TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä 

turvayritys

TEHTÄVÄ:

1. Valitse yksi tai useampi sinua kiinnostava turvallisuusalan koulutus. Ota selvää millaista sinua kiinnostavan alan opiskelu on? Mitä opintoja ne sisältävät?  Vastaukset löydät esimerkiksi Opintopolun kautta tai koulutuksen järjestäjän omilta nettisivuilta.

 

Turvallisuusalan koulutus:

Toinen aste 

  • Turvallisuusalan perustutkinto (turvallisuusvalvoja) 

  • Pelastajatutkinto (palomies tai palomies-sairaankuljettaja) 

  • Alipäällystötutkinto (palontorjunta-ala paloesimies) 

  • Hätäkeskuspäivystäjäntutkinto (hätäilmoitusten kokonaisvaltaiseen käsittely) 

  • Vankeinhoidon perustutkinto (vankiloiden valvonta- ja ohjaustehtävät) 

  • Vartijan ammattitutkinto (turvallisuusalan erilaiset tehtävät) 

Ammattikorkeakoulu 

  • Poliisi (turvallisuus- ja yhteiskuntajärjestystehtävät) 

  • Insinööri (palo- ja pelastusala) 

  • Tradenomi (turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus) 

  • Sosionomi (rikosseuraamusala) 

 

Yliopisto 

2. Millaisia turvallisuusalan yrityksiä tiedät? Mainitse kolme tuntemaasi yritystä ja kerro heidän toimenkuvastaan.

 

3. Voisitko sinä olla mahdollisesti yrittäjänä tulevaisuudessa? Keksi oma yritysidea ja kerro mitä yrityksesi tekisi turvallisuusalalla. Katso videolta nuorten yrittäjien hieno esimerkki turvallisuusalan yrityksestä.

 

Toteutus

Kirjallinen tuotos,

piirros tai käsitekartta

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Yrittäjyys