top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste 

mikä ihmeen humanisti?

Mikä ihmeen humanisti? Mitä se tarkoittaa? Suomalaisessa yliopistomaailmassa humanistisiin tieteisiin lasketaan kuuluviksi esimerkiksi:

TEHTÄVÄ:

1. Etsi humanistisen alan yliopistotasoisia koulutuksia Suomessa.

 

A) Valitse yksi sinua kiinnostava Suomen yliopisto ja tutki mitä humanistisen aloja siellä voi opiskella. Listaa muutama itseäsi kiinnostava koulutus ja perustele miksi valitsit juuri tämän yliopiston ja koulutuksen. 

 

B) Tutustu humanistisen alan opiskeluvaihtoihin yliopistossa Opopasssin Humanistisen alan koulutuksista tai yliopiston omilta nettisivuiltaEtsi missä sinua kiinnostavaa humanistisen alan koulutusta voi opiskella. Opintopolun kautta hakusanalla. aihtoehtoisesti voit etsiä Voit etsiä vastauksen tai

b) Millaista sinua kiinnostavan humanistisen alan opiskelu yliopistossa on? Millaiset ovat valintakokeet? Vastaukset löydät esimerkiksi Opintopolusta.

 

c) Filosofian maisterista on moneksi! Tutki töissä.fi -sivustolta mihin valmistuneet ovat sijoittuneet työelämässä. Millaisissa tehtävissä voisit nähdä itsesi työskentelevän tulevaisuudessa? 

d) Millainen on humanisti? Millaisia opiskelijoita opiskelee humanistisia aloja? Katso videolta esimerkkejä ja kirjaa niitä ylös.

 

Toteutus

Kirjallinen tuotos

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Työelämä

bottom of page