hakusuunnitelma haku-suunnitelma hakusuunnitelma 

3. yhteishaku

Yhteishaku tapahtuu valtakunnallisen Opintopolku -hakupalvelun kautta (opintopolku.fi). Suomessa yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Valtaosaan koulutuksista voi hakea vain kevään yhteishaussa. Syksyn haussa koulutuksia on tarjolla huomattavasti vähemmän.   

Korkea-asteen yhteishaussa voi hakea sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. Toisen asteen yhteishaussa lukion käynyt henkilö voi hakea ammatillisien perustutkintojen ylioppilaspohjaisiin linjoihin. Hakija voi halutessaan hakea sekä korkea-asteen että toiseen asteen yhteishaussa tai vain toisessa. Korkea-asteen yhteishaku jakaantuu kahteen hakuaikaan. Ensimmäisessä haussa hakija voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Tässä haussa opiskelija voi saada useamman opiskelupaikan, eikä hakukohteiden hakutoivejärjestyksellä ole merkitystä. Korkea-asteen toisessa haussa voi hakea lisäksi enintään kuuteen hakukohteeseen. Tässä haussa hakukohteet tulee asettaa mileuisuusjärjestyseen ja opiskelija voi saada vain yhden opiskelupaikan. Opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan lukukauden aikana.

 

Toisen asteen haussa voi hakea yhteensä viiteen hakukohteeseen. Koulutukset priorisoidaan eli järjestetään keskinäiseen mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeelle. Toisen asteen yhteishaussa yhteishaussa voi tulla valituksi vain yhteen koulutukseen hakutoivejärjestyksen mukaan.  

Yhteishaussa korkeakoulujen on varattava osa opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Ensikertalainen on sellainen henkilö, joka ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa tai ei ole vastaanottanut korkeakoulupaikkaa vuoden 2014 jälkeen. Vuoteen 2018 ensikertalaisuus-kiintiöiden vaikutus on ollut odotettua pienempi ja vain hyvin pieni osa hakijoista on hyötynyt kiintiöstä. Ensikertalaiskiintiön vaikutusta tulevissa hauissa on vaikea ennustaa.
 

Korkeakoulujen yhteishaussa on yhdenkorkeakoulupaikan säännös. Tämän säännöksen mukaan hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Suomen yhteishaun lisäksi hakija voi hakea myös ulkomaille opiskelemaan. Haku tapahtuu kohdemaan hakumenettelyn mukaan. Joissakin maissa, kuten Ruotsi ja Englanti, järjestetään Suomen tapaan valtakunnallinen yhteishaku, toisissa maissa haetaan suoraan yliopistoihin. Ulkomaan haku on erillinen hakuprosessi, joka ei vaikuta Suomen yhteishaun hakutoiveisiin, ensikertalaisuuskiintiöön eikä yhden korkeakoulupaikan säännökseen. Lisätietoja ulkomaan hausta Opopassin opiskelu ulkomailla -osiosta.

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: yhteishaku

A) Selvitä korkea-asteen yhteishaun aikataulut OpintopolustaMilloin ovat seuraavat yhteishaut? Mitkä hakuajoista koskevat sinua? 

B) Selvitä toisen asteen yhteishaun aikataulu Opintopolusta. Milloin on seuraava hakuaika? Aiotko hakea toisen asteen yhteishaussa?

C) Selvitä miten korkea-asteen yhteishaku toimii Opintopolun Näin haet yhteishaussa korkeakouluun -osiosta? Mitä tarkoittaa kevään ensimmäinen ja toinen yhteishaku korkea-asteen yhteishaussa? Jos haet molemmissa kevään yhteishauissa, kuinka monta opiskelupaikkaa sinulle voidaan tarjota?

D) Mitä tarkoittaa korkeakoulujen ensikertalaisuuskiintiö?

OPOPASSI_LOGO_SININEN_Small_edited.png

linkit

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa alat suunnitella jatko-opintojasi ja saat tietoa yhteishausta.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Suunnitelmaosio jakautuu neljään osaan, joista saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele suunnitelmatehtävien  parissa 75 minuuuttia.