TEe Yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 3 pistettä

Somettaako?

Sosiaalinen media on julkinen sivusta, joka on helposti yleisön saatavilla ja siellä on tietoa, joka hyödyntää lukijaa. Sosiaalisessa mediassa lukija pääsee tuomaan lisäarvoa sisältöön osallistumalla itse keskusteluun kommentoimalla tai tuottamalla itse sisältöä. Sosiaalinen media on nykyään suosittu yritysten markkinointi – ja viestintäkanava. Some-mainonta on useimmiten halpaa ja tehokasta.  

 

Sosiaalisen median avulla tavoittaa suuria määriä yleisöä helposti. Somessa täytyy varautua siihen, että ennen pitkää keskustelua tullaan käymään  yrityksestä ja silloin on hyvä olla mukana keskustelussa. Yrityksen pitää pystyä reagoimaan palautteeseen, hyvään tai huonoon, ja sitä kautta kääntämään keskustelu voitoksi. 

Yrityksen viralliseen mainontaan verrattuna somessa markkinointi voi olla epävirallisempaa; kuntosali voi esimerkiksi jakaa treenivinkkejä asiakkaille tai kahvila voi esitellä reseptien testaamisesta. Näin some-sisältö tuottaa iloa myös potentiaalisille asiakkaille ja luo positiivista yritys imagoa.  

 

TEHTÄVÄ:  

Kuvittele, että olet yrittäjä ja perustat oman yrityksen. Mitä palveluja tai tuotteita yritys tuottaisi? Nyt vain mielikuvituksesi on rajana, millaisen yrityksen sinä perustaisit.  

Kun olet keksinyt yritysidean, keksi vielä yrityksellesi nimi ja aloita sitten toiminnan mainostaminen ja markkinointi. Upeaakaan yritystä ei löydetä, ellei siitä kerrota. Ilman markkinoinnin suunnittelua loistavakin tuote tai palvelu voi jäädä ilman ostajaa. Ilman markkinointia ei ole asiakkaita ja ilman asiakkaita ei ole kannattavaa yritystoimintaa.  

Tee sitten yritykselle sosiaalisen median markkinointisuunnitelma. Suunnittele myös vähintään yksi sosiaalisen median julkaisu yrityksellesi. Tee tehtävät A ja B. 

 

A) Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma 

Voit pohtia suunnitelmassa esimerkiksi seuraavia asioita:  

 •  Yrityksen nimi? 

 • Mikä olikaan yritysideasi?  

 • Kuka tai ketkä ovat kohderyhmääsi? Kenelle mainonta on suunnattu? 

 • Mitä tavoitteita asetat sosiaalisen median markkinoinnille? 

 • Mitä sosiaalisen median kanavia juuri yrityksen potentiaaliset asiakkaat käyttävät? 

 • Mitkä sosiaalisen median kanavat valitset? Yleisimpiä kanavia ovat Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, jne. Miksi?  

 • Mitä vahvuuksia ja heikkouksia eri kanaviin liittyy?  

 • Ketkä ovat potentiaaliset kilpailijasi? Miksi?  

 • Tutki, miten muut yritykset markkinoivat, viestivät ja mainostavat. Mitä voisit oppia toisilta? Miten voisit erottua muista saman alan yrityksistä? 
   

B) Aloita sitten sisältöjen suunnittelu

Tee pari (2-3) lyhyttä tai yksi pidempi sosiaalisen median julkaisu yritykselle. Kyseessä voi olla esim. Facebook postaus, Instagram päivitys tai lyhyt mainosvideo yrityksen johonkin some-kanavaan. Ole luova ja anna uusille erilaisille ratkaisuille tilaa! 

 

Toteutus

Some-julkaisu

Aika

3h 45 min = 3 pistettä

Aihe

Yrittäjyys