top of page

jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

2.Korkea-aste

Korkea-asteen koulutus Suomessa 

 

Korkea-asteen koulutusta tarjoavat Suomessa sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot. Yliopistojen koulutuksen lähtökohtana on tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus.  Alasta  riippuen opetus on joko enemmän teoreettista tai käytännöllistä. Ammattikorkeakoulujen koulutus on käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa. 

Molemmissa korkeakoulumuodossa voi suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä yliopistoissa myös tieteellisiä jatkotutkintoja (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot). Opetusta tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

AMMATTIKORKEAKOULU

Mitä tarkoittaa ammattikorkeakouluopiskelu?

Opinnot ammattikorkeakoulussa tarjoavat enemmän käytäntöön  suuntautuvan korkeakouluvaihtoehdon.

Ammattikorkeakoulujen koulutukset suunnitellaan yhteistyönä työelämän kanssa. Ammattikorkeakouluun hakevan pohjakoulutukseksi soveltuu lukiokoulutus tai ammatillinen tutkinto.  

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5–4,5 vuotta (laajuus 210–270 opintopistettä) ja opintoihin sisältyy työharjoittelua. Esimerkiksi 210 opintopisteen laajuinen tutkinto muodostuu perusopinnoista (60 op), ammattiopinnoista (90 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), opinnäytetyöstö (15 op) ja harjoittelusta (30 op). 

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista pyrkiä suorittamaan ylempää  ammattikorkeakoulututkinto tai yliopiston maisteriopintoja, jotka saattavat vaatia erityisiä siltaopintoja. Avoimissa ammattikorkeakouluissa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia.

Ammattikorkeakoulut Suomessa

 

Suomessa on yli 20 ammattikorkeakoulua ja ne sijaitsevat eri puolella Suomea. Ammattikorkeakouluilla saattaa olla myös useita toimipisteitä eli kampuksia​. Opintotarjonta vaihtelee ammattikorkeakouluittain​. Joitakin koulutuksia voi opiskella lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa, joitakin vain muutamassa tai ehkä vain yhdessä​. Tutustu ammattikorkeakouluun.fi -sivuston koosteeseen, josta löydät kaikki AMK-tutkinnot ja ammattikorkeakoulut, joissa tutkinnon voi suorittaa

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUt

AMMATTIKORKEAKOULUt KARTALLA

YLIOPISTO

Mitä yliopisto-opiskelu tarkoittaa?

Yliopistoissa opetuksen lähtökohtana on tieteellinen tai taiteellinen tutkimus. Yliopistot toimivat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistävät tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Omaa alaa etsiessä on hyvä pitää mielessä, että eri alojen koulutuksia kannattaa yhdistellä ennakkoluulottomasti. Epätavalliset sivuaineet saattavat poikia mielenkiintoisia työmahdollisuuksia. Yliopiston pääasiallinen pääsyvaatimus on lukiokoulutus tai ammatillinen tutkinto.  

Yliopistojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Useimmilla aloilla opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti) ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin syventäviin opintoihin (maisteri). Alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan vähintään 180 opintopistettä ja se voidaan suorittaa kolmessa vuodessa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ylempi korkeakoulututkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja voidaan suorittaa kahdessa vuodessa. Ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja  lisensiaatin ja tohtorin tutkinnoissa.   

 

Lukiolainen hakee yhteishaussa yleensä tutkintoihin, jotka on merkattu 3v + 2v eli kandidaatti ja maisteri. Näin valituksi tullut opiskelija saa opiskeluoikeuden suoraan myös ylempään korkeakoulututkintoon. Tästä on kuitenkin muutamia poikkeuksia, joissa tutkinto itsessään on alempi korkeakoulututkinto, kuten farmaseutin tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnot. 

 

Yliopistot Suomessa


Suomessa on yli 10 yliopistoa, jotka sijaitsevat maantieteellisesti eri puolella Suomea. Yliopistoilla saattaa olla myös useita toimipisteitä eli kampuksia​. Opintotarjonta vaihtelee yliopistottain. Yliopistojen tiedekunnat ja niiden tarjoamat koulutukset vaihtelevat yliopistottain. Joitakin tutkintoja voi opiskella useissa yliopistoissa, kun taas joitakin vain muutamassa tai

ehkä vain yhdessä.

​​

SUOMEN YLIOPISTOT

YLIOPISTOT KARTALLA

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

2. Korkea-aste 

 

​A) Tutustu itseäsi kiinnostavaan ammattikorkeakoulun opintoalaan edellä mainituista linkeistä tai Opintopolusta ja valitse yksi tutkinto lähempään tarkasteluun. 

Mitä tutkinnon opinnot sisältävät?

Miksi valitsit kyseisen tutkinnon? Mitkä asiat sinua kiinnostavat tutkinnossa?

Selvitä missä ammattikorkeakouluissa valitsemaasi alaa voi opiskella?

B) Tutustu itseäsi kiinnostavaan yliopiston opintoalaan edellä mainituista linkeistä tai Opintopolusta ja valitse yksi tutkinto lähempään tarkasteluun. 

Mitä tutkinnon opinnot sisältävät?

Miksi valitsit kyseisen tutkinnon? Mitkä asiat sinua kiinnostavat tutkinnossa?

Selvitä missä yliopistoissa​ valitsemaasi alaa voi opiskella?

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Yliopisto-opinnot 
Opintopolku 

Yliopistovalinnat

Koulutukset ja hakeminen

Ammattikorkeakouluopinnot 
Opintopolku 

Ammattikorkeakouluun.fi

Ammattikorkeakoulujen yhteinen sivusto

Yhteishakukone
Yle

Kohti Korkeakoulua

OHJUS - ohjauksella uutta suuntaa

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut korkea-asteen koulutuksiin.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page