top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä

muutoskykyä

Yhteiskunnallisella muutoksella on jo kiire. Tarvitsemme halua ja kykyä rakentaa kestävää ja reilua tulevaisuutta yhdessä. Yhteiskunnallinen muutos ei ole ainoastaan muutosta ajattelutavoissa, toimintamalleissa ja yksilötason käyttäytymisessä, vaan edellyttää kokonaisuuden kaikkien osasten samanaikaista muutosta.

TEHTÄVÄ:

1. Opi Oivaltamaan, miksi yhteiskunnan muutoskyvyn vahvistaminen on tärkeää ja suorita eOppivan digitaalinen verkkoukoulutus Näkymiä muutoskykyyn

  • Koulutus koostuu viidestä osiosta, joiden suorittaminen kestää arviolta 5-6 minuuttia. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 30-60min.

  • Käytä koulutukseen kuitenkin juuri sen verran aikaa kuin tarvitset, keskeytä, palaa ja liiku osioiden välillä vapaasti. Meistä jokainen oppii omalla tyylillään ja omaan tahtiinsa.

2. Kurssin kolmannessa kappaleessa, Muutoskyky on valmiutta toimia ja ennakoida, kuvataan yhteiskunnallisen ongelmanratkaisussa tarvittavia keskeisiä kykyjä. Mitkä näistä ovat mielestäsi tärkeimpiä kykyjä ja mitkä kyvyistä ovat sinun vahvuuksiasi?

Toteutus

raportti, kolumni

dia-esitys

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Työelämä

bottom of page