hakusuunnitelma haku-suunnitelma hakusuunnitelma 

2. valintaperusteet

Ammattikorkeakoulut

Kevään 2020 yhteishausta lähtien valtaosa opiskelijoista ammattikorkeakouluihin valitaan ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon perusteella. Todistusvalinta perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Ammattikorkeakoulut päättävät hakukohteittain, kuinka paljon aloituspaikkoja varataan todistuksen perusteella valittaville opiskelijoille. Todistusvalinnan pisteytysmalli ei koske kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta. Loput opiskelupaikat täytetään valintakokeen perusteella.

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut:

 • lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon

 • International Baccalaureate-tutkinnon (IB)

 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)

 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) / Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)

 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot

 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon

 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
   

Sinut voidaan myös ottaa opiskelijaksi amk-tutkintoon johtaviin opintoihin, jos ammattikorkeakoulu toteaa sinulla muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Ammattikorkeakoulut käyttävät opiskelijavalinoissa sekä todistusvalintaa että AMK-valintakoetta (valintatavat). Lisätietoja valintakokeesta on saatavilla kunkin koulutuksen omasta koulutuskuvauksesta ja ammattikorkeakoulun sivuilta. Lue lisää ammattikorkeakoulujen valintaperusteista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Yliopistot

 

Kevään 2020 yhteishausta alkaen valtaosa opiskelijoista yliopistoihin valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella (vähintään 40%). Loput opiskelupaikat täytetään valintakokeen tai todistuksen ja valintakokeen perusteella. Jos sinulla ei ole yo-todistusta, sinut voidaan valita opiskelemaan valintakokeen perusteella.

Yliopisto päättää valintaperusteista, ja ne saattavat vaihdella paljonkin yliopistoittain ja koulutuksittain. Niiden on kuitenkin oltava yhdenmukaiset kaikille hakijoille. Katso yliopistojen todistusvalinnan pisteytykset Opintopolusta.

Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin kandidaatin sekä kandidaatin + maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • ylioppilastutkinnon

 • International Baccalaureate-tutkinnon (IB)

 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)

 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) / Deutsches Internationales Abitur -examen (DIA)

 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon

 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
   

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Jos haet Maanpuolustuskorkeakouluun, sinun on lisäksi

 • oltava Suomen kansalainen

 • saanut reservin upseerin koulutuksen ennen opintojen aloittamista (aliupseeritaustaisille järjestetään lisäkoulutus)

 • oltava terveydentilaltaan ja muutoin puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta sopiva

 • oltava enintään 26-vuotias.

Ammatilliset perustutkinnot 

Lukion suorittaneiden osalta ammatilliseen tutkintoon haku tapahtuu jatkuvan haun kautta. Lue lisää jatkuvasta hausta Opintopolusta

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: valintaperusteet

A) Tutki sinua kiinnostavan koulutuksen valintaperusteet Opintopolusta. Miten opiskelijat valitaan koulutukseen? 

B) Tutki korkeakouluhaun todistusvalintapisteytyksiä. Mistä ylioppilaskirjoitusten aineista saa lähtöpisteitä sinua kiinnostavaan koulutukseen?

 

C) Mihin oppiaineisiin sinun tulisi panostaa lukiossa ja mitä lukio-opintoja sinun tulisi suorittaa, jotta menestyisit mahdollisimman hyvin  valintaprosessissa?

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa alat suunnitella jatko-opintojasi ja saat lisätietoa oppilaitosten valintaperusteista.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Suunnitelmaosio jakautuu neljään osaan, joista saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele suunnitelmatehtävien  parissa 75 minuuuttia.