanoa, että jos yritys tarvitsee paljon pääomaa tai jos se tuottaa vähintään 35 000 euroa voittoa vuodessa, kannattaa valita osakeyhtiö. Muuten henkilöyhtiö eli toiminimi, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö ovat yhtä hyviä vaihtoehtoja. Jos yritystä on perustamassa vähintään kolme tasavertaista henkilöä, voidaan harkita myös osuuskunnan perustamista, etenkin jos yrityksen ei ole tarkoitus tuottaa suuria voittoja, vaan ennemmin tarjota yrittäjille kehys turvallisempaan ammattitoimintaan. 

04

Lupa-asiat

Osa elinkeinoista on luvanvaraisia. Tällöin yrityksen tulee ennen liiketoiminnan aloittamista hakea tarvittavat luvat. Jos yritys toiminta on luvanvaraista toimintaan, tulee luvat anoa asiasta vastaavalta viranomaiselta.

Lupahakemus tulee tehdä ajoissa, ettei liiketoiminnan aloittaminen suotta viivästy lupahakemuksen käsittelyn vuoksi. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat mm. alkoholin anniskelu, myynti, valmistaminen ja tukkumyynti, 

apteekkitoiminta,l ääkkeiden valmistaminen ja tukkumyynti, lääkevalmisteiden, rohdosvalmisteiden ja eläinlääkevalmisteiden myynti, lentoliikenne, jne.  

05

Yrityksen nimi

Millainen nimi erottelisi oman toimintanne alan muusta tarjonnasta ja antaisi sille mahdollisesti vielä luonnetta? Kannattaa myös katsoa, onko keksimällänne nimellä nettiosoite vapaana. Rekisteröityihin fi-verkkotunnuksiin voi tutustua Viestintäviraston sivuilla, jossa voi myös hakea oman tunnuksen. Netin avulla on syytä tutkia myös maailmanlaajuisesti onko mahdollisesti samalla nimellä toimijoita ympäri maailmaa. Näin voi varmistua, ettei mikään ole ristiriidassa nimenne kanssa. 

06

Perustamisilmoitus

Uutta yritystä perustaessa on tehtävä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen. Ilmoituksen jättäminen on helppoa ja mutkatonta, kunhan tiedossa on, mitä yritys aikoo tehdä. 

07

Yritystoiminnan suojaaminen

Aineettomilla oikeuksilla (eng. Immaterial Property Rights, eli IPR) yritys voi suojata brändinsä tunnusmerkit ja kehittämänsä innovaatiot, kuten keksinnöt ja designin. Aineettomiin oikeuksiin kuuluu mm. tavaramerkki, tekijänoikeus, mallioikeus ja patentti. Esimerkiksi tavaramerkillä yritys varmistaa yksinoikeuden käyttää brändinsä tunnusmerkkejä, kuten yrityksen tai sen tuotteen nimeä (Makia), slogania (JUST DO IT) tai logoa (Adidaksen kolme raitaa). Tavaramerkin omistaminen on usein rahoituksen saannin ehtona, sillä se auttaa erottautumaan kilpailijoista, ehkäisee kopiointia sekä tarjoaa uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, sillä aineettomia oikeuksia voi myös myydä tai vuokrata eteenpäin. Suomessa aineettomia oikeuksia voi hakea Patentti- ja rekisterihallituksesta. Poikkeuksena on tekijänoikeus, jonka tekijä saa automaattisesti luovalle teoskynnyksen ylittävälle työlleen.

08

Rahoitus kuntoon

Uusi yritys joutuu usein hankkimaan ulkopuolista rahoitusta. Uuden yrityksen rahoituksen etsimiseen voi usein alussa joutua tekemään töitä. Vaikka liiketoimintasuunnitelma olisi kirjoitettu huolella, pieni alkupääoma ei usein riitä kunnollisen liiketoiminnan käynnistämiseen. Tällöin kyseeseen tulevat erilaiset julkiset tuet, pankkilainat ja sijoittajien etsiminen. Asiantuntijoiden mukaan aina ei tarvitse mennä pankkiin pyytämään rahoitusta omalle yritykselle. Nykyisin on olemassa monta eri väylää hakea rahoitusta, kuten esimerkiksi joukkorahoitus, yksittäiset sijoittajat (bisnesenkelit) ja pääomasijoitusrahastot. Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tulee markkinoille ajan kuluessa koko ajan lisää. Kuitenkin moni yrittäjä hakee myös pankkilainan rakentaessaan yritystään. 

09

Kirjanpito

Pienyrittäjän on mahdollista huolehtia itse yrityksen kirjanpidosta, mutta yleisesti ottaen voi olla

kannattavampaa ulkoistaa työ. Kirjanpito on poikkeuksellisen monimutkainen osa yrityksen paperityötä, joten yrittäjä säästää paljon aikaa ja vaivaa, kun palkkaa kirjanpitäjän. Näin yrittäjälle jää enemmän aikaa varsinaisen yritystoiminnan pyörittämiseen. 

10

Vakuutukset

Yrittäjä voi tarvitsee erialisia asianmukaisia vakuutuksia. Kaikille yrittäjille pakollinen  vakuutus on

yrittäjäeläkevakuutus, YEL. Tarvittavat vakuutukset riippuvat yrittäjän tilanteesta ja yritystoiminnan luonteesta.  

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

3. Yrityksen perustaminen

 

Perusta oma yritys! Käytä apunasi sivun teoriaosuutta sekä alla olevia linkkejä. Kuvittele itsesi yrittäjäksi ja vastaa yritystäsi koskeviin kysymyksiin. 

A) Mikä on yritysideasi? Mitä tuotetta tai palvelua tarjoaisit ja kenelle, miten? 

 

B) Suomen selkeästi suosituimmat yritysmuodot ovat osakeyhtiö ja toiminimi sekä yleistynyt kevytyrittäjyys. Tutustu yrittäjyyden muotoihin ja pohdi mikä yrittäjyyden muodoista sopisi sinulle parhaiten ja miksi?    

C) Yrityksen toiminimi. Keksi yrityksellesi mieleenpainuva nimi. 

D) Kenelle ja miten markkinoisit yritystäsi? 

E) Mistä lähtisit etsimään yrityksellesi rahoitusta? Mitä asioita sinun kannattaisi nostaa esille rahoitusneuvoteluissa, jotta sijoittajat vakuuttuisivat yrityksesi potentiaalista?

F) Mitä tarkoittaa Startup -yrittäjyys? Mitkä seikat vaikuttavat mielestäsi siihen, että jotkut startup-yritykset menestyvät ja onnistuvat maailman valloituksessa?

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Yrittäjäjyystesti

Suomen Yrittäjien yrittäjyystesti

Yrittäjäksi ryhtyminen
Kaikki mitä sinun tulee tietää yrittäjyydestä -yrittäjät.fi

Nuori yrittäjyys.fi
Yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa nuorille

Uskalla yrittää

Podcast yrittäjyydestä

YES Talk podcast

Positiivista puhetta yrittäjyydestä

Johdatus yrittäjyyteen

Opi yrittäjyydestä materiaali

video

PERUSTAN OMAN YRITYKSEN! | MY DAY

PERUSTAN OMAN YRITYKSEN! | MY DAY

Play Video

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa oman talouden hallinnasta ja yrittäjyydestä. 

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Oma talous ja yrittäjyys -osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele tehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page