top of page

työelämä työelämä työelämä työelämä

1. muuttuva työelämä

Tulevaisuuden työelämän elementit

Tulevaisuuden työelämä näyttää varmasti osin erilaiselta kuin nykyään. Teknologia kehittyy, työtehtäviä katoaa ja uusia syntyy tilalle. Digitalisaatio tulee haastamaan eri toimialoja, yrityksiä, yksittäisiä ammatteja ja tekijöitä. Työntekemisen kulttuuri on isossa muutoksessa. Tulevaisuuden  työt ovat yhä enemmän projektiluontoisia. Työelämä vaatii tekijöiltään muutoskyvykkyyttä ja

-halukkuutta, yrittäjämäistä toimintatapaa, hyviä kommunikointitaitoja, kykyä verkostoitua ja toimia globaalisti. Luovuutta tarvitaan melkein tehtävässä kuin tehtävässä. Työelämän muutos tulee erityisesti vaikuttamaan työn rakenteisiin, työnteon tapoihin ja työnteon mahdollisuuksiin.   

Joidenkin tutkijoiden mukaan jopa puolet ammateista katoaa lähitulevaisuudessa, kun teknologian

kehitys, robotisaatio ja tekoäly voivat tehdä yhä useammista nykyisistä töistä tulevaisuudessa  tarpeettomia. Uhatuimpia ovat Suomessa vähemmän koulutetut sekä teollisuustyöntekijät ja rutiininomaiset tietotyöt. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on tutkinut digitalisaation ja tietokoneistumisen vaikutuksia Suomessa. Vaikka osa työpaikoista katoaa, uusien teknologioiden mullistuksen ei uskota johtava töiden katoamiseen ja työttömyyteen, sillä uudenlaisia töitä syntyy vanhojen tilalle

teknologian mukana. 

Työelämän jatkuva muutos

Mitä sitten voimme ennakoida työn tulevaisuudesta? Väestön ikääntyessä terveydenhoito ja erilaiset hoivapalvelut tulevat kasvamaan myös jatkossa. Eläkeläisten määrän kasvu samoin kuin elämäntapamuutokset pitävät huolen myös matkailun ja ravintolatoiminnan kasvusta. Asumiseen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin panostetaan enemmän. Suomessa edelleen jatkuva kaupungistuminen vaikuttaa siihen, että rakennusala säilyy merkittävä työllistäjänä. Muutokset tarkoittavat sitä, että kaikki eivät voi työskennellä koko työuraansa samoissa tehtävissä. Vaikka työpaikka säilyisikin samalla alalla, johtaa teknologian kehitys siihen, että työtavat ja työvälineet ehtivät muuttua moneen kertaan 40 vuoden aikana. Tämä edellyttää työntekijöiltä, yrityksiltä ja koulutusjärjestelmältä jatkuvaa valmiutta muutokseen ja muutoksen tukemiseen. 

"Tulevaisuudessa voittajina selviytyvät ne työpaikat, jotka osaavat teknologisten innovaatioiden ohella panostaa uudelleen ydintoimintaan, töiden organisointiin ja johtamistapoihin. Digivihreän siirtymän keskellä työntekijöiden osaamisen päivittäminen ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ovat tuottavuuden kannalta keskeistä."

Tuula Haatainen

Työministeri

Työelämäfoorumi

"Toivon, että tulevaisuudessa työelämä on aiempaa inhimillisempää. Olemme pitkään yrittäneet tulla koneiden kaltaisiksi. Nyt meidän pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota fysiologisiin tarpeisiimme, kuten esimerkiksi siihen että nukumme riittävästi, mutta myös henkiseen maailmaamme eli siihen, mitä tunnemme. Tällä hetkellä työelämässä ei vielä huomioida tunteita kovin hyvin.”

Aku Varamäki

Workdaydesigners

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

1.Muuttuva työelämä

 

Millainen on tulevaisuuden työ? Käytä apunasi sivun teoriaosuutta sekä alla olevia linkkejä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

A. Sanotaan, että tulevaisuuden työntekijän pitää olla luova: Mitä sillä tarkoitetaan?

B. Millaisia ominaisuuksia ja osaamista liität työntekijän luovuuteen? 

C. Mitkä ammatit ovat mielestäsi uhattuina tulevaisuudessa?

D.  Vaikuttaako tämä asia sinun omaan ammatinvalintaasi? Jos ei, niin miksi ei, jos niin miksi? 

E. Miten uskot robotisaation ja tekoälyn  vaikuttavan sinun tulevaan työuraasi?  Anna joitakin esimerkkejä. 

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Talousanomien artikkeli
Esimerkkejä ammateista, joita et osannut kuvitellakaan.

Iltasanomien artikkeli
Tietokoneistuminen uhkaa kymmeniä ammatteja.

Etlan artikkeli
Näiden ammattien on ennustettu katoavan tulevaisuudessa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen. 

Ammattitieto

Etsi tietoa tämän päivän ammateista Työmarkkinatorilta.

Huom! Huomaathan, että tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, eikä listoja uhatuista ammateista voi ottaa totena sellaisenaan. 

video

Tärkeimmät työelämätaidot | Nordea Pankki

Tärkeimmät työelämätaidot | Nordea Pankki

Play Video

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa työelämästä ja siitä miten työelämä muuttuu tulevaisuudessa.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Työelämäosio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele työelämätehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page