top of page

jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

3. OPISKELUA ENNEN TUTKINTOA

Opiskelun monet muodot lukion jälkeen

Lukion jälkeen on tarjolla laajasti erilasia opiskelumahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomessa on mahdollista hakea opiskelemaan tutkintotavoitteeseen koulutukseen joko toiselle asteelle tai korkea-asteelle tai hakeutua erilaisiin tutkintoon valmentaviin opintoihin, kuten kansanopiston linjoille. Tutkintotavoitteisten koulutusten lisäksi korkeakoulut tarjoavat runsaasti erilaisia opintokokonaisuuksia, joiden avulla on mahdollista tutustua korkeakuluopintoihin etukäteen.

 

Avoimet korkeakouluopinnot

Avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa voi opiskella korkeakoulututkintoihin kuuluvia opintoja pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Lähes kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät avointa opetusta. Opetusta järjestetään myös yhteistyössä aikuisoppilaitosten, kuten kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen ja kesäyliopistojen kanssa.  

Avoimissa korkeakouluopinnoissa voi:
 

Tutustua yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin  

Lisätä työelämässä tarvittavaa osaamista  

Opiskella yleissivistyksen vuoksi  

Opintojen pohjalta voi joissakin tapauksissa myöhemmin hakea korkeakouluun,

tutkinto-opiskelijaksi, avoimen väylän kautta  

Avoimessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa voi opiskella oppiaineesta yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia, kuten perusopinnot tai aineopinnot. Jos avoimia korkeakouluopintoja suorittanut hakeutuu myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi, suoritetut opinnot on mahdollista  hyväksilukea osaksi tutkintoa. Avoimet yliopisto-opinnot ovat maksullisia. Opiskelijat valitaan opintoihin yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelu avoimessa korkeakoulussa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea.  
 

 

Avoimen väylän haku

Joidenkin avoimien korkeakouluopintojen suorittaminen voi mahdollistaa myöhemmin pääsyn tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun. Tätä kutsutaan avoimen korkeakoulun väyläksi tai lukioväyläksi. Suorittamalla korkeakoulujen tarjoamia ns. avoimen korkeakoulun väyläopintoja, voi joissakin tapauksissa hakea korkeakouluun niin kutsutussa avoimen väylässä, ilman pääsykokeita tai todistusvalintaa. Avoimen väylän perusteella täytettäviä paikkoja on rajoitetusti. Vaatimukset vaihtelevat koulutusohjelmittain. Valinta perustuu tavallisesti suoritettujen opintojen määrään ja opintomenestykseen. Väyläopintoja pohtiessa kannatta tutustua tarkasti kunkin korkeakoulun väylähaun kriteereihin. Jokainen korkeakoulu määrittelee erikseen mitä kursseja ja kuinka paljon tulee olla suoritettuna, jotta avoimen väylän hakemisen kriteerit täyttyvät. Avoimessa korkeakoulussa suoritetut kurssit voi myöhemmin sisällyttää omaan korkeakoulututkintoon. 

 

 

Avoimen AMK:n polkuopinnot reitti tutkintoon

Avoimen AMK:n polkuopinnot ovat vaihtoehtoinen reitti AMK-tutkintoon. Polkuopinnot ovat hyvä tapa kokeilla opiskelua tai vaihtaa alaa ilman valintakoetta! Polkuopinnot koostuvat pääasiassa AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista, jotka suoritetaan samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Menestyksellä suoritettujen polkuopintojen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaussa, jonka jälkeen voi jatkaa opintoja saumattomasti valmistumiseen asti.  

 

 

Näyttöreitti valintaväylänä tutkinto-opiskelijaksi
 

Myös näyttöreitti voi toimia valintaväylänä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi joissakin korkeakouluissa. Näyttöreitti voi toimia joko valintakokeen korvaajana tai ylimääräisenä valintaväylänä hakukohteesta riippuen. Näyttöreitin kautta hakemisen edellytyksenä on, että hakija suorittaa näyttöreitiksi määritellyn opintojakson tietyin kriteerein. Tarkemmat tiedot vaadittavista näyttöreittiopintojaksoista, suorituskriteereistä, valintaperusteista ja aikatauluista löytyy korkeakoulujen kunkin hakukohteen hakukelpoisuusvaatimuksista ja valintaperusteista.   

