top of page
pexels-naeem-mayet-3388217.jpg

Nuorten Akatemia

tee tehtävä 1p ja tutustu työelämään

työntekijän oikeudet

Tämän tehtävän avulla tutustut työelämään. Tehtävä tutustuttaa sinut työntekijän oikeuksiin. Tehtävä on tehty yhteistyössä Opopassin työelämäkumppanin Nuorten Akatemian kanssa.

Mukavaa matkaa tehtävän parissa! 

PIPOMIES FINAL prew.jpg

Työelämä-tehtävä 1p

Nuorten_Akatemia_logo_nimi-vieressa-mus-rgb-e1663051217448.png

Työsopimus on ensimmäinen asia, joka työnantajan kanssa tehdään. Työsopimuksessa työntekijä sitoutuu tekemään tietyt tehtävät tiettyä palkkaa vastaan. Siitä tulisi käydä ilmi työtehtävät, palkka ja maksupäivä, työaika, työsuhteen kesto (määräaikainen vai vakituinen), työntekopaikka, koeaika, irtisanomisaika ja sovellettava työehtosopimus. 

 

Työehtosopimus eli TES on sopimus alan vähimmäistyöehdoista, josta työnantajaliitot sekä työntekijäliitot neuvottelevat. Työehdoilla tarkoitetaan esimerkiksi palkkoihin, työaikoihin ja lomiin liittyviä sopimuksia. Suomessa työlainsäädännössä ei määritellä yhtä paljon etuja ja oikeuksia työntekijälle kuin työehtosopimuksessa eli TES:issä. Työehtosopimus siis takaa paremmat työolot työntekijöille kuin pelkkä laki. 

Työntekijällä on oikeus syrjimättömään kohteluun, ammatilliseen järjestäytymiseen, terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön sekä laissa säädettyihin perhevapaisiin. Silti syrjintää esiintyy työelämässä niin meillä Suomessa kuin maailmalla. Syrjintää esiintyy esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen, maahanmuuttajien ja romanien kohdalla, mutta myös nuoret naiset voivat kokea syrjintää.

Kansainvälinen työjärjestö ILO on määritellyt työelämän perusoikeudet: 

  • Yhdistymisvapaus ja oikeus neuvotella kollektiivisesti

  • Pakkotyön poistaminen

  • Lapsityövoiman käytön poistaminen

  • Syrjinnän poistaminen

  • Oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

Monille nuorille opintoihin sisältyvät harjoittelut ovat ensimmäinen tutustumismahdollisuus

oman alan töihin. Harjoittelussa tulee aina olla ohjaaja, jolta saa tukea, harjoittelijalta ei myöskään saa vaatia liikaa tai antaa liikaa vastuuta – toisaalta harjoittelun ei myöskään tule olla pelkkää kahvin keittämistä.

Työelämään liittyvään syrjintään on aina puututtava.

  1. keskustelu työnantajan kanssa

  2. Voit myös keskustella asiasta työpaikan työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen kanssa.

  3. Jos et saa selvitettyä asiaa työnantajasi kanssa, ota yhteyttä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden puhelinneuvontaan

 

TEHTÄVÄ:

A) Mitä perusoikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön tarkoittaa työntekijälle käytännössä? Millaisissa töissä työturvallisuus on erityisen tärkeää? 

B) Myös Suomessa voidaan polkea työntekijän oikeuksia. Valitse toinen esimerkkitapauksista: MOT:n juttu alusvaateketjun ongelmista sai kymmenet kertomaan uusista epäkohdista tai Ruokalähetit kokoontuivat osoittamaan mieltä huonoista työoloistaan. Tutustu esimerkkitapaukseen ja kerro, miten työntekijöiden oikeuksia on poljettu.

C) Työolosuhteita voi muuttaa kyseenalaistamalla epäkohtia. Tutustu esimerkkiin pikaruokaketjusta. Mikä on ammattiliittojen merkitys työelämän oikeuksille?

D) Työharjoittelut ovat osa monien opintoja toisella asteella ja korkeakouluissa. Iso osa harjoitteluista on palkattomia. Onko mielestäsi perusteltua, että työharjoittelusta ei makseta palkkaa? Miksi? Miksi ei?

E) Lue toinen syrjintää käsittelevistä artikkeleista Syrjintää, eristämistä ja häirintää työelämässä tai Romaniyhteisö palauttaa hylkäyskirjeitä työnantajille  – Tutkimus paljastaa syrjiviä asenteita rekrytoinnissa. Pohdi, millä keinoin syrjintää voitaisiin vähentää.

F) Töitä hakiessa voi kohdata syrjintää. Katso video kielletyistä työnhakukysymyksistä. Pohdi, mitä vastaisit työhaastattelussa kysymykseen: Onko sinulla suunnitteilla hankkia lapsia lähivuosina?

Aihe

Työelämä

Aika

75min = 1 piste

Toteutus

Vapaa valinta

Kuva työntekijän oikeudet-pieni.jpg

Nuorten Akatemia

Olemme nuorten osallisuutta edistävä asiantuntijaorganisaatio. Kehitämme mm. oppimateriaaleja ja toiminnallisia työpajoja oppilaitoksille nuorten ääntä kuullen ja ilmi tuoden.

Nuorten Akatemian tehtäväkokonaisuus on tuotettu osana ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin rahoitettua Yhteinen Agenda -hanketta.

bottom of page