TEe itsetuntemus tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste 

turvatyyppi

Omaa jatko-opiskelualaa pohtiessa on hyvä nostaa esiin omia vahvuuksia ja luonteenpiirteitä sekä miettiä asioita, joista pitää erityisesti. Niiden pohjalta

 on helpompi pohtia miten soveltuisi kyseiselle alalle opiskelemaan ja työskentelemään. On myös tärkeää saada läheisten kuten ystävien ja

perheenjäsenten näkemyksiä omista vahvuuksista. 

 

TEHTÄVÄ: 

 

  • Mainitse 20 pientä asiaa, jotka saavat sinut hyvälle tuulelle tai joista pidät. Ne voivat olla tekemistä kuten esimerkiksi harrastus tai yksittäisiä asioita

        kuten kahvi. 

  • Millainen ihminen olet? Mitkä ovat mielestäsi sellaisia luonteenpiirteitäsi, joita haluat korostaa esimerkiksi työnhaussa?

  • Mistä asioista olet saanut kehuja elämäsi varrella? 

  • Testaa omia vastauksia nykytilanteen kanssa. Tee gallup esimerkiksi   kavereillesi tai perheenjäsenillesi. Kysy heiltä tehtävän kolme ensimmäistä

    kysymystä. Mistä asioista he uskovat sinun pitävän ja millaisena he näkevät

        sinun luonteenpiirteesi sekä miten he kehuisivat sinua.

  • Miten oma näkemyksesi ja heidän näkemyksensä osuivat yhteen? Havaitsitko eroavaisuuksia? 

  • Löydätkö edellisten kysymysten vastauksista turvallisuusalaan liittyviä asioita? Mitkä asiat voisivat liittyä turvallisuusalaan? Entä miten luonteenpiirteesi ja onnistumisen kokemukset voisivat yhdistyä

        alalla tarvittaviin ominaisuuksiin?

Toteutus

Essee,

raportti.

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Itsetuntemus