top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 pisteTTÄ

terveysteknologia

Terveysteknologia on yksi Suomen vientiteollisuuden nopeimmin kasvavista teknologia-alueista. Väestön vanheneminen ja ihmisten entistä suurempi kiinnostus oman terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan sekä itsehoitoon tarjoaa mahdollisuuksia uusille teknisille ratkaisuille. Terveysteknologian eri osa-alueet ovat esimerkiksi digitaaliset terveyspalvelut, diagnostiikkaa ja hoitoa tukevat laitteet, elinkaarenaikainen data ja sen hyödyntäminen, riskien hallinta, laatu ja turvallisuus, jne.  

 

Suomessa on hyvät edellytykset tuottaa terveysteknologisia oivalluksia. Täällä on vahvaa insinööritaitoa ja innovatiivisia ihmisiä. Ne kun laittaa yhteen, syntyy hienoja tuotteita. Terveysteknologia voi vähentää terveysriskejä ja tehostaa pitkäaikaissairauksien hoitoa.  Terveysteknologian kasvua siivittää maailmalla ja meillä hyvinvointitrendi. Mittareita ei enää käytetä pelkästään sairauksien hoidon apuna, vaan ihmiset haluavat seurata omaa terveyttä ja hyvinvointia. Ihmisten toivotaan pysyvän terveinä ja toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään. Terveysteknologiaa ovat esimerkiksi erilaiset askel- ja sykemittarit. Perinteisten mittareiden ja kuvantamislaitteiden rinnalle syntyy koko ajan uutta liiketoimintaa, jossa hyödynnetään muun muassa robotiikkaa, lisättyä todellisuutta ja keinoälyä.  

 

TEHTÄVÄ: 

 

1. Tutustu alla olevien linkkien avulla terveysteknologiaan ja kotimaisiin terveysteknologia yrityksiin. Tee lyhyt katsaus kolmeen itseäsi kiinnostavaa yritykseen. Esittele yritykset ja niiden tuottamat palvelut seuraavien kysymysten avulla:  


A) Mikä yritys ja mitä tuotteita/ palveluja ne valmistavat? 

B) Miksi valitsit kyseisen yrityksen? Mikä yrityksessä kiinnitti huomiosi?

C) Kenelle tuote/ palvelu on suunnattu? Voisitko itse olla kohderyhmää?  

D) Mitä hyötyä tuotteesta/ palvelusta on?  

E) Mitä mahdollisia haittavaikutuksia tai ongelmia tuotteen/ palvelun käyttöön liittyy? 

F) Millä tavalla yritys tuo esiin tuotteen tai palvelun luotettavuutta? Mistä voi tietää, että tuote tai palvelu täyttää lupauksensa?  

Toteutus

Raportti tai muu esitys

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page