top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä 

turvayritys

TEHTÄVÄ:

1. Tutustu turvallisuusalan koulutukseen. 

Turvallisuusalan koulutusvaihtoehdot Suomessa on listattu alapuolella. Pääset tutustumaan koulutuksiin tarkemmin joko Opintopolun kautta tai suoraan oppilaitosten omilla nettisivuilla. 

A) Valitse yksi tai useampi sinua kiinnostava turvallisuusalan koulutus ja kuvaile koulutusta yleisesti. Perustele miksi valitsit juuri kyseisen/ kyseiset koulutuksen(t). 

B) Millaisiin tehtäviin koulutuksen jälkeen voi työllistyä?

Turvallisuusalan Koulutusvaihtoehdot:

Toinen aste 

  • Turvallisuusalan perustutkinto (turvallisuusvalvoja) 

  • Pelastajatutkinto (palomies tai palomies-sairaankuljettaja) 

  • Alipäällystötutkinto (palontorjunta-ala paloesimies) 

  • Hätäkeskuspäivystäjäntutkinto (hätäilmoitusten kokonaisvaltaiseen käsittely) 

  • Vankeinhoidon perustutkinto (vankiloiden valvonta- ja ohjaustehtävät) 

  • Vartijan ammattitutkinto (turvallisuusalan erilaiset tehtävät) 

Ammattikorkeakoulu 

  • Poliisi (turvallisuus- ja yhteiskuntajärjestystehtävät) 

  • Insinööri (palo- ja pelastusala) 

  • Tradenomi (turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus) 

  • Sosionomi (rikosseuraamusala) 

 

Yliopisto 

2. Tutustu turvallisuusalan yrityksiin

A) Mieti ensin millaisia turvallisuusalan yrityksiä tiedät? Mainitse muutama tuntemasi yritys ja kerro omin sanoin mikä yrityksen tehtävä. 

B) Käytä sitten nettiä apuna ja etsi kolme sinulle uutta turvallisuusalan yritystä, joissa voisit nähdä itsesi työskentelevän tulevaisuudessa. Miki valitsit juuri nämä yritykset? 

 

3. Lekitään yrittäjyyttä

A) Voisitko sinä olla mahdollisesti yrittäjänä tulevaisuudessa? Perustele vastauksesi

B) Keksi oma yritysidea ja kerro mitä yrityksesi tekisi turvallisuusalalla. Katso videolta nuorten yrittäjien hieno esimerkki turvallisuusalan yrityksestä.

Toteutus

Kirjallinen tuotos,

piirros tai käsitekartta

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page