jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

1. Toinen aste

Toisen asteen koulutus koostuu ammatillisesta koulutuksesta ja lukiokoulutuksesta.  Ammatillisia perustutkintoja on tarjolla eri koulutusaloilla. Ammatillisten tutkintojen suorittamiseen kuluva aika riippuu pohjakoulutuksesta ja aiemmasta osaamisesta. Ammatillisen  peruskoulutuksen voi tehdä  ammatillisessa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena työpaikalla. 

Ammatillinen peruskoulutus antaa ammatin edellyttämän perusosaamisen, ammattitaidon sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Lisäksi se kehittää jatko-opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuttua tutkintonimike voi olla esimerkiksi liikuntaneuvoja, merkonomi tai koneautomaatioasentaja.

Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voi siirtyä työelämään tai hakea jatko-opintoihin joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

 

Perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot,  ammatilliset erityisoppilaitokset tai muut tahot, kuten yksityiset oppilaitokset. Suurin osa ammatillisesta peruskoulutuksesta kuuluu yhteishaun piiriin. Mikäli näin ei ole, haku tehdään suoraan koulutuksen järjestäjälle esim. ammattilentäjän tutkinto, personal trainer, rajavartija. Ammatillisesta koulutuksesta voi valmistua yli sataan eri ammattiin. 

Ammatillisessa koulutuksessa on koulutusaloja, joihin kuuluu ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.

Katso myös ammattitutkintoon johtavat koulutukset ja erikoisammattitutkinnot.

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: toinen aste

A) Valitse itseäsi kiinnostava toisen asteen koulutus yllä olevista vaihtoehdoista. Lue koulutuksen kuvaus (löydät sen avaamalla linkin) ja perustele sen perusteella miksi koulutus kiinnostaa sinua.

B) Tutustu perustutkintojen osaamisaloihin. Onko valitsemassasi

perustutkinnossa eri osaamisaloja? Jos on, mikä osaamisala kiinnostaa sinua eniten?

C) Tutustu koulutuksien tarinoihin/haastatteluihin/videoihin alla olevilta sivuistoilta tai itse etsimältäsi sivustolta. Mainitse kolme asiaa, jotka haluat nostaa tärkeinä esiin itsellesi tai ammatillista koulutusta pohtivalle nuorelle. 

OPOPASSI_LOGO_SININEN_Small_edited.png

linkit

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut toisen asteen koulutuksiin.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.