työelämä työelämä työelämä työelämä

1. muuttuva työelämä

Tulevaisuuden työelämä näyttää varmasti osin erilaiselta kuin nykyään. Teknologia kehittyy, työtehtäviä katoaa ja uusia syntyy tilalle. Digitalisaatio tulee haastamaan eri toimialoja, yrityksiä, yksittäisiä ammatteja ja tekijöitä. Työntekemisen kulttuuri on isossa muutoksessa. Tulevaisuuden  työt ovat yhä enemmän projektiluontoisia. Työelämä vaatii tekijöiltään muutoskyvykkyyttä ja -halukkuutta, yrittäjämäistä toimintatapaa, hyviä kommunikointitaitoja, kykyä verkostoitua ja toimia globaalisti. Luovuutta tarvitaan melkein tehtävässä kuin tehtävässä.   

Joidenkin tutkijoiden mukaan jopa puolet ammateista katoaa lähitulevaisuudessa, kun teknologian

kehitys, robotisaatio ja tekoäly voivat tehdä yhä useammista nykyisistä töistä tulevaisuudessa  tarpeettomia. Uhatuimpia ovat Suomessa vähemmän koulutetut sekä teollisuustyöntekijät ja rutiininomaiset tietotyöt. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on tutkinut digitalisaation ja tietokoneistumisen vaikutuksia Suomessa. Vaikka osa työpaikoista katoaa, uusien teknologioiden mullistuksen ei uskota johtava töiden katoamiseen ja työttömyyteen, sillä uudenlaisia töitä syntyy vanhojen tilalle teknologian mukana. 

Mitä sitten voimme ennakoida työn tulevaisuudesta? Väestön ikääntyessä terveydenhoito ja erilaiset hoivapalvelut tulevat kasvamaan myös jatkossa. Eläkeläisten määrän kasvu samoin kuin elämäntapamuutokset pitävät huolen myös matkailun ja ravintolatoiminnan kasvusta. Asumiseen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin panostetaan enemmän. Suomessa edelleen jatkuva kaupungistuminen vaikuttaa siihen, että rakennusala säilyy merkittävä työllistäjänä. Muutokset tarkoittavat sitä, että kaikki eivät voi työskennellä koko työuraansa samoissa tehtävissä. Vaikka työpaikka säilyisikin samalla alalla, johtaa teknologian kehitys siihen, että työtavat ja työvälineet ehtivät muuttua moneen kertaan 40 vuoden aikana. Tämä edellyttää työntekijöiltä, yrityksiltä ja koulutusjärjestelmältä jatkuvaa valmiutta muutokseen ja muutoksen tukemiseen. 

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: muuttuva työelämä

Millainen on tulevaisuuden työ? Käytä apunasi sivun teoriaosuutta sekä alla olevia linkkejä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

A) Sanotaan, että tulevaisuuden työntekijän pitää olla luova: Mitä sillä tarkoitetaan?

B) Millaisia ominaisuuksia ja osaamista liität työntekijän luovuuteen? 

C) Mitkä ammatit ovat mielestäsi uhattuina tulevaisuudessa?

D) Vaikuttaako tämä asia sinun omaan ammatinvalintaasi? Jos ei, niin miksi ei, jos niin miksi? 

E) Miten uskot robotisaation ja tekoälyn  vaikuttavan sinun tulevaan työuraasi?  Anna joitakin esimerkkejä. 

OPOPASSI_LOGO_SININEN_Small.png

LINKIT

 • Talousanomien artikkeli
  Esimerkkejä ammateista, joita et osannut kuvitellakaan 

 • Iltasanomien artikkeli
  Tietokoneistuminen uhkaa kymmeniä ammatteja 

 • Etlan artikkeli
  Näiden ammattien on ennustettu katoavan tulevaisuudessa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 

  • Huom! Huomioithan, että tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, eikä listoja uhatuista ammateista voi ottaa totena sellaisenaan. 

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa työelämästä ja siitä miten työelämä muuttuu tulevaisuudessa.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Työelämäosio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele työelämätehtävien parissa 75 minuuuttia.