top of page

jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

1. Toinen aste

Ammatillinen koulutus Suomessa

 

Toisen asteen koulutus koostuu ammatillisesta koulutuksesta ja lukiokoulutuksesta.  Ammatillisia perustutkintoja on tarjolla eri koulutusaloilla. Ammatillisten tutkintojen suorittamiseen kuluva aika riippuu pohjakoulutuksesta ja aiemmasta osaamisesta. Ammatillisen  peruskoulutuksen voi tehdä  ammatillisessa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena työpaikalla. 

Ammatillinen peruskoulutus antaa ammatin edellyttämän perusosaamisen, ammattitaidon sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Lisäksi se kehittää jatko-opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuttua tutkintonimike voi olla esimerkiksi liikuntaneuvoja, merkonomi tai koneautomaatioasentaja.

Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voi siirtyä työelämään tai hakea jatko-opintoihin joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

 

Perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot,  ammatilliset erityisoppilaitokset tai muut tahot, kuten yksityiset oppilaitokset. Suurin osa ammatillisesta peruskoulutuksesta kuuluu yhteishaun piiriin. Mikäli näin ei ole, haku tehdään suoraan koulutuksen järjestäjälle esim. ammattilentäjän tutkinto, personal trainer, rajavartija. Ammatillisesta koulutuksesta voi valmistua yli sataan eri ammattiin. 

Ammatillisessa koulutuksessa on koulutusaloja, joihin kuuluu ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.

AMMATILlISET PERUSTUTKINNOT

Perustutkinnot aakkosjärjestyksessä 

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Mikä on oppisopimuskoulutus?

 

Myös oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan. Oppisopimuskoulutukseen ei haeta yhteishaun kautta, vaan oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka. Yleensä opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin. Oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa sinua palvelee oman alueesi oppisopimustoimisto/-keskus ja oppisopimuskoulutusta järjestävät oppilaitokset. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Työelämässä oppiminen on hieno tilaisuus oppia alan ammattilaisilta ja saada arvokasta työkokemusta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Opiskelija saa työssä oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä taloudellista tukea lähiopetuksen ajalta.

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

1. Toinen aste

A) Valitse itseäsi kiinnostava toisen asteen koulutus yllä olevista vaihtoehdoista. Lue koulutuksen kuvaus (löydät sen avaamalla linkin) ja perustele sen perusteella miksi koulutus kiinnostaa sinua.

B) Tutustu perustutkintojen osaamisaloihin. Onko valitsemassasi

perustutkinnossa eri osaamisaloja? Jos on, mikä osaamisala kiinnostaa sinua eniten?

C) Tutustu koulutuksien tarinoihin/haastatteluihin/videoihin alla olevilta sivuistoilta tai itse etsimältäsi sivustolta. Mainitse kolme asiaa, jotka haluat nostaa tärkeinä esiin itsellesi tai ammatillista koulutusta pohtivalle nuorelle. 

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Opintopolku 
Kaikki ajankohtainen tieto koulutuksista ja niihin hakemisesta

Ammatillisten tutkintojen perusteet ja osaamisalat
ePerusteet palvelussa opintosuunnitelmat ja tutkintojen perusteet​

Ammattiosaaja
Pääset kurkistamaan opiskelijoiden ja ammattilaisten arkeen 

Ammattitieto 
Ammattialojen ja ammattien kuvauksia, ammattilaisten haastatteluja ja uratarinoita

Osaan.fi
Ammatillisten tutkintojen perusteet ja tutkinnon osat

Oppisopimus.fi
Opi oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimus.net
Tervetuloa tutustumaan oppisopimuskoulutukseen

video

Hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen

Hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen

Play Video

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut toisen asteen koulutuksiin.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page