oma talous ja yrittäjyys
oma talous ja yrittäjyys

2. minustako yrittäjä?

Yrittäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa. Siihen ei ole olemassa oikeaa ikää, sukupuolta, koulutusta tai työkokemusta.

 Yrittäjäksi aikovalla voi olla hyvin vaihteleva pohjakoulutus. Yrittäjä hyötyy kaupallisen alan tai liiketalouden

osaamisesta. Yrittäminen on lopulta kiinni omasta päättäväisyydestä ja kyvystä kasvaa yrityksen mukana eli siis oppia jatkuvasti uusia asioita. Yrittäjän on oltava rohkea ja kyettävä ottamaan riskejä. Myös yhteistyökyky,  ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys ovat yrittäjälle tärkeitä ominaisuuksia asiakassuhteiden hoitamisessa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma halu, tahto, yrittäjävalmiudet ja usko omaan

liikeideaan.Yrittäjä joutuu ottamaan riskejä ja tekemään paljon päätöksiä, jotka mittaavat yrittäjämäistä luonnetta.  

Yrittäjämäinen asenne luo pohjan yrityksen menestykselle. Hyvän yrittäjän ominaisuuksia ovat esimerkiksi: 

  • Luovuus ja idearikkaus, sekä itseluottamus ja uskallus tarttua uusiin asioihin 

  • Epävarmuuksien sietokyky 

  • Rohkeus ottaa riskejä ja tehdä päätöksiä myös vaikeina hetkinä  

  • Sitkeys ja hyvä paineensietokyky 

  • Halu oppia uutta, kasvaa ja kehittyä jatkuvasti 

  • Innostuneisuus omaa yritystä ja toimintaa kohtaan  

  • Vastuullisuus, ahkeruus ja pitkäjänteisyys 

Asenteiden ohella hyvä yrittäjä osaa ja tuntee jonkin yrityksen toimintaan liittyvän osa-alueen hyvin. Yrittäjä voi tuntea asiakaskuntaa ja markkinoita tai hän saattaa olla erinomainen talouslukujen kanssa tai myynnin mmattilainen. Ei ole mitään haittaa, jos nuori yrittäjä hakee apua yrityksen perustamisessa ja pyörittämisessä. Yrittäjälle on usein hyödyllistä osata perusasioita jo ennen liikkeellelähtöä, vaikkakin monia asioita oppii myös yritystä pyörittäessä.

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: minustako yrittäjä

A) Sinustako yrittäjä? Tee yrittäjyystesti. Mitä testin tulos kertoi sinulle?Mitä ajattelet tuloksesta?

B) Miksi yrittäjyys olisi hyvä vaihtoehto? Mitä hyviä puolia siihen liittyy? 

  

C) Mitä mahdollisia riskejä yrittäjänä työskentelyyn liittyy? 

D) Mitkä ominaisuudet ovat omia vahvuuksiasi yrittäjänä? Mainitse  viisi ominaisuutta.  

E) Mitä taitoja sinun tulisi vielä kehittää, jotta voisit ryhtyä yrittäjäksi? 

 

F) Tunnetko jonkun yrittäjän, millaisia yrittäjämäisiä ominaisuuksia hänellä mielestäsi on? Mikä tekee hänestä yrittäjän?  

G) Sopisiko yrittäjyys sinulle, perustele! 

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

1. Oma talous

3. yrityksen perustaminen

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa oman talouden hallinnasta ja yrittäjyydestä. 

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Oma talous ja yrittäjyys -osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele tehtävien parissa 75 minuuuttia.