top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste 

vihreä tuote

Tuotteiden eli tavaroiden ja palveluiden ekotehokkuutta voidaan lisätä parhaiten, kun ympäristönäkökohtia arvioidaan ja ne otetaan huomioon kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa aina valmistus, käyttö- ja jätevaiheeseen asti. Ympäristölähtöisen tuotepolitiikan tavoitteena on, että eri alojen suunnittelijat, valmistajat, välittäjät, käyttäjät ja jätepuolen toimijat pyrkivät vähentämään tuotteista niiden elinkaaren aikana syntyviä ympäristöhaittoja. 

Vastuullinen kuluttaja käyttää ja hankkii tavaroita ja palveluja, jotka kestävät mahdollisimman kauan ja joihin on käytetty mahdollisimman vähän raaka-aineita ja haitallisia aineita. Kun mahdollisimman moni valitsee ympäristöystävällisiä tuotteita niin sen tuloksena kestävät tuotteet valtaavat markkinat.

Ympäristöystävällisten tuotteiden valinta ei aina ole helppoa, mutta niiden tunnistamista helpottamaan tuotteissa on merkintöjä. Ympäristömerkit auttavat valitsemaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Ympäristömerkkejä on useita. Merkit kertovat usein sen, miten tuote on tuotettu. Perusideana on, että vain ympäristön kannalta parhaat tuotteet saavat ympäristömerkin käyttöoikeuden. 


 

TEHTÄVÄ:

1. Tutustu yleisimpiin ympäristömerkkeihin ja vastaa oleviin kysymyksiin. 

A) Miten yritys hyötyy tuotteelleen saamasta ympäristömerkistä?  

B) Ovatko ympäristömerkityt tuotteet kalliimpia kuin -merkittömät? 

C) Miten yritys voi hyödyntää ympäristömerkkejä markkinoinnissaan?  

D) Onko sinulle kuluttajana merkitystä tuotteiden ekologisuudella? Perustele vastauksesi!  

2. Viherpesulla (greenwashing) tarkoitetaan sellaista harhaanjohtavaa markkinointia, jossa tuotteesta tai palvelusta yritetään antaa todellisuutta ympäristöystävällisempi mielikuva. 

A) Oletko kohdannut mainonnassa tällaista viherpesua? Kerro tapauksesta. Jos mieleesi ei tule omakohtaista kokemusta viherpesusta, voit pohtia lyhyesti, miten ja minkälaisten tuotteiden mainonnassa viherpesua saattaa ilmetä. 

Toteutus

Kirjallinen tuotos

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page