top of page

TEe jatko-opinto tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä

sote-ala

Haluaisitko työskennellä ihmisten parissa? Sosiaali- ja terveysalalla tämä on enemmän kuin mahdollista, sillä vaikka sosiaali- ja terveysalan koulutuskenttä on todella laaja, yhteisenä tekijänä kaikille alan koulutuksille ja työskentelylle alalla on ihmisläheisyys. Sosiaali- ja terveysalalla eri työtehtävissä kohdataan ihmisiä vauvasta vaariin terveyteen ja hyvinvointiin liittyen.

 

TEHTÄVÄ:

1. Katso lyhyet videot opiskelusta ja työstä sosiaali- ja terveysalalla. Vastaa sen jälkeen seuraaviin kysymyksiin:

A) Mitä asioita ja arvoja videolla esiintyvät ihmiset pitävät tärkeinä sosiaali- ja terveysalalla työskentelyssä? Mitkä asiat ovat saaneet heidät opiskelemaan alaa?

B) Mitkä asiat sinua houkuttelevat opiskelemaan alaa? Mitkä ovat vahvuuksiasi, joita alalla tarvitaan?

2. Tutustu ammattitieto.fi -sivuston Ammattialat -osion (alasvetovalikko) kautta sosiaalialan työhön ja terveydenhuoltoalaan.

A) Kerro lyhyesti, mitä sosiaalialan työstä ja minkälaisia työtehtäviä alalla voi olla? 

B) Kerro vastaavasti myös terveydenhuollon osalta, mitä terveydenhuolto on, mitä tehtäväalueita tähän kuuluu ja mitä työtehtäviä alalla on?

C) Lukemasi perusteella työskentelisitkö mieluummin sosiaalipalveluissa vai terveydenhuollossa? Perustele valintasi. 

D) Selvitä edellisessä kohdassa mieluisammaksi nimeämäsi osalta, millaisia ammatteja alalla on ja kirjaa ylös 3 ammattia, jotka sinua voisivat kiinnostaa.

E) Valitse edellisistä yksi ammatti ja selvitä ammattitieto.fi -sivuston Ammatit -osiosta (alasvetovalikko) ja www.toissa.fi -sivustoa hyödyntäen, mitä ammatista kerrotaan. Vastaa kyseisen ammatin osalta ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mikä koulutus vaaditaan?

  • Millainen on palkkaus? 

  • Mitä mahdolliset työpaikat ovat?

  • Mitä työtehtäviin kuuluu?

Toteutus

Kirjallinen 

tuotos

Aika

2h 30h = 2 pistettä

Aihe

Jatko-opinnot

bottom of page