top of page

TEe itsetuntemus tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

ura-ankkurit

Jokaisella meistä on omat motiivit ja lähtökohdat työn tekemiselle. Me arvostamme eri asioita ja haluamme työltämme erilaisia asioita. Millainen työ juuri minulle sopisi? Yhdysvaltalainen Edgar H Schein on kehittänyt ura-ankkurit, joiden avulla juuri tätä asiaa voi pohtia. Ura-ankkurit liittyvät arvoihin ja vahvuuksiin sekä siihen rooliin, jossa meistä kukin mieluiten työtänsä tekee.   

Schein on tutkimuksissaan löytänyt kahdeksan ura-ankkuria, mutta hän on myös arvioinut, että ankkureita voisi olla useampiakin. Yhdelle ihmiselle voi soveltua useampi ankkuri, mutta paras ankkureista on se, josta ihminen ei halua luopua vaikeankaan valinnan edessä. 

 

TEHTÄVÄ: 

1. Mieti joitakin työkokemuksiasi tai työharjoittelujaksojasi ja pohdi mitkä asiat ovat motivoineet sinua työssäsi.

A) Tutustu alla oleviin Edgar H Schein kehittämiin ura-ankkureihin ja numeroi ne itsellesi tärkeysjärjestyksessä. Perustele valintasi, miksi päädyit valittuun järjestykseen.  

  • Anna numero 1 sen asian kohdalle, joka seuraavista asioista on mielestäsi kaikista tärkein asia työssäsi ja anna 10 vähiten tärkeimmän asian kohdalle.

  • Oman ura-ankkurinsa voi tunnistaa pohtimalla, mistä työn ominaisuudesta suostuisi viimeksi luopumaan.

Johtajuus 
Tämän ankkurin vetämä ihminen haluaa organisoida toisten työtä. Jotkut pitävät johtamisesta vallan ja vaikuttamismahdollisuuksien vuoksi. Jotkut taas haluavat esimiestyöhön ihmissuhdetaitojensa vuoksi. 

Ammatillisuus 
Ammatillinen ankkuri tuo tyydytystä tekemisen ja osaamisen kautta, eikä niinkään aseman kautta. Tätä ankkuria kutsutaankin käsityöläis- tai insinööriankkuriksi. 

Itsenäisyys 
Tämä ankkuri on tyypillinen asiantuntijatehtävissä työskenteleville. He haluavat tehdä työnsä mahdollisimman itsenäisesti. 

Luovuus 
Luovuusankkuri houkuttelee ihmisiä itsenäisiksi yrittäjiksi ja keksijöiksi. Kokonaisten projektien suunnittelu ja vetäminen voi olla palkitsevaa. Joillekin on tärkeää jättää jälkeensä myös jotain näkyvää. 

Turvallisuus 
Tämä ankkuri saattaa vaikuttaa jo koulutuksen valintaan. Työ on lähinnä toimeentulon hankkimista, eikä siinä haluta ottaa haasteita tai suuria riskejä. Turvallisuusorientoitunut haluaa työn, josta pääsee irti työpaikan oven sulkemisen jälkeen. 

Palveluhaluisuus 
Tämä ankkuri tulee esille muiden auttamisena ja haluna tehdä hyvää ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Tätä ankkuria löytyy keskimääräistä enemmän yleishyödyllisistä järjestöistä. Työstä voi tehdä mielekkään myös se, että pääsee tukemaan ja auttamaan työtovereitaan. 

Haasteiden hakeminen 
Tämä ankkuri on osittain tullut johtajuusankkurin tilalle. "Itsensä toteuttamisesta" on tullut statusta arvostetumpi asia yhteiskunnassa. Monet haasteiden etsijät ovat urallaan erittäin liikkuvia. Kun yksi työ on opittu, siirrytään kokonaan erilaisiin tehtäviin. 

Elämänkokonaistasapainon etsiminen 
Tämän ankkurin valitsevan elämässä tilaa pitää olla myös perheelle ja yksityiselämälle työn lisäksi. Työn antoisuus on tärkeää, mutta sisältö voi olla melkein mitä tahansa.

 

Huom! Ura-ankkurit voivat muuttua elämän aikana, mutta toisaalta on todettu, että ura-ankkurit eivät elämän varrella kovin paljon välttämättä muutu. Poikkeus on turvallisuusankkuri, jonka painoarvo saattaa nousta esimerkiksi silloin, kun perheessä on pieniä lapsia. Kun yksityiselämässä on paljon paineita, työn toivotaan olevan vakaata ja turvallista. Elämäntilanteen helpottaessa työssä saattaa tulla esiin taas erilaisia ankkureita. 

Toteutus

Raportti

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Itsetuntemus

bottom of page