top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

Analysoi työpaikkailmoitus

Laaja ja monipuolinen tekniikan ala työllistää lähes 300 000 suomalaista.  Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat monipuolisia työtehtäviä eniten teknologia-alojen koulutuksen hankkineille. Vuosittain teknologiayrityksiin palkataan erilaisiin töihin runsain mitoin työntekijöitä esimerkiksi terveys- ja hyvinvointiteknologian, energia- ja ympäristötekniikan, informaatioteknologian, lääketieteen tekniikan, arkkitehtuurin ja muotoilun, kone- ja  automaatio-tekniikan, tuotantotalouden ja muihin vastaaviin tehtäviin.  Teknologia-teollisuudessa työskennellään tuotannon työntekijä- ja johtotehtävissä, suunnittelussa, tutkimustehtävissä ja tuotekehityksessä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon, hankinnan ja oston sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäväalueilla.

 

Millaista olisi työskennellä teknologianalan yrityksessä? Yksi tapa selvittää millaista olisi tehdä töitä yrityksessä tai millaista työntekijää yritys etsii, on tutustua työpaikan avoinna olevaan työpaikkailmoitukseen.

  

 

TEHTÄVÄ:  

 

1. Etsi nyt mielenkiintoinen työpaikkailmoitus teknologia-alalta tai itseäsi kiinnostava kesätyöpaikka ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. Voit löytää avoinna olevia työpaikkailmoituksia esimerkiksi työnhakusivuilta, lehdistä tai yritysten kotisivuilta. 

 

Avoin työpaikka:

A) Minkä yrityksen työpaikkailmoituksen valitsit ja miksi? 

Tutustu yrityksen kotisivuihin: 

B) Mikä on yrityksen toiminta-ajatus, visio ja arvot?  

C) Mitkä ovat tuotteet/ palvelut, joita yritys tarjoaa?  

D) Minkä kokoinen yritys on kyseessä?   

E) Onko yrityksellä sosiaalisen median kanavia? Millaisia asioita siellä on nostettu esiin lähiaikoina?

Avoinna oleva tehtävä:   

F) Mihin työtehtävään haetaan työntekijää? Mikä tulee olemaan hänen toimenkuvansa?

G) Onko kyseessä esimiestehtävä / tiimin jäsen / itsenäinen työ jne? 

H) Keitä ovat mahdolliset asiakkaat/yhteistyötahot?  

 

Työnhakijan osaaminen ja persoona:  

I) Mitä osaamista työn suorittaminen edellyttää?  

J) Mitä henkilökohtaisia ominaisuuksia työssä tarvitaan?  

Hakuprosessi:  

K) Millainen hakumenettely tehtävään on?

L) Onko ilmoituksessa jotakin erityistä, joka tulisi huomioida? Esim. pikaiset yhteydenotot tai soittoaika, saattaa tarkoittaa, että työnantaja toivoo sinun soittavan etukäteen ennen hakemuksen lähettämistä.  

M) Onko palkasta kerrottu työpaikkailmoituksessa?
 

Toteutus

Raportti tai muu esitys

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page