top of page
Salt Farm Workers

Nuorten Akatemia

tee tehtävä 1p ja tutustu työelämään

ihmisarvoinen työ

Tämän tehtävän avulla tutustut työelämään. Tehtävä tutustuttaa sinut ihmisarvoiseen työhön. Tehtävä on tehty yhteistyössä Opopassin työelämäkumppanin Nuorten Akatemian kanssa.

Mukavaa matkaa tehtävän parissa! 

PIPOMIES FINAL prew.jpg

Työelämä-tehtävä 1p

Nuorten_Akatemia_logo_nimi-vieressa-mus-rgb-e1663051217448.png

Vuonna 2015 YK:n jäsenmaat eli lähes kaikki maailman maat sopivat yhteisistä kestävän kehityksen tavoitteista. Agenda 2030 nimellä kulkeva ohjelma sisältää yhtensä 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta, jotka tulee olla saavutettu vuoteen 2030 mennessä. Niiden tarkoituksena on muuttaa maailma oikeudenmukaisemmaksi ja paremmaksi paikaksi meille kaikille – ihmisille, eläimille ja luonnolle.

 

Ihmisarvoinen työ on kahdeksas Agenda 2030 tavoitteista. Ihmisarvoisella työllä tarkoitetaan sitä, että ihmiset saavat tehdä säänneltyä palkkatyötä, joka takaa elämiseen riittävän palkan ja on turvallista. Työympäristön tulee olla turvallinen ja työaikojen inhimilliset. Myös ihmiskaupasta, pakkotyöstä ja lapsityöstä tulee päästä eroon.

 

Elämiseen riittävä palkka tarkoittaa palkkaa, jolla ihminen pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Palkan pitää riittää ravitsevaan ruokaan, asumiseen ja muihin elämän perustarpeisiin. Palkasta pitää myös vähän pystyä säästämään pahan päivän varalle. Elämiseen riittävä palkka jää kuitenkin suurimmalta osalta kehittyvien maiden työntekijöistä saavuttamatta.

 

Elämiseen riittävä palkka on eri asia kuin valtion määrittelemä minimipalkka. Minimipalkka voi olla kaukana elämiseen riittävästä tasosta. Yritykset kertovat usein noudattavansa alihankinnoissaan minimipalkkoja ja vetoavat siihen, että elämiseen riittävä palkka on vaikea laskea. On totta, että sen voi laskea monella tavalla. Kansainvälisen yrityksen tulisi kuitenkin pystyä valitsemaan jokin laskutapa ja edellyttää sitä kumppaneiltaan tuotteen matkalla raaka-aineesta kaupan hyllylle.

TEHTÄVÄ:

1. Lue artikkeli Elämiseen riittävää palkkaa vaatetyöntekijöille ja vastaa kysymyksiin:

 

a) Miksi kaikki yritykset eivät maksa elämiseen riittävää palkkaa?

b) Miten omilla kulutuspäätöksillä voi vaikuttaa siihen, että työolot olisivat ihmisarvoiset kaikkialla? 

c) Miten elämiseen riittämätön palkka vaikuttaa työntekijään ja hänen perheeseensä?

2. Lue artikkeli Onko orjatyö historiaa Qatarissa? Millaisia ihmisarvoiseen työhön liittyviä ongelmia Qatarissa on ollut? 

3. Ihmisarvoinen työ ei aina toteudu Suomessakaan. Valitse toinen esimerkkitapauksista: Nepalilaisissa ravintoloissa poljetaan työntekijöiden oikeuksia tai Marjanpoimijat tekivät pakkotyötä lähes palkatta. Tutustu esimerkkitapaukseen ja vastaa kysymyksiin: 

a) Kerro, millaisia työntekoon liittyviä epäkohtia on tullut esille?

b) Miksi työnantajat pystyvät helpommin hyväksikäyttämään ulkomaalaisia ja/tai nuoria työntekijöitä?

Aihe

Työelämä

Aika

75min = 1 piste

Toteutus

Vapaa valinta

Kuva_ihmisarvoinen työ-pieni.jpg

Nuorten Akatemia

Olemme nuorten osallisuutta edistävä asiantuntijaorganisaatio. Kehitämme mm. oppimateriaaleja ja toiminnallisia työpajoja oppilaitoksille nuorten ääntä kuullen ja ilmi tuoden.

Nuorten Akatemian tehtäväkokonaisuus on tuotettu osana ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin rahoitettua Yhteinen Agenda -hanketta.

bottom of page