TEe suunnitelma tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pisteTTÄ

pääsykokeet

Tekniikan alan korkea-asteen opintoja tarjoaa niin ammattikorkeakoulut kuin yliopistotkin. Näiden pääsykokeet eroavat toisistaan. Ammattikorkeakoulun valintakoe ns. LUMA-koe sisältää loogista päättelyä ja ymmärtämistä mittaavia tehtäviä, klassisia matematiikan tehtäviä ja fysiikan ja kemian vaihtoehtoiset  tehtävät. Lisäksi valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, johon liittyvät tehtävät ovat ymmärtämistä mittaavia monivalintatehtäviä. Kokeessa ei saa käyttää laskinta. Osassa insinöörikoulutusohjelmia tulee hakijan osallistua tekniikan valtakunnallisen valintakokeen lisäksi koulutusta järjestävän ammattikorkeakoulun erillisiin soveltuvuuskokeisiin. Parhaiten tietoa AMK hausta löydät osoitteesta www.opintopolku.fi 

 

Yliopiston tekniikan alan diplomi-insinöörikoulutuksen valintakokeet perustuvat lukion pitkän matematiikan ja fysiikan tai kemian oppimäärään. Lisätietoja tekniikan alan diplomi-insinöörien yhteisvalinnasta löydät  www.dia.fi -sivustolta ja Opintopolusta. Diplomi-insinöörihakukohteiden valintakoe uudistuu keväällä 2019. Tuolloin  nykyisten  erillisten valintakokeiden  sijaan järjestetään yksi yhteinen valintakoe kaikkiin niihin diplomi-insinöörikoulutuksiin, jotka ovat osa DIA-yhteisvalintaa.  

 

Tekniikan ja liikenteen alan valintakokeisiin voi valmistautua esimerkiksi kertaamalla lukion matematiikan, fysiikan tai kemian asioista. Tutustumalla  edellisvuosien valintakokeisiin saat käsityksen siitä, minkä tyyppisiä kysymyksiä kokeessa voi tulla eteen ja tämän pohjalta osannet arvioida, millaisia asioita juuri sinun kannattaisi lukiokursseistasi kerrata.  

 

TEHTÄVÄ:  

 

Tee vanhoja tekniikan alan valintakokeita. Tutustu myös mallivastauksiin ja toimi itsesi opettajana eli korjaa omat virheesi. Alla tekniikan alan vanhoja valintakokeita:  

 

  • Ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksen vanhat valintakokeet TÄSTÄ!

  • Ammattikorkeakoulun ennakkomateriaali TÄSTÄ!

  • Yliopiston diplomi-insinöörikoulutuksen vanhat valintakokeet DIA-sivun arkistosta TÄSTÄ!
      

Toteutus

Pääsykoetehtävät

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Suunnitelma