jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

1. Toinen aste

Toisen asteen koulutus koostuu ammatillisesta koulutuksesta ja lukiokoulutuksesta.  Ammatillisia perustutkintoja on tarjolla eri koulutusaloilla. Ammatillisten tutkintojen suorittamiseen kuluva aika riippuu pohjakoulutuksesta ja aiemmasta osaamisesta. Lukion jälkeen perustutkinnon suorittaminen kestää noin kaksi vuotta. Ammatillisen  peruskoulutuksen voi tehdä  ammatillisessa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena työpaikalla. 

Ammatillinen peruskoulutus antaa ammatin edellyttämän perusosaamisen, ammattitaidon sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Lisäksi se kehittää jatko-opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuttua tutkintonimike voi olla esimerkiksi artesaani, merkonomi tai parturi-kampaaja.

Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voi siirtyä työelämään tai hakea jatko-opintoihin joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

 

Perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot,  ammatilliset erityisoppilaitokset tai muut tahot, kuten yksityiset oppilaitokset. Suurin osa ammatillisesta peruskoulutuksesta kuuluu yhteishaun piiriin. Mikäli näin ei ole, haku tehdään suoraan koulutuksen järjestäjälle esim. ammattilentäjän tutkinto, personal trainer, rajavartija. Ammatillisesta koulutuksesta voi valmistua yli sataan eri ammattiin. 

Ammatilliseen perustutkintoon johtavat koulutuslinjat jaetaan yhdeksään pääalaan: 

 

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png
  • Mieluisa toisen asteen tutkinto. Valitse itseäsi kiinnostava toisen asteen tutkinto Opintopolku-sivustoa apuna käyttäen.

  • Tutustu valitsemasi tutkinnon tarinoihin, haastatteluihin ja videoihin seuraavilla sivuistoilla:  

  • Miksi valitsit juuri tämän koulutuksen?  

  • Millainen ennakkokäsityksesi oli koulutuksesta? 

  • Millainen mielikuva koulutuksesta sinulle muodostui siihen tutustumisen jälkeen?  

  • Voisiko koulutus olla sinulle kiinnostava vaihtoehto tulevaisuudessa? Perustele vastauksesi. 

TEHTÄVÄ

OPOPASSI_LOGO_SININEN_Small_edited.png

linkit

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut toisen asteen koulutuksiin.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.

©2018 BY OPOPASSI