top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pisteTTÄ

työhaastattelu

Työhaastattelun tarkoitus on selvittää kuinka hyvin hakija soveltuu avoinna olevaan tehtävään. Työnantaja haluaa  saada hakijasta  mahdollisimman paljon irti työhaastattelussa.  Haastattelija pyrkii hahmottamaan hakijan persoonaa, kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita, jotta hän voi tehdä päätöksen siitä, onko hakija sopivin henkilö avoinna olevaan tehtävään. 

 

Haastattelijaa kiinnostaa tyypillisesti esimerkiksi hakijan työkokemus, ammatilliset tavoitteet, arvomaailma, osaaminen ja monesti etenkin motivaatio. Haastatteluun on hyvä valmistautua  huolella. Kun valmistautuu hyvin, voi itse tilaisuudessa rentoutua ja olla oma itsensä. Ennen haastattelua on hyvä kerrata oma osaaminen ja hankkia tietoja työnantajasta.  

 

TEHTÄVÄ:  

Valitse joku työpaikka omalta polultasi, jonne haluaisit hakea töihin. Olet saanut kutsun työhaastatteluun. Aloita valmistautuminen työhaastatteluun treenaamalla tyypillisten haastattelukysymysten avulla. 

 

Tee joko video, äänileike tai kirjoita raportti, jossa vastaat ainakin seuraaviin usein esitettyihin kysymyksiin. Voit myös keksiä itse kysymyksiä ja vastata niihin.  

 

 • Kerro lyhyesti itsestäsi. Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? 

 • Mitä tiedät yrityksestä/työpaikasta, johon olet hakeutumassa? 

 • Miksi haet tätä työpaikkaa? 

 • Mitä uskot menestymisen meidän yrityksessämme vaativan? 

 • Mitä tavoittelet elämässäsi ja työssäsi? 

 • Miten olet saavuttanut ja aiot saavuttaa asettamasi tavoitteet? 

 • Mitä työn sisältö ja palkka merkitsevät sinulle? 

 • Mikä motivoi sinua työntekijänä? 

 • Oletko valmis matkustamaan työsi vuoksi? 

 • Oletko valmis joustamaan työajoissa? 

 • Oletko luova? 

 • Mikä motivoi sinua? 

 • Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä? 

 • Työskenteletkö mieluummin asioiden vai ihmisten kanssa? 

 • Millaisessa työyhteisössä viihdyt? Millainen työtoveri olet? 

 • Miten toimit paineen alaisuudessa? 

 • Millainen on mielestäsi hyvä työpaikka? 

 • Mitä olet oppinut aiemmissa työpaikoissasi? 

 • Mistä saavutuksestasi olet erityisen ylpeä? 

 • Miksi juuri sinut pitäisi valita? 

 • Mitä haluat tietää meistä? 

 • Kuka sinua voisi suositella? 

 • Jos soitamme suosittelijallesi, mitä hän sinusta kertoisi?
   

Tutustu lisää:  

Toteutus

Video, äänileike, muu raportointi

Aika

2h 30 min = 2 pistettä

Aihe

Työelämä

bottom of page