top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

sosiaalinen yrittäjyys

Sosiaalinen yritys on yrityksen toimintatapