jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

1. Toinen aste

Toisen asteen koulutus koostuu ammatillisesta koulutuksesta ja lukiokoulutuksesta.  Ammatillisia perustutkintoja on tarjolla eri koulutusaloilla. Ammatillisten tutkintojen suorittamiseen kuluva aika riippuu pohjakoulutuksesta ja aiemmasta osaamisesta. Lukion jälkeen perustutkinnon suorittaminen kestää noin kaksi vuotta. Ammatillisen  peruskoulutuksen voi tehdä  ammatillisessa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena työpaikalla. 

Ammatillinen peruskoulutus antaa ammatin edellyttämän perusosaamisen, ammattitaidon sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Lisäksi se kehittää jatko-opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuttua tutkintonimike voi olla esimerkiksi artesaani, merkonomi tai parturi-kampaaja.

Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voi siirtyä työelämään tai hakea jatko-opintoihin joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

 

Perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot,  ammatilliset erityisoppilaitokset tai muut tahot, kuten yksityiset oppilaitokset. Suurin osa ammatillisesta peruskoulutuksesta kuuluu yhteishaun piiriin. Mikäli näin ei ole, haku tehdään suoraan koulutuksen järjestäjälle esim. ammattilentäjän tutkinto, personal trainer, rajavartija. Ammatillisesta koulutuksesta voi valmistua yli sataan eri ammattiin. 

Ammatillinen koulutuksessa on seuraavat kymmenen koulutusalaa, joihin kuuluu ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.

 • Kasvatusalat (liikenneopettajan erikoisammattitutkinto)

 • Humanistiset ja taidealat  (käsityöt, musiikki, sirkus, tanssi, teatteri)

 • Yhteiskunnalliset alat (tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto)

 • Kauppa ja hallinto (liiketoiminta, yrittäjyys, johtaminen)

 • Luonnontieteet (luonto ja ympäristö)

 • Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

 • Tekniikan alat

  • Arkkitehtuuri ja rakentaminen (rakennusala, talotekniikka, maanmittaus)

  • Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka (autoala, kone- ja tuotantotekniikka, sähkötekniikka)

  • Materiaali- ja prosessitekniikka (elintarvikeala, materiaalitekniikka, tekstiili- ja vaatetustekniikka)

 • Maa- ja metsätalousalat (hevostalous, maatalous, metsäala, puutarha-ala)

 • Terveys- ja hyvinvointialat (kasvatus- ja ohjausala, sosiaali- ja terveysala, hyvinvointi)

 • Palvelualat

  • Henkilökohtaiset palvelut (hius- ja kauneusala, kotitalous, hotelli- ja ravintola, matkailu ja vapaa-aika, liikunta, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut)

  • Kuljetuspalvelut (kuljetusala, logistiikka, merenkulku)

  • Turvallisuuspalvelut

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: toinen aste

A) Valitse itseäsi kiinnostava toisen asteen koulutusala yllä olevista kymmenestä vaihtoehdosta.

B) Mikä perustutkinto kiinnostaa sinua eniten valitsemaltasi koulutusalalta?

C) Tutustu perustutkintojen osaamisaloihin. Onko valitsemassasi

perustutkinnossa eri osaamisaloja? Jos on, mikä osaamisala kiinnostaa sinua eniten?

D) Miksi valitsit juuri tämän koulutuksen? Perustele vastauksesi.

E) Tutustu valitsemasi tutkinnon tarinoihin, haastatteluihin ja videoihin alla olevilla sivuistoilla. Millainen mielikuva koulutuksesta sinulle muodostui siihen tutustumisen jälkeen?  

OPOPASSI_LOGO_SININEN_Small_edited.png

linkit

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut toisen asteen koulutuksiin.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.