top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste 

työn ominaisuudet

TEHTÄVÄ:

 

1. Pohdi seuraavien kysymysten avulla millaista voisi olla työskennellä tulevaisuudessa luonnonvara- ja ympäristöalalla ja millaisia ominaisuuksia työhön liittyisi. Kirjoita pohdinnoista lyhyt tiivistelmä n. 150-200 sanaa, jossa vastaat ainakin alla oleviin kysymyksiin. 

A) Millaiseen luonnonvara- ja ympäristöalan työtehtävään haluaisit suuntautua valmistumisen jälkeen?

  • Voisiko työ olla esimerkiksi konkreettisesti luonnonvarojen ja ympäristön kanssa työskentelevä ammattilainen, asiantuntija, tutkija, suunnittelija tai muu ammattilainen? Voit tutkia valmistuneiden työpaikkoja töissä.fi -sivtostolta. 

B) Mikäli pystyisit itse täysin valitsemaan niin millaiset työn ominaisuudet sopisivat sinulle parhaiten? Millaiset työn ominaisuudet eivät puolestaan houkuttele sinua? 

  • Sopisiko sinulle esimerkisi ulkona tehtävä työ, toimistotyö, kehittämistyö, tutkijan tehtävät, kansainvälinen työ, fyysinen työ, projektityö, säännöllinen päivätyö, etätyö, Suomen eri paikkakunnilla tapahtuva työ, ihmisläheinen työ, esiintymistä/esillä olemista vaativa työ, kielitaitoa vaativa työ, vastuullinen työ, kiireellisiä aikoja sisältävä työ, tarkkuutta vaativa työ, kielitaitoa vaativa työ, arvojesi mukainen työ, ja niin edelleen. 

C) Millaisen palkan haluaisit ja kuinka tärkeänä pidät palkkausta tulevassa työssäsi?

  • Voisiko palkka olla esimerkiksi kuukausipalkka, tuntiperusteinen laskutus, projektipalkka, mahdollisuus bonuksiin? 

D) Millaiset työajat ja työolosuhteet sopisivat sinulle parhaiten, miksi

  • Voisiko sinulle sopia päivätyö, vuorotyö, yötyö, etätyö, monipaikkatyö (välillä etä, välillä läsnä työpaikalla), tiimityö vai yksilötyö?

F) Miten tärkeänä pidät yrityksen arvoja, jossa työskentelisit? Millaiset arvot ovat sinulle tärkeitä?  

Toteutus

Kirjallinen tuotos

150-200 sanaa

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Työelämä

bottom of page