jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

3. Muut vaihtoehdot

Avoimet Korkeakouluopinnot 

 

Avoimissa korkeakouluopinnoissa voi:  

  • tutustua yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin 

  • lisätä työelämässä tarvittavaa osaamista 

  • opiskella yleissivistyksen vuoksi 

  • opintojen pohjalta voi joissakin tapauksissa myöhemmin hakea korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta 

Avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa voi opiskella korkeakoulututkintoihin kuuluvia opintoja pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Lähes kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut  järjestävät avointa opetusta. Opetusta järjestetään myös yhteistyössä aikuisoppilaitosten, kuten kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen ja kesäyliopistojen kanssa. 

Avoimessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa voi opiskella oppiaineesta yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia. Jos avoimia korkeakouluopintoja suorittanut hakeutuu myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi, suoritetut opinnot on mahdollista  hyväksilukea osaksi  tutkintoa. Avoimet yliopisto-opinnot ovat maksullisia. Opiskelijat valitaan opintoihin yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelu avoimessa korkeakoulussa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. 

 

Kansanopistot  

Suomessa on noin yhdeksänkymmentä kansanopistoa, joista suurin osa on yksityisiä. 

Kansanopistoissa opetus on useimmiten yleissivistävää eli vapaatavoitteista kuten kieliä, taideaineita tai viestintää. Yleissivistävien linjojen lisäksi tarjolla on tietyn koulutusalan opintoihin suuntaavaa ja pääsykokeisiin valmentavaa koulututusta. Opistot tarjoavat myös ammatillista koulutusta, kymppiluokkia, peruskoulu- ja lukio-opetusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttaja -koulutusta.  

Kansanopistojen yleissivistävät linjat kestävät yleensä yhden lukuvuoden. Kansanopistovuoden aikana voi kerrata kouluaineita, perehtyä erityisaloihin ja kokeilla ihan uutta tapaa opiskella. Monilla kansanopistolinjoilla valmistaudutaan jatko-opintoihin ja suoritetaan avoimen yliopiston opintoja, jotka voi hyödyntää myöhemmissä yliopisto-opinnoissa. Opiskelijat saavat kansanopistovuoden aikana opiskeltavan alan perustietoja ja -taitoja, jotka antavat pohjaa varsinaiselle ammattikoulutukselle. Yleissivistävät linjat ovat maksullisia. 
 

Oppisopimus 

 

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen perustutkinnon. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Jotta opiskelija voi aloittaa oppisopimuskoulutuksen tulee hänen hankkia  oppisopimustyöpaikka ja ottaa sitten yhteyttä oppisopimustoimistoon, joka auttaa tietopuoleisen koulutuksen järjestämisessä. Oppisopimustoimistosta voi myös kysellä vinkkejä mahdollisista oppisopimustyöpaikoista.  Monet oppisopimustoimistot tai -keskukset järjestävät myös infotilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikille oppisopimuksesta kiinnostuneille. 

Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta. 

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: muut vaihtoehdot

Tutustu yhteishaun ulkopuolisiin vaihtoehtoihin. Käytä apunasi sivun teoriaosuutta ja alla olevia linkkejä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

A) Valitse vähintään yksi koulutusmuodoista: avoin yliopisto/amk, kansanopisto tai oppisopimuskoulutus ja perehdy siihen tarkemmin. Mihin vaihtoehdoista perehdyit tarkemmin?

B) Mitä uutta tietoa sait koulutuksesta?  

C) Miten koulutukseen haetaan, millaiset ovat pääsyvaatimukset?  

D) Miten valitsemasi yhteishaun ulkopuolinen koulutus sopisi sinulle ja kuinka se tukisi sinun tulevaisuuden suunnitelmiasi tai jatko-opintosuunnitelmaasi? 

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut yhteishaun ulkopuolisiin koulutuksiin.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.

©2018 BY OPOPASSI