TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste 

työn ominaisuudet

Pohdi seuraavien kysymysten avulla tulevaisuuden työn ominaisuuksia. Kirjoita pohdinnoista lyhyt tiivistelmä n. 150-200 sanaa.

  • Millaiseen luonnonvara- ja ympäristöalan työtehtävään haluaisit suuntautua valmistumisen jälkeen?  

  • Mikäli pystyisit itse täysin valitsemaan niin millaiset työn ominaisuudet sopisivat sinulle parhaiten? (ulkona tehtävä työ, toimistotyö, kehittämistyö, tutkijan tehtävät, kansainvälinen työ, fyysinen työ, projektityö, säännöllinen päivätyö, etätyö, Suomen eri paikkakunnilla tapahtuva työ, ihmisläheinen työ, esiintymistä/esillä olemista vaativa työ, kielitaitoa vaativa työ, vastuullinen työ, kiireellisiä aikoja sisältävä työ, tarkkuutta vaativa työ, kielitaitoa vaativa työ, arvojesi mukainen työ jne)  

  • Millaiset työn ominaisuudet eivät houkuttele sinua? 

  • Millaisen palkan haluaisit? Tuntiveloitus, kuukausipalkka, projektipalkka, mahdollisuus bonuksiin? 

  • Millaiset työajat sopisivat sinulle parhaiten? 

  • Miten tärkeänä pidät yrityksen, jossa työskentelisit, arvoja?  

 

Toteutus

Kirjallinen tuotos

150-200 sanaa

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Työelämä