TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

Analysoi työpaikkailmoitus

Laaja ja monipuolinen tekniikan ala työllistää lähes 300 000 suomalaista.  Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat monipuolisia työtehtäviä eniten teknologia-alojen koulutuksen hankkineille. Vuosittain teknologiayrityksiin palkataan erilaisiin töihin runsain mitoin työntekijöitä esimerkiksi terveys- ja hyvinvointiteknologian, energia- ja ympäristötekniikan, informaatioteknologian, lääketieteen tekniikan, arkkitehtuurin ja muotoilun, kone- ja  automaatio-tekniikan, tuotantotalouden ja muihin vastaaviin tehtäviin.  Teknologia-teollisuudessa työskennellään tuotannon työntekijä- ja johtotehtävissä, suunnittelussa, tutkimustehtävissä ja tuotekehityksessä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon, hankinnan ja oston sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäväalueilla. Millaista olisi työskennellä teknologianalan yrityksessä?

  

 

TEHTÄVÄ:  

Yksi tapa selvittää millaista olisi tehdä töitä yrityksessä tai millaista työntekijää yritys etsii, on tutustua työpaikan avoinna olevaan työpaikkailmoitukseen. Etsi nyt mielenkiintoinen työpaikkailmoitus teknologia-alalta tai itseäsi kiinnostava kesätyöpaikka. Voit löytää avoinna olevia työpaikkailmoituksia esimerkiksi internetistä, lehdistä tai yritysten kotisivuilta. Kerro minkä yrityksen työpaikkailmoituksen valitsit ja miksi? Kerro myös mistä löysit ilmoituksen ja analysoi sitten seuraavat asiat:  

Yritys:   

 • Tutustu yrityksen kotisivuihin.  

 •  Mikä on yrityksen toiminta-ajatus, visio tai arvot?  

 •  Mitkä ovat tuotteet / palvelut joita yritys tarjoaa?  

 •  Minkäkokoinen yritys on kyseessä?  

 •  Onko yrityksellä sosiaalisen median kanavia? Mitä tietoa saat sieltä?  

Avoinna oleva tehtävä:   

 • Mitä työtehtäviä tulee hoidettavaksi?  

 • Keitä ovat mahdolliset asiakkaat/yhteistyötahot?  

 • Onko kyseessä esimiestehtävä / tiimin jäsen / itsenäinen työ jne? 

 • Keitä ja minkälaisia ovat mahdolliset työkaverit? 

 

Työnhakijan osaaminen ja persoona:  

 • Mitä osaamista työn suorittaminen edellyttää?  

 •  Mitä henkilökohtaisia ominaisuuksia työssä tarvitaan?  

 •  Mieti miksi juuri sinut pitäisi valita tähän työhön? 

Hakuprosessi:  

 • Millainen hakumenettely tehtävään on ja mitä hakijan kannattaa tehdä?  

 •  Onko ilmoituksessa jotakin erityistä, joka tulisi huomioida. Esim. pikaiset yhteydenotot tai soittoaika, saattaa tarkoittaa, että työnantaja toivoo sinun soittavan etukäteen ennen hakemuksen lähettämistä.  

 •  Keneen otetaan yhteyttä tai kenelle hakemus osoitetaan?  

 •  Miten prosessi etenee?
   

Toteutus

Raportti tai muu esitys

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys