top of page

ylioppilaskirjoitukset
ja yhteishaku

3. yo-kirjoituksiin valmistautuminen

Yo-suunnitelman kehittyminen

 

Ylioppilaskirjoituksista puhutaan koko lukion ajan, ja kukaan ei voi välttyä saamasta ohjeita niiden suorittamista varten. Hyvä suunnittelu auttaa opiskelijaa saavuttamaan hänelle parhaan mahdollisen lopputuloksen.  

Ylioppilaskirjoitussuunnitelma alkaa hahmottua lukion edetessä. Suunnitelman kehittyminen on henkilökohtainen prosessi, jossa päätökset kirjoitettavista aineista ja vastuu valmistautumisesta yo-kokeisiin on jokaisella itsellään. Apuna prosessin aikana ovat aineenopettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat sekä opiskeluhuolto.   

Ylioppilaskirjoitukset voi halutessaan hajauttaa useammalle kirjoituskerralle, joka helpottaa työtaakkaa, mutta vaatii paljon suunnittelua. Hyvät opiskeluvalmiudet ja itsensä tunteminen oppijana auttavat yo-kokeisiin valmistautumista. Opiskeltavaa sisältöä on paljon, mutta on hyvä muistaa, että lukio-opintojen aikana tieto kertyy pikkuhiljaa muistiin ja abivuonna keskitytään tiedon kokoamiseen ja kertaamiseen. Kerralla ei siis tarvitse ottaa haltuun isoja kokonaisuuksia.  

 

 

Mistä asioista valmistautuminen koostuu?

Lukioissa järjestetään yo-kokeisiin valmistautumiseen liittyvää toimintaa kuten kertaavia opintojaksoja, preliminäärikokeita, teknistä apua tietoteknisiin ongelmiin ja esimerkiksi mentaalista valmistautumista tukevia ryhmiä. Toiminta vaihtelee lukioittain, mutta riippumatta paikkakunnasta ja oppilaitoksesta, jokaisessa lukiossa annetaan samat hyvät perusvalmiudet kokeissa pärjäämiseen. Opintojaksot, joiden sisällöistä yo-kysymykset on laadittu, ovat samoja jokaisessa lukiossa. 

Hyvän valmistautumisen koetaan yleisesti vähentävän stressiä. Henkilökohtainen valmistautuminen lähtee liikkeelle pohtimalla seuraavia valmistautumiseen liittyviä asioita: omat tavoitteet yo-kirjoituksissa, lukusuunnitelman tekeminen ja ajankäyttö, opiskelumetodit ja -tekniikka.    

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

3. Yo-kirjoituksiin valmistautuminen

 

A) Pohdi henkilökohtaista yo-kokeisiin valmistautumisprosessia. Voit vastata opintojesi tilanteen mukaan jompaan kumpaan kysymykseen A1 tai A2.

A1. Yo-kirjoitukset häämöttävät vielä kaukana tulevaisuudessa. Pohdi seuraavia kirjoituksiin liittyviä asioita tämänhetkisen tilanteesi mukaan: 

 • Millaisia mietteitä kirjoitukset sinussa herättävät?  

 • Millaisia erilaisia tuen muotoja oma lukiosi tarjoaa sinulle

 • yo-kirjoituksiin valmistautumisen tueksi? 

 • Miten voit edistää jo lukio-opintojen aikana valmistautumista yo-kokeisiin? 

A2. Yo-kirjoitukset lähenevät. Laadi henkilökohtainen lukusuunnitelma. Voit tehdä suunnitelman valitsemaasi paikkaan (paperikalenteri, puhelimen kalenteri, tyhjä paperi, valitsemasi suunnitteluun tarkoitettu app yms), josta jaat vastauksen opinto-ohjaajallesi.  

Ota suunnittelussa huomioon seuraavia asioita: 

Valmistautumiseen käytettävissä olevan ajan pituus  

Opiskeltavan sisällön laajuus  

Valmistautumisen ulkopuolinen ajankäyttö 
 

Merkitse suunnitelmaan haluamallasi tavalla: 

Yo-koepäivät 

Oppitunnit ja muu koulun toiminta. Opintojaksojen tehtäviin kuluva aika. 

Lounas ja tauot 

Harrastukset ja vapaa-aika. Suositus kaksi vapaapäivää viikossa. 

Lukusuunnitelma päivittäin (esim. Aamupäivä/iltapäivä) 
 

Muokkaa suunnitelmaa aina tarvittaessa elämäntilanteesi mukaan. 

 
B)  Valitse yksi aine, jonka aiot kirjoittaa yo-kirjoituksissa ja tutki aineen viimekertaista yo-koetta Ylen abitreeneistä. Millaiselta koe mielestäsi vaikuttaa? Mihin kysymyksiin osaisit jo nyt vastata?  

 

C)  Useimmat opiskelijat jakavat yo-kirjoitukset useammalle kirjoituskerralle kuten esimerkiksi abivuoden syksylle ja keväälle. Tällöin syksyn yo-kirjoituksiin valmistautuminen ei sisällä lukulomaa vaan oppitunnit alkavat elokuussa samaan aikaan kun pitää valmistautua syksyn yo-kokeisiin. Monet käyttävät valmistautumiseen aikaa kesälomalla, mutta kaikilta se ei suju. Lue Abitreenien sivuilta juttu, jossa abi kertoo pieleen menneestä valmistautumisestaan yo-kokeeseen ja vastaa alla oleviin kysymysiin. 

 • Mitä neuvoja hän antaa samassa tilanteessa oleville? 

 • Kirjoitatko yo-aineita syksyllä?

 • Miten sinulle sopii kesällä yo-kokeisiin lukeminen?

 • Mitkä keinot auttavat sinua lukemaan kesällä? 

 • Mitkä asiat tukevat/auttavat valmistautumista

 • syksyn ja kevään yo-kirjoituksiin omassa lukiossasi?  

 • Mikäli valmistautuminen ei onnistu haluamallasi tavalla,

 • elämäntilanteestasi johtuen, mistä saat apua sen uudelleen organisointiin? 

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Vanhoja yo-kokeita

Ylen abitreenit

Vinkkejä YO-kokeisiin valmistautumiseen
Mafy

Lukusuunnitelman laatiminen

Ylen abitreenit

Yo-kokeiden pisteisiin vaikuttavat asiat

Ylen abitreenit

Yo-koejännitys kuriin

Ylen abitreenit

Opiskeluvinkit

Ylen abitreenit

Ylioppilaskirjoitusten suunnittelutyökalu -YKST

Työkalun avulla voit kokeilla, millaisilla aineyhdistelmillä voit suorittaa ylioppilastutkinnon.

näin teet osion 

1. Tässä osiossa käsittelet yo-kirjoituksiin valmistautumista

2. Tee osion tehtävät Opopassiisi ja saat aineksia oman yo-suunnitelmasi kehittymiseen. 

3. Ylioppilaskirjoitukset ja yhteishaku -osio jakautuu neljään osaan, joista saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele suunnitelmatehtävien  parissa 75 minuuuttia.

bottom of page