top of page

Metsäala

Metsäalalla tarkoitetaan laajasti nykyisiä ja uusia metsien käyttöön perustuvia elinkeinoja. Metsäalaan kuuluvat muun muassa metsien monikäyttö, puun tuottaminen, puunkorjuu ja puun kuljetus sekä metsäteollisuus. Myös erilaisten metsäekosysteemien ekologinen tutkimus ja metsien hoitoon ja käyttöön liittyvä soveltava tutkimus kuuluvat osaksi metsäalaa. Metsätalous tarkoittaa metsänhoitoa, metsien käyttöä ja myyntiä. Metsäsektori käsittää metsätalouden ja metsäteollisuuden.

Tutustu metsäalan mahdollisuuksiin

Image by Abbat
MM-kotkamills-hero-1920x960.jpg
Wooden Toothbrushes

tule Opiskelemaan
metsäalalle

Haluatko tehdä työtä merkittävimmän uusiutuvan luonnonvaran kanssa? Haluatko olla vaikuttamassa siihen, miten metsiä käytetään? Haluaisitko työskennellä alalla, jossa kehitetään entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja resurssitehokkaampia tuotantomenetelmiä?

Tutustu metsäalan koulutusmahdollisuuksiin Suomessa. 

Mikä metsäalan ammatti sopii sinulle?

Erilaisia työntekijöitä on yhtä paljon kuin eläimiä metsässä. Tämä testi kertoo sinulle, mitä metsän eläintä muistutat eniten. Samalla saat pätevän arvion millaisiin metsäalan työtehtäviin soveltuisit!

Kuka metsän asukeista olet? Selvitä, mikä metsäalan ammatti sopisi sinulle.

Tuotteet ja innovaatiot

Innovaatiot luovat kestävää kasvua.
‍ Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminta on metsäteollisuuden yrityksille jatkuvan uudistumisen ydin. Kuluttajille ja muulle teollisuudelle metsäteollisuuden innovaatiot näkyvät uusina ja parempina tuotteina ja palveluina. Lisäksi innovaatioilla tehostetaan ja  kehitetään tuotantoprosesseja.

Millaisia ammatteja alalla on? Löydä tietoa metsäalan ammateista, niissä tarvittavista taidoista ja koulutuksista, joilla ammatteihin voi päästä.

Mitä kaikkea metsäalalla voi tehdä? 

Töissä metsäalalla

Metsäalalla työskentelevät eri alojen ammattilaiset kertovat työstään, siitä miten he ovat päätyneet sinne missä nyt ovat ja mikä heidän mielestään työssä on parasta ja mikä puolestaan haastavinta. Haastateltujen joukossa on niin ammatillisen koulutuksen saaneita, kuin korkeakoulusta valmistuneita eri alojen osaajia näyttelysuunnittelijasta metsuriin ja arboristista lakimieheen ja kemistiin.

Metsäalan mahdollisuudet

Opopassi yhteistyössä

Tehtävä on tehty yhteistyössä Opopassin kumppanin Metsäteollisuus ry:n kanssa. Metsäteollisuus on vastuullinen ratkaisujen ja hyvinvoinnin tarjoaja. Metsäteollisuus ry on Suomessa toimivien metsäteollisuusyritysten edunvalvontajärjestö. Metsäala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä ja niihin johtavia koulutuksia. Käy tutustumassa metsän moniin mahdollisuuksiin.

bottom of page