top of page

oma talous ja yrittäjyys
oma talous ja yrittäjyys

2. minustako yrittäjä?

Millainen yrittäjän tulee olla?

 

Yrittäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa. Siihen ei ole olemassa oikeaa ikää, sukupuolta, koulutusta tai työkokemusta.

 Yrittäjäksi aikovalla voi olla hyvin vaihteleva pohjakoulutus. Yrittäjä hyötyy kaupallisen alan tai liiketalouden

osaamisesta. Yrittäminen on lopulta kiinni omasta päättäväisyydestä ja kyvystä kasvaa yrityksen mukana eli siis oppia jatkuvasti uusia asioita. Yrittäjän on oltava rohkea ja kyettävä ottamaan riskejä. Myös yhteistyökyky,  ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys ovat yrittäjälle tärkeitä ominaisuuksia asiakassuhteiden hoitamisessa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma halu, tahto, yrittäjävalmiudet ja usko omaan

liikeideaan. Yrittäjä joutuu ottamaan riskejä ja tekemään paljon päätöksiä, jotka mittaavat yrittäjämäistä luonnetta.  

 

Yrittäjämäinen asenne luo pohjan yrityksen menestykselle
 

Asenteiden ohella hyvä yrittäjä osaa ja tuntee jonkin yrityksen toimintaan liittyvän osa-alueen hyvin. Yrittäjä voi tuntea asiakaskuntaa ja markkinoita tai hän saattaa olla erinomainen talouslukujen kanssa tai myynnin ammattilainen. Ei ole mitään haittaa, jos nuori yrittäjä hakee apua yrityksen perustamisessa ja pyörittämisessä. Yrittäjälle on usein hyödyllistä osata perusasioita jo ennen liikkeellelähtöä, vaikkakin monia asioita oppii myös yritystä pyörittäessä.

Hyvän yrittäjän ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

 

Luovuus ja idearikkaus sekä itseluottamus ja

uskallus tarttua uusiin asioihin 

Epävarmuuksien sietokyk

Rohkeus ottaa riskejä ja tehdä päätöksiä myös vaikeina hetkinä  

Sitkeys ja hyvä paineensietokyky 

Halu oppia uutta, kasvaa ja kehittyä jatkuvasti 

Innostuneisuus omaa yritystä ja toimintaa kohtaan  

Vastuullisuus, ahkeruus ja pitkäjänteisyys 

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

2. Minustako yrittäjä?

A) Sinustako yrittäjä? Tee yrittäjyystesti. Mitä testin tulos kertoi sinulle? Mitä ajattelet tuloksesta?

B) Miksi yrittäjyys olisi hyvä vaihtoehto? Mitä hyviä puolia siihen liittyy? 

  

C) Mitä mahdollisia riskejä yrittäjänä työskentelyyn liittyy? 

D) Mitkä ominaisuudet ovat omia vahvuuksiasi yrittäjänä? Mainitse  viisi ominaisuutta.

 

E) Mitä taitoja sinun tulisi vielä kehittää, jotta voisit ryhtyä yrittäjäksi? 

 

F) Tunnetko jonkun yrittäjän, millaisia yrittäjämäisiä ominaisuuksia hänellä mielestäsi on? Mikä tekee hänestä yrittäjän?  ​

G) Sopisiko yrittäjyys sinulle? Perustele vastauksesi. 

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Yrittäjyystesti

Suomen Yrittäjien yrittäjyystesti

Yrittäjyyden ABC
Kaikki mitä sinun tulee tietää yrittäjyydestä -yrittäjät.fi

Nuori yrittäjyys.fi
Yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa nuorille

Uskalla yrittää

Podcast yrittäjyydestä

YES Talk podcast

Positiivista puhetta yrittäjyydestä

Johdatus yrittäjyyteen

Opi yrittäjyydestä materiaali

video

Mitä yrittäjältä vaaditaan? | Nordea Pankki

Mitä yrittäjältä vaaditaan? | Nordea Pankki

Play Video

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa oman talouden hallinnasta ja yrittäjyydestä. 

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Oma talous ja yrittäjyys -osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele tehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page