itsetuntemus itsetuntemus itsetuntemus

1. millainen minä olen?

Itsetuntemus on henkilökohtaista ymmärrystä itsestä. Se on oman ajattelun ja toiminnan sekä koko käyttäytymisen tiedostamista. Itsetuntemuksessa on kyse siitä, kuinka hyvin tunnemme itsemme. Itsetuntemukseen liittyy myös käsite minäkuva, joka tarkoittaa ihmisellä olevaa käsitystä itsestä sekä käsitystä siitä, miten ihminen ajattelee toisten ihmisten ajattelevan itsestään. Minäkuvaan sisältyy kaikki ihmisen omaan itseen, kykyihin ja ihmissuhteisiin liittyvät ajatukset, tunteet, havainnot, tiedot, taidot, uskomukset, toiveet ja teot. Itsetuntemus ja minäkuva

muuttuvat koko elämän ajan. Niihin vaikuttavat ihmisen saama palaute omasta toiminnastaan ja persoonastaan. Ihminen myös vertaa itseään toisiin ihmisiin. Muilta ihmisiltä saaman palautteen avulla voi kehittää omaa itsetuntemustaan.  

Itsetuntemus vaikuttaa paljon myös hyvinvointiin ja oman elämän suunnitteluun. On helpompi olla tyytyväinen ja onnellinen elämäänsä, kun tietää kuka on ja mitä haluaa. Oman persoonallisuuden miettiminen ja omien ominaisuuksien tunnistamisen opettelu on tärkeää pohtiessa omaa ammatillista suuntaa. Jokaisella ihmisellä on oma sisäinen käsitys itsestään, mitä itsestämme ajattelemme ja miten hyviä omasta mielestämme olemme. Toinen puoli itsetuntemusta on, mitä ihminen haluaa kertoa itsestään muille ja jakaa muiden kanssa. Tämä puoli näkyy käytöksessä ja siinä, millaisen kuvan haluamme itsestämme antaa. Aivan kuten itsetuntemus, myös ihmisen persoona kehittyy läpi elämän.  

Ammatinvalintaa pohtiessa kannattaa pysähtyä ajattelemaan millainen ihminen olet ja opetella tuntemaan itsensä paremmin. Persoonallisuus ja omat mieltymykset vaikuttavat siihen, millaisessa työssä viihtyy ja menestyy. On hyvä pohtia mitkä ovat vahvuuksia ja millainen ammatti tai työ mahdollisesti sopisi sinulle. Kun tunnet itsesi, osaat kertoa muille kuka olet ja mikä sinua eniten kiinnostaa. Näin sinulle avautuu uusia mahdollisuuksia tehdä sitä mistä pidät ja löytää itsellesi sopiva ala sekä jatko-opiskelupaikka.  

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: millainen minä olen

Tee alla linkkeinä olevia "itsetuntemustestejä" ja opi tuntemaan itseäsi paremmin. Muistathan, että testit ovat suuntaa-antavia ja niiden antamiin tuloksiin kannattaa suhtautua rakentavan kriittisesti. Itsetuntemusta pohtiessasi vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

A) Mistä asioista sinä pidät? Mistä et pidä? 

B) Millainen olet luonteeltasi? 

C) Missä olet hyvä? Mikä vaatii harjoittelua? 

D) Mitkä ovat vahvuuksiasi? Mitkä ovat heikkouksiasi? 

E) Millaisessa työssä mahdollisesti viihtyisit? Mitä elementtejä työ sisältäisi?

OPOPASSI_LOGO_SININEN_Small.png

LINKIT

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa vahvistat itsetuntemustasi ja vastaat kysymykseen millainen minä olen.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Itsetuntemusosio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele itsetuntemustehtävien parissa 75 minuuuttia.