 

 

Korkeakoulujen kurkistuskurssit tai orientoivat opinnot

Korkeakoulut tarjoavat useimmiten myös juuri lukiolaisille suunnattuja orientoivia opintoja eri tavoin. Voit törmätä esimerkiksi termeihin kurkistuskurssit tai maistiaiskurssit. Näitä kursseja tarjoavat useimmat ammattikorkeakoulut ja yliopistot ympäri Suomen. Osa kursseista on suunnattu paikallisesti oman alueen nuorille, mutta suurin osa on vapaasti kaikkien saatavilla ympäri Suomen. Jotkut kursseista on aikaan ja paikkaan sidottuja, kun taas toiset ajasta ja paikasta riippumattomia online-kursseja. Lukiolaisille suunnattuja orientoivia opintoja on mahdollista suorittaa jo lukioaikana tai vasta sen jälkeen. Lukioaikana suoritetut korkeakouluopinnot saa useimmiten hyväksiluettua omaan lukiotutkintoon. 

Kansanopistot

Opiskelu kansanopistossa

 

Kansanopistossa voi opiskella sekä pitkillä opintolinjoilla että lyhytkursseilla. Pitkät opintolinjat tarkoittavat useimmiten yhden lukuvuoden tai lukukauden kestäviä, kokoaikaisia opintoja. Lyhytkurssi voi olla yhden viikonlopun mittainen, tai pidempi kurssi. Kansanopistolinjalla voi suuntautua tietylle koulutusalalle tai valmentautua pääsykokeisiin. Opiskelijat saavat kansanopistovuoden aikana opiskeltavan alan perustietoja ja -taitoja, jotka antavat pohjaa varsinaiselle ammattikoulutukselle. Kansanopiston linjat ovat maksullisia, mutta kansanopisto-opiskelija voi hakea Kelasta toisen asteen opintotukea opiskelun ajaksi. Joissakin kansanopistossa voi myös suorittaa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia, lukion kursseja. 

Monet kansanopistot tarjoavat avoimen yliopiston tai korkeakoulun opintoja. Useimmiten opinnot ovat avoimen korkeakoulun perus- ja aineopintoja tai kieli- ja viestintäopintoja. Kansanopistossa suoritetut opintokokonaisuudet voidaan sisällyttää korkeakoulututkintoon, kun pääsee tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun. Kansanopistovuoden jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun ensikertalaiskiintiössä. Joillakin aloilla on mahdollista suorittaa väyläopintoja ja hakea korkeakouluun avoimen väylän kautta. 

Mahdollisuuksia täynnä oleva välivuosi!

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

3. Opiskelua ennen tutkintoa

 

Tutustu tällä sivulla esiteltyihin tutkintotavoitteista koulutusta edeltäviin opiskeluvaihtoehtoihin. Käytä apunasi sivun teoriaosuutta ja alla olevia linkkejä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:  

A) Valitse vähintään yksi koulutusmuodoista: avoin korkeakoulu, polkuopinnot, avoimen väylä, näyttöreitti, kurkistuskurssit, kansanopisto, ja niin edelleen ja perehdy siihen tarkemmin. Mihin vaihtoehdoista perehdyit ja miksi juuri se kiinnosti sinua eniten? 

B) Esittele valitsemasi vaihtoehto muutamalla lauseella! Mitä uutta tietoa sait koulutuksesta, jota et aiemmin tiennyt?  

C) Mitä hyviä ja huonoja puolia kyseiseen opiskelumuotoon mielestäsi liittyy?  

D) Miten valitsemasi opiskelutapa sopisi sinulle ja kuinka se tukisi sinun tulevaisuuden suunnitelmiasi tai jatko-opintosuunnitelmaasi?  

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Avoimen yliopiston opiskelu yleensä 

Avoin yliopisto

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelu yleensä

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimen yliopiston väylä Oulun yliopisto 

Avoimen väylä

Näyttöreitti yliopistoon Tampereen yliopisto 

Näyttöreitti

Polkuopinnot lukiolasille Turun AMK

Polku-opinnot lukiolaisille

Avoimen AMK:n kurssi XAMK

Avoin AMK

Tietoa kansanopistoista opiskelusta yleensä

Kansanopistot

Tutustu kansanopistojen linjoihin hakukoneella

Kansanopistojen hakukone

video

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut yhteishaun ulkopuolisiin koulutuksiin.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page