top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

teknologia liiketoiminnassa

Digitalisaatio vaikuttaa hyvin voimakkaasti meidän jokaisen arkeen. Liiketoiminnan näkökulmasta se sisältää paljon mahdollisuuksia, mutta myös riskejä, jollei kehityksessä onnistuta pysymään mukana. Seuraavaksi esitellään muutamia nousevia teknologioita, joissa on runsaasti soveltamisen mahdollisuuksia erityisesti kaupallisen liiketoiminnan näkökulmasta. Lisäksi uuden teknologian onnistunut omaksuminen ja soveltaminen vahvistavat yrityksen globaalia kilpailuetua (GCA). 

Esineiden internet (Internet of things, IoT) tarkoittaa internet-verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata, mitata ja sensoroida internetverkon yli. Laajennettu todellisuus (AR, Augmented Reality) on audiovisuaalinen lisäkerros todellisuuteen. Esimerkiksi AR-lasien läpi katsottuna todellisuuteen voi lisätä uskottavilta näyttäviä ja kuulostavia kolmiulotteisia objekteja. Laajennetun todellisuuden ääripää on virtuaalitodellisuus, jossa todellisuus peitetään kokonaan virtuaalisella keinotodellisuudella. 

Robotisaatio on väistämätöntä. Se kehittyy nopeasti ja luo edetessään lukemattomasti liiketoimintamahdollisuuksia. Robotisaatiossa robotit eivät ole pelkästään koneita, jotka on ohjelmoitu tekemään tiettyä mekaanista toimintaa, vaan ne ovat sensoriensa avulla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Robotit ovat kykeneväisiä vuorovaikutteiseen oppimiseen. Robotisaatiossa ihmiset tekevät robottien kanssa yhteistyötä, mikä voi nostaa tuottavuutta merkittävästi. Robotisaatiota vauhdittaa koneoppiminen eli keinoäly (AI, Artificial Intelligence) ja sen kehittyminen. 3D-tulostus mahdollistaa kolmiulotteisten esineiden tulostamisen. Esimerkiksi lentokoneteollisuus on ottamassa 3D-tulostusta tuotantomenetelmäkseen. Ensimmäinen suurelta osin 3D-tulostettu auto on tulossa markkinoille, ja myös hyvälaatuista optiikkaa on onnistuttu 3D-tulostamaan.  

 

Tehtävä:

 

1. Tutustu seuraavaan artikkeliin. Valitse sen pohjalta kaksi nousevaa teknologiaa, johon perehdyt tarkemmin. 

A) Mitkä teknologiat valitsit?

B) Miten valitsemiasi teknologioita on hyödynnetty liiketoiminnassa?  

C) Miten uusi teknologia on vaikuttanut ihmisten elämään tai millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia teknologialla on ollut? 

D) Mikä on yrityksen kilpailuetu muihin yrityksiin?  

E) Mitä teknologiaa itse haluaisit olla tulevaisuudessa kehittämässä ja mihin suuntaan haluaisit kehitystä viedä? 

F) Millaisista taidoista tai mahdollisesta koulutuksesta sinulle voisi olla hyötyä uusien teknologioiden kehitystyössä tulevaisuudessa? 

Toteutus

Raportti tai muu esitys

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page