top of page

itsetuntemus itsetuntemus itsetuntemus

2. mikä olisi ammattini?

Miten löytää omat kiinnostuksen kohteet?

 

Jatko-opintovaihtoehtojen pohtiminen kannattaa aloittaa omien taitojen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kartoittamisella. On hyvä miettiä, mitä asioita elämässä pitää erityisen tärkeinä. On tärkeää ottaa selvää laajasti erilaisista jatko-opintovaihtoehdoista ja niiden työtehtävistä.  Lähtökohtana voi pitää asioita, jotka vetävät puoleensa. Vertailemalla vaihtoehtoja oma kiinnostuksen kohde alkaa täsmentyä. Kaikki jatko-opintovaihtoehdot eivät myöskään aina ole mahdollisia, jos ihmisellä on ammatinvalintaa rajoittavia tekijöitä. Yleisimpiä niistä ovat terveyteen tai kulkemiseen liittyvät esteet. 

 

- On hyvä myös muistaa, että ensimmäisen koulutuspaikan valinta ei ole viimeinen,

loppuiän työuraa määrittävä päätös. -

 

Vaikka jatkokoulutuksen ja uravalinnan suunnittelu onkin erityisesti nuorena yksi tärkeä päätös, kannattaa työelämään ja oman kiinnostavan jatko-opintopaikan löytymiseen suhtautua ilman pelkoa. Keskeistä on se, mitä tavoittelee tulevaksi elämänsisällökseen. Vaikka jatkokoulutukseen ja uraan valmistava valinta tehdään aina tietyssä ajassa, vaikuttaa siihen nykyisyyden ja menneen lisäksi tulevaisuus, vaikka se on monesti hyvin epämääräinen.  

 

Askelittain kohti omia unelmia

  

Ammatinvalintaan, kuten myös jatkokoulutuksen valintaan vaikuttavat monet tekijät ja yksilön elämäntilanne. Ammatinvalintaa kohti edetään usein askeleittain, jotka ovat tiedostettuja tai tiedostamattomia. Asiaa voi lähestyä askelittain ensin aiheeseen perehtymällä, informaatiota keräämällä, vaihtoehtoja pohtimalla ja lopulta tekemällä päätöksen näiden perusteella. Unelma-ammatin ja todellisuuden välillä joutuu tekemään joskus myös kompromisseja sen mukaan, missä asuu ja mitä kotiseudulla on tarjottavana. Valintaan voi vaikuttaa se, onko halukas lähtemään kotiseutua edemmäs tai jopa Suomen rajojen ulkopuolelle opintojen ja tulevan työn perässä. Ammatinvalinnassa on hyvä kuunnella omaa sisäistä ääntä ja uskoa rohkeasti unelmiin. Sinä voit tehdä omista unelmistasi totta! 

"Haaveile, mutta älä suunnittele liikaa. Haahuile. Seikkaile. Eksy. Kokeile. Uskalla. Anna elämälle mahdollisuus olla sinulle hyvä. Parempi. Paras."

hidastaelamaa.fi

suorita osio ja TEe TEHTÄVät

Tehtävät

2. Mikä olisi ammattini?

 

Tee alla linkkeinä olevia "ammatinvalintatestejä". Muistathan, että testit ovat suuntaa-antavia ja niiden antamiin tuloksiin kannattaa suhtautua rakentavan kriittisesti. Vastaa testejä tehtyäsi seuraaviin kysymyksiin: 

A) Mitkä ovat kiinnostuksesi kohteita? Millaisia asioita pidät tärkeinä?

B) Mitkä ovat vahvuuksiasi ja mitä sinun tulisi kehittää itsessäsi?

C) Mitkä ovat sinulle tärkeitä työn ominaisuuksia? 

D) Millainen ammatti tai työ mahdollisesti sopisi sinulle? 

E) Mitä uutta opit itsestäsi?

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

AVO-ohjelma (TE-palvelut) 
AVO-testi on tarkoitettu erityisesti sinulle, jo
ka pohdit ammatti- ja koulutusvalintojasi peruskoulun tai lukion pohjalta. AVO auttaa sinua löytämään tarvittavia tietoja ja pohtimaan ratkaisujasi. Tärkeintä testituloksissa on ammatin arvio ja sen suhde testin muihin osioihin. 

 

Duunikone (Kun koulu loppuu, TAT) 
Duunikone auttaa sinua selvittämään persoonallesi sopivimmat alat ja ammatit. Saat selville myös työympäristön, jossa sinunlaisesi tyyppi saattaisi parhaiten viihtyä. HUOM! Testin antamat ammatit ja alat ovat aakkosjärjestyksessä, eivät sopivuusjärjestyksessä. 

Ammatti- koulutustesti (Studentum)
Studentumin ammatinvalintatestin avulla näet, mille alalle voisit mahdollisesti sopia opiskelemaan. 

video

MITÄ JA MINNE OPISKELEMAAN? #MotivationMonday

MITÄ JA MINNE OPISKELEMAAN? #MotivationMonday

Play Video

näin teet osion 

1. Tässä osiossa vahvistat itsetuntemustasi ja vastaat kysymykseen mikä olisi ammattini.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Itsetuntemusosio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele itsetuntemustehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page