jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

2.Korkea-aste

Korkea-asteen koulutusta tarjoavat Suomessa sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot. Yliopistojen koulutuksen lähtökohtana on tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus.  Alasta  riippuen opetus on joko enemmän teoreettista tai käytännöllistä. Ammattikorkeakoulujen koulutus on käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa. 

Molemmissa korkeakoulumuodossa voi suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä yliopistoissa myös tieteellisiä jatkotutkintoja (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot). Opetusta tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

 

 

Ammattikorkeakoulu 

Opinnot ammattikorkeakoulussa tarjoavat enemmän käytäntöön  suuntautuvan 

korkeakouluvaihtoehdon.Ammattikorkeakoulujen koulutukset suunnitellaan yhteistyönä työelämän kanssa. Ammattikorkeakouluun hakevan pohjakoulutukseksi soveltuu lukiokoulutus tai ammatillinen tutkinto.  

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5–4,5 vuotta (laajuus 210–270 opintopistettä) ja opintoihin sisältyy työharjoittelua. Esimerkiksi 210 opintopisteen laajuinen tutkinto muodostuu perusopinnoista (60 op), ammattiopinnoista (90 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), opinnäytetyöstö (15 op) ja harjoittelusta (30 op). 

Ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusta seuraavilla aloilla: 

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista pyrkiä suorittamaan ylempää  ammattikorkeakoulututkinto tai yliopiston maisteriopintoja, jotka saattavat vaatia erityisiä siltaopintoja. Avoimissa ammattikorkeakouluissa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia.

 

Alta löydät Suomen ammattikorkeakoulut. Tutustu myös koosteeseen, josta löydät tutkintoa tarjoavat ammattikorkeakoulut sekä katso ammattikorkeakoulujen sijainnit Suomen kartalla.

Yhteishaun ulkopuoliset ammattikorkeakoulut: 

 

Yliopisto 

Yliopistoissa opetuksen lähtökohtana on tieteellinen tai taiteellinen tutkimus. Yliopistot toimivat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistävät tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Omaa alaa etsiessä on hyvä pitää mielessä, että eri alojen koulutuksia kannattaa yhdistellä ennakkoluulottomasti. Epätavalliset sivuaineet saattavat poikia mielenkiintoisia työmahdollisuuksia. Yliopiston pääasiallinen pääsyvaatimus on lukiokoulutus tai ammatillinen tutkinto.  

Tutustu yliopistoaloihin. Huom! Lukiolainen hakee tutkintoihin, jotka on merkattu 3v + 2v eli kandidaatti ja maisteri.

Yliopistojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Useimmilla aloilla opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti) ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin syventäviin opintoihin (maisteri). Alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan vähintään 180 opintopistettä ja se voidaan suorittaa kolmessa vuodessa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ylempi korkeakoulututkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja voidaan suorittaa kahdessa vuodessa. Ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja  lisensiaatin ja tohtorin tutkinnoissa.  

Suomessa on 14 yliopistoa: kymmenen monitieteistä yliopistoa, kaksi teknillistä yliopistoa, ruotsinkielinen kauppakorkeakoulu ja taideyliopisto. Yliopistoissa voi opiskella 15 koulutusalalla, joista suurimmat ovat tekniikan, humanistinen ja luonnontieteellinen koulutusala. Sotilasalan korkea-asteen tutkintoja suoritetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa.

 

Suomen yliopistot: 

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: korkea-aste

A) Tutustu itseäsi kiinnostavaan ammattikorkeakoulun  opintoalaan edellä mainituista linkeistä tai Opintopolusta ja valitse yksi tutkinto lähempään tarkasteluun. 

  • Mitä opinnot sisältävät?

  • Miksi valitsit kyseisen tutkinnon? Mitkä asiat sinua kiinostavat tutkinnossa?

  • Selvitä missä ammattikorkeakouluissa valitsemaasi alaa voi opiskella?

B) Tutustu itseäsi kiinnostavaan yliopiston opintoalaan edellä mainituista linkeistä tai Opintopolusta ja valitse yksi tutkinto lähempään tarkasteluun. 

  • Mitä opinnot sisältävät?

  • Miksi valitsit kyseisen tutkinnon? Mitkä asiat sinua kiinostavat tutkinnossa?

  • Selvitä missä yliopistoissa​ valitsemaasi alaa voi opiskella?

  • Tutki Ylen yhteishakukoneen avulla alalle hakijoiden määrää. Kuinka paljon hakijoita oli alalle edellisessä yhteishaussa?

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut korkea-asteen koulutuksiin.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.