top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

hyödykkeet

kaupaksi

Kuten tiedämme, markkinoilla on kaikenlaisia hyödykkeitä: löytyy vaikkapa perinteisiä herkkuja tai innovatiivisia, kiertotaloushenkisiä palveluita, joissa asiakkaat siirtyvät jonkin tuotteen omistajista käyttäjiksi. Jokainen niistä vaatii kaupallistamisen ja siihen suunnitelman.

TEHTÄVä:

 

1. Tutustu kahteen hyvin erilaiseen hyödykkeeseen Happy socks ja Whim –palvelu  ja vastaa kysymyksiin kummankin hyödykkeen osalta. 

A) Mitkä tuotteet tai palvelut ovat kyseessä?  

B) Mikä on tärkein asiakassegmentti eli millaisille ihmisille tuotetta kannattaa ensisijaisesti myydä? Kuvaa mahdollisimman tarkasti keitä ovat tärkeimmät asiakkaat eli mikä on kohderyhmä? Paljonko ajattelet olevan potentiaalisia asiakkaita?

 

C) Millaisia ovat asiakasryhmien ostotottumukset? Paljonko asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteista ja palveluista?

 

D) Puhuttelevatko tuotepaketin nimi, brändi ja paketointitapa? Ymmärretäänkö ne oikein?  

E) Mikä on tuotteen/palvelun markkinointiviesti? Mitä tuotteella tai palvelulla halutaan viestiä ulospäin? Mikä on se ydinajatus, jota palvelun/ tuotteen potentiaalisille kuluttajille halutaan kertoa?  

2. Olet nyt pohtinut tuotteiden ja palvelujen kaupallistamista ja markkinointia. Miten ajattelisit, että markkinointi ja/ tai yritysviestintä voisi sopia sinulle tulevaisuuden työtehtävänä? Mitä mielenkiintoisia ulottuvuuksia niistä löytyi? Mitä taitoja pääsit hyödyntämään ja mitä taitoja sinun tulisi vielä harjoitella?  

Toteutus

Kirjallinen tuotos

tai diaesitys

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page