top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pisteTTÄ

työhaastattelu

Työhaastattelun tarkoitus on selvittää kuinka hyvin hakija soveltuu avoinna olevaan tehtävään. Työnantaja haluaa  saada hakijasta  mahdollisimman paljon irti työhaastattelussa.  Haastattelija pyrkii hahmottamaan hakijan persoonaa, kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita, jotta hän voi tehdä päätöksen siitä, onko hakija sopivin henkilö avoinna olevaan tehtävään. 

 

Haastattelijaa kiinnostaa tyypillisesti esimerkiksi hakijan työkokemus, ammatilliset tavoitteet, arvomaailma, osaaminen ja monesti etenkin motivaatio. Haastatteluun on hyvä valmistautua  huolella. Kun valmistautuu hyvin, voi itse tilaisuudessa rentoutua ja olla oma itsensä. Ennen haastattelua on hyvä kerrata oma osaaminen ja hankkia tietoja työnantajasta.  

 

TEHTÄVÄ:  

1. Valitse joku sinua kiinnostava työpaikka, jonne haluaisit hakea töihin. Kuvittele, että olet saanut kutsun työhaastatteluun. Minkä työpaikan valitsit? 

 

2. Tee joko video, äänileike tai kirjoita raportti, jossa vastaat ainakin seuraaviin työhaastattelussa usein esitettyihin kysymyksiin. Voit myös keksiä itse kysymyksiä ja vastata niihin.  

 

A) Kerro lyhyesti itsestäsi. 

B) Miksi haet tätä työpaikkaa? 

C) Mitä tiedät yrityksestä/työpaikasta, johon olet hakeutumassa? 

D) Mitä uskot menestymisen yrityksessämme vaativan? 

E) Mitä tavoittelet elämässäsi ja työssäsi? 

​F) Mitä työn sisältö ja palkka merkitsevät sinulle? 

G) Mikä motivoi sinua työntekijänä? 

H) Oletko valmis matkustamaan työsi vuoksi? 

I) Oletko valmis joustamaan työajoissa? 

​J) Mikä motivoi sinua? 

K) Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä? 

L) Työskenteletkö mieluummin asioiden vai ihmisten kanssa? 

M) Millaisessa työyhteisössä viihdyt? 

N) Millainen työtoveri olet? 

O) Miten toimit paineen alaisuudessa? 

​P) Mitä olet oppinut aiemmissa työpaikoissasi? 

​Q) Miksi juuri sinut pitäisi valita? 

R) Kuka sinua voisi suositella? Jos soitamme suosittelijallesi, mitä hän sinusta kertoisi? 

Tutustu lisää:  

Toteutus

Video, äänileike, muu raportointi

Aika

2h 30 min = 2 pistettä

Aihe

Työelämä

bottom of page