top of page

TEe itsetuntemus tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste 

turvatyyppi

Omaa jatko-opiskelualaa pohtiessa on hyvä nostaa esiin omia vahvuuksia ja luonteenpiirteitä sekä miettiä asioita, joista pitää erityisesti. Niiden pohjalta

on helpompi pohtia miten soveltuisi kyseiselle alalle opiskelemaan ja työskentelemään. On myös tärkeää saada läheisten kuten ystävien ja

perheenjäsenten näkemyksiä omista vahvuuksista. 

 

TEHTÄVÄ: 

 

1. Mainitse 20 pientä asiaa, jotka saavat sinut hyvälle tuulelle tai joista pidät.

  • Asiat voivat olla tekemistä kuten esimerkiksi harrastus tai yksittäisiä asioita

kuten kahvi. 

2. Millainen ihminen olet, mitkä ovat sinua kuvaavia luonteenpiirteitä?

  • Mitkä ovat mielestäsi sellaisia luonteenpiirteitäsi, joita haluat korostaa esimerkiksi työnhaussa?

3. Mistä asioista olet saanut kehuja elämäsi varrella? 

4. Vertaa omia vastauksia muiden ihmisten näkemyksiin

A) Tee gallup esimerkiksi kavereillesi tai perheenjäsenillesi. Kysy heiltä tehtävän kolme ensimmäistä kysymystä. Mistä asioista he uskovat sinun pitävän ja millaisena he näkevät  sinun luonteenpiirteesi sekä miten he kehuisivat sinua.

B) Miten oma näkemyksesi ja heidän näkemyksensä osuivat yhteen? Havaitsitko eroavaisuuksia? 

5. Löydätkö edellisten kysymysten vastauksista turvallisuusalaan liittyviä asioita, jos niin mitä?

  • Pohdi myös miten kiinnostuksen kohteesi, luonteenpiirteesi ja onnistumisen kokemuksesi voisivat yhdistyä alalla (Turvallisuus ala) tarvittaviin ominaisuuksiin?

Toteutus

Essee,

raportti.

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Itsetuntemus

bottom of page