top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 5 pistettä

Uravarjostus

Uravarjostus/Job Shadowing on työelämässä tapahtuvaa oppimista, jossa varjostaja seuraa jonkun ammattilaisen päivää noin puolen päivän ajan. Päivän tavoitteena on nähdä alan työelämää käytännössä, päästä keskustelemaan alan ammattilaisen kanssa, oppia uusia näkökulmia ja saada eväitä oman jatko-opintosuunnitelman tekemiseen.  
 
Uravarjostus eli työn varjostaminen on erinomainen tapa saada lisätietoa ammatista ja oppia onko ala itseä kiinnostava. Työn varjostaminen auttaa molempia osapuolia oppimaan ja vaihtamaan ideoita. Päivä ei vaadi erityisiä järjestelyjä työpaikalla, vaan opiskelijan on tarkoitus seurata normaalia arkea ja työntekijän tavallista työtä.  

 

Uravarjostuspaikkaa etsiessä kannattaa olla avoimin mielin liikkeellä ja käyttää kaikkia mahdollisia kontakteja. Löytyisikö mielenkiintoinen työpaikkoja vaikkapa perhepiiristä, harrastusten kautta tai muilta tutuilta. Pääasiassa peruskoululaisille suunnattuja TET-paikkoja löytyy TET-torilta (useita kaupunkeja), TET-torilta (Varsinais-Suomi) tai TET.fi-palvelusta. Myös lukiolainen voi käyttää tätä sivustoa hyödyksi etsiessään uravarjostuspaikkaa. 

 

Uravarjostus on kätevintä sopia esimerkiksi kokeettomalle päivällä koeviikolle tai koulun loma-ajalle. Työajasta on hyvä sopia varjostettavan kanssa. Päivän pituus tulisi olla noin 3-4 tuntia taukoineen. Toivottavaa olisi, että uravarjostuspäivän aikana tarjoutuu mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä ammatista tai alasta yleensä. Mieti kysymyksiä etukäteen ja syvennä niitä päivän aikana uusilla oivalluksilla. 

 

TEHTÄVÄ: 

 

Kirjoita lyhyt raportti tai muu esitys uravarjostuspäivästäsi. Käytä halutessasi apuna alla olevia kysymyksiä. Voit myös liittää kuvia/ videoita raporttiin. Huom! Muista kuvauslupa. 

 

  • Seurattavan työntekijän nimi ja uravarjostus -yrityksen nimi 

  • Minkä alan ammattilainen varjostettavasi on? 

  • Kerro muutamalla sanalla työpaikasta, jossa olit uravarjostamassa. 

  • Millaisia työtehtäviä varjostettavan ammattiin kuuluu? 

  • Mitä ominaisuuksia ja taitoja alan työntekijällä pitää olla? 

  • Miten alalle kouluttaudutaan? 

  • Arvioi ja pohdi alan / ammatin soveltuvuutta sinulle. Kiinnostaako sinua alan opiskelu? 

  • Miten varjostus onnistui? Muita huomioita uravarjostuspäivästä? 

  • Millä tavoin uravarjostuspäivä tuki jatko-opintosuunnitelmasi kehittymistä?  

Toteutus

Raportti tai muu esitys, diaesitys tai Prezi, jne.

Aika

6h 15min = 5 pistettä

Aihe

Työelämä

bottom of page