top of page

ylioppilaskirjoitukset
ja yhteishaku

2. yO-kirjoitussuunnitelma

Lukio-opintojen suunnittelu

Lukio-opintojen tekeminen vaatii suunnitelmallisuutta ja omien valintojen tekemistä. Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet opiskeluun lisääntyvät lukio-opintojen edetessä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia opintojaksoja. Valinnaisten opintojaksojen myötä opiskelija suuntaa kohti tulevaisuutta: ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja. Henkilökohtaista lukio-opintojen suunnittelua ohjaavat lukion oppimäärään ja yo-tutkintoon liittyvät määräykset sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet.    

Lukion opiskelusuunnitelmaa tehdessä on hyvä miettiä henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita sekä omaa osaamista. Opinnot kannattaa kohdistaa oman mielenkiinnon mukaan niihin aineisiin, joita aikoo kirjoittaa yo-kokeessa ja jotka ovat jatko-opintojen kannalta tarpeellisia. Lukion oppimäärään voi sisällyttää myös muita mielenkiintoisia opintoja, jotka eivät liity suoraan ylioppilaskirjoituksiin. Valinnoista muodostuu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka täsmentyy lukion edetessä ylioppilastutkintosuunnitelmaksi. Suunnitelmat elävät lukioaikana ja niitä pohditaan opinto-ohjauksen opintojaksoilla sekä mahdollisilla henkilökohtaisilla opinto-ohjaajan tapaamisilla. 

 

Ylioppilaskokeiden suorittaminen

Ylioppilaskirjoitusten tutkintokertoja eli ylioppilaskirjoituksia järjestetään aina syksyisin ja keväisin. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kokonaan yhdellä tutkintokerralla tai hajautettuna enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaan. Ilmoittautuessasi ylioppilastutkintoon noudata lukiosi antamia määräaikoja.

Yellow and Blue Main Idea Graphic Organizer.gif

Mistä oppiaineista yo-tutkinto koostuu?

Ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet.

Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe.

Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: toinen kotimainen kieli, matematiikka, vieras kieli ja reaaliaine.

Yo-kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman muun kokeen.

Yellow and Blue Main Idea Graphic Organizer (2).jpg

Kokelas voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan

kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka tai evankelisluterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto. 

Kokelas voi halutessaan valita toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta äidinkieleltään ruotsin- tai suomenkielisille kokelaille tarkoitetun äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen kyseisessä kielessä. Kokelas voi myös halutessaan suorittaa vieraan kielen kokeen sijasta äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen saamen kielessä.

Tutkinto valmis ja valmistuminen!

Tällä sivulla esitetyt ohjeet koskevat keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitettuja tutkintoja. Voit valmistua ylioppilaaksi millä tahansa kokeiden yhdistelmällä, joka täyttää yllä mainitut ehdot. Kokeile ILMO-työkalulla, millaisilla aineyhdistelmillä voit valmistua ylioppilaaksi! Tutkintosi on valmis, kun olet suorittanut tutkintoon vaadittavien viiden kokeen lisäksi lukion oppimäärän tai muut tutkintoon oikeuttavat opinnot esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa.

pexels-kindel-media-7054525.jpg

ylioppilastutkinto-
lautakunta

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta.

Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta löydät aina viralliset yo-tutkintoa koskevat asiat ja ajankohtaiset tiedot. Käytänteet voivat vaihdella oppilaitosohtaisesti, joten muista selvittää myös oman oppilaitoksesi käytänteet.

Ylioppilaslautakunnan sivuilta löydät mm. koepäivät, tutkintomaksut, hyvän vastauksen piirteet, tietoa erityisjärjestelyistä jne.

tärkeää tietoa
yo-kirjoittajalle

Ylioppilastutkintolautakunta on koonnut tärkeimmät yo-tutkintoa koskevat asiat yhdelle sivulle. Sivuilta löydät sekä ajankohtaiset tiedot tutkintokerran kokelaille että yleiset yo-kokeita koskevat tiedot.

Useimmat lukiot järjestävät oppilailleen oman yo-infon, jossa käydään läpi koulun käytänteitä koskevat asiat. 

Selvitä henkilökohtaisesti sinua koskevat asiat kuntoon hyvissä ajoin ennen yo-kirjoituksia. Selkeät suunnitelmat ovat tärkeä osa valmistautumista kokeisiin.

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

2. Y0-kirjoitussuunnitelma

 

A) Tee henkilökohtainen ylioppilaskirjoitussuunnitelma. Päivitä suunnitelma myös oman lukiosi järjestelmään ajantasalle.  

  • Mitä aineita aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa?

  • (Katso ohje tutkintorakenteeseen sisällytettävistä aineista tästä.)

  • Aiotko hajauttaa tutkinnon useammalle tutkintokerralle (syksy/kevät) ja jos, niin miten hajautat tutkinnon? 

  • Mitkä ovat arvosanatavoitteesi? 

B) Kaikille yo-aineille ei ole omaa kirjoituspäivää vaan samana päivänä järjestetään useamman eri aineen kokeet. Yo-suunnitelmaa tehtäessä on huomioitava Ylioppilastutkinnon koepäivät. Onko suunnitelmassasi aineita, jotka sattuvat samalle kirjoituspäivälle? Muuta suunnitelmaasi tarvittaessa.

 

C) Ylioppilastutkintolautakunta laatii Yo-kokeiden tehtävät pohjautuen oppiaineen pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksojen oppimääriin. Lisäksi kokeissa on oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Vaikka kokelailta ei edellytetä vastauksissa toisen oppiaineen yksityiskohtaisia tietoja tai taitoja, mitä muita tai minkä muiden aineiden opintoja voisit opiskella, jotka tukisivat sinua saavuttamaan arvosanatavoitteesi? 

D) Yo-tutkinnon suorittaminen sisältää erilaisia säädöksiä. Etsi tietoa seuraavista asioista: 

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Tietoa ylioppilastutkinnosta

Ylioppilastutkintolautakunta.fi

Tutkintorakenne

Ylioppilastutkintolautakunta.fi

Ylioppilastutkinnon koepäivät

Ylioppilastutkintolautakunta.fi

Arvosanojen pisterajat

Ylioppilastutkintolautakunta.fi

Tutkintomaksut

Ylioppilastutkintolautakunta.fi

Tietoa yo-kirjoittajalle/kokelaalle

Ylioppilastutkintolautakunta.fi

Usein kysytyt kysymykset ylioppilastutkinnosta

Ylioppilastutkintolautakunta.fi

Vanhoja YO-kokeita ja harjoituksia sekä opiskeluvinkkejä

Abitreenit.fi

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa ylioppilaskirjoituksista

2. Tee osion tehtävät Opopassiisi ja saat aineksia oman yo-suunnitelmasi kehittymiseen. 

3. Ylioppilaskirjoitukset ja yhteishaku -osio jakautuu neljään osaan, joista saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele suunnitelmatehtävien  parissa 75 minuuuttia.

bottom of page