hakusuunnitelma haku-suunnitelma hakusuunnitelma 

2. valintaperusteet

Kuka voi hakea korkeakouluun Suomessa? Kelpoisuudesta korkeakouluopintoihin, eli siitä millä pohjakoulutuksella korkeakouluopintoihin on mahdollista Suomessa hakeutua, säädetään ammattikorkeakoululaissa ja yliopistolaissa. Säännösten mukaan korkeakouluopintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  • ylioppilastutkinnon

  • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon 

  • IB, EB, RP, DIA -tutkinnon

  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Ammattikorkeakouluopintoihin kelpoisia ovat lisäksi

  • (pelkän) lukion oppimäärän suorittaneet.

Miten korkeakoulujen valintaperusteista päätetään? Lain mukaan korkeakoulut ottavat opiskelijat ja päättävät valintaperusteista. Valintojen kehittämisestä on kuitenkin sovittu korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. Ministeriö on sopinut korkeakoulujen kanssa kehikosta, jonka mukaisesti valintoja kehitetään: pääosa, eli yli puolet hakijoista valitaan 2020 alkaen todistusten perusteella, yhteispistevalinnasta luovutaan ja valintakokeet säilyvät merkittävänä valintatapana. Siitä, miten todistuksia pitäisi arvottaa, eli esimerkiksi ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämisestä ja valintakokeiden yksityiskohdista, korkeakoulut päättävät itsenäisesti.

Ammattikorkeakoulujen osalta Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry laatii suositukset valintaperusteista, ja ammattikorkeakoulut noudattavat suosituksia laajasti. Myös yliopistoissa monilla aloilla tehdään yhteistyötä ja käytetään yhteisiä pisteytyksiä ja valintakokeita.

 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinta tehdään ammatillisen perustutkintokoulutuksen valintaperusteiden mukaisesti, eriksen peruskoulupohjaiseen ja lukiopohjaiseen koulutukseen.  

    

Ammattikorkeakoulut

Kevään 2020 yhteishausta lähtien valtaosa opiskelijoista ammattikorkeakouluihin valitaan ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon perusteella. Todistusvalinta perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Ammattikorkeakoulut päättävät hakukohteittain, kuinka paljon aloituspaikkoja varataan todistuksen perusteella valittaville opiskelijoille. Todistusvalinnan pisteytysmalli ei koske kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta. Loput opiskelupaikat täytetään valintakokeen perusteella.

Ammattikorkeakoulut järjestävät yhteisen valintakokeen useimpiin yhteishaun koulutuksiin. Valintakoe on digitaalinen valintakoe, jonka opiskelija tekee omalla kannettavalla tietokoneella. Kulttuurialan koulutuksiin ei yleensä haeta yhteisen valintakokeen kautta. Lisätietoja valintakokeesta on saatavilla kunkin koulutuksen omasta koulutuskuvauksesta ja ammattikorkeakoulun sivuilta. Lue lisää ammattikorkeakoulujen valintaperusteista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Yliopistot

 

Kevään 2020 yhteishausta alkaen valtaosa opiskelijoista yliopistoihin valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella (vähintään 40%). Loput opiskelupaikat täytetään valintakokeen tai todistuksen ja valintakokeen perusteella. Jos sinulla ei ole yo-todistusta, sinut voidaan valita opiskelemaan valintakokeen perusteella.

Yliopisto päättää valintaperusteista, ja ne saattavat vaihdella paljonkin yliopistoittain ja koulutuksittain. Niiden on kuitenkin oltava yhdenmukaiset kaikille hakijoille. Katso yliopistojen todistusvalinnan pisteytykset Opintopolusta.

Joillakin aloilla järjestetään valtakunnallisia yhteisvalintoja, esimerkiksi

  • diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta

  • luokanopettajakoulutuksen yhteisvalinta

Näihin yhteisvalintoihin kuuluvilla koulutuksilla on samanlaiset valintaperusteet.

 

Ammatilliset perustutkinnot 

Lukion suorittaneet voivat hakea vain ylioppilaspohjaisille linjoille ammatilliseen koulutukseen. Lukiopohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin opiskelijat valitaan lukion päättötodistuksen keskiarvon, mahdollisen työkokemuksen ja pääsykokeen perusteella tai pelkästään pääsykokeen perusteella. Ylioppilastutkinnon arvosanoja ei oteta huomioon. Lisätietoja Opintopolusta

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: valintaperusteet

A) Tutki sinua kiinnostavan koulutuksen valintaperusteet. Miten opiskelijat valitaan koulutukseen? 

B) Tutki korkeakouluhaun todistusvalintapisteytyksiä. Mistä ylioppilaskirjoitusten aineista saa lähtöpisteitä sinua kiinnostavaan koulutukseen?

 

C) Mihin oppiaineisiin sinun tulisi panostaa lukiossa ja mitä lukiokursseja sinun tulisi suorittaa, jotta menestyisit mahdollisimman hyvin  valintaprosessissa?

OPOPASSI_LOGO_SININEN_Small_edited.png

linkit

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa alat suunnitella jatko-opintojasi ja saat lisätietoa oppilaitosten valintaperusteista.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Suunnitelmaosio jakautuu neljään osaan, joista saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele suunnitelmatehtävien  parissa 75 minuuuttia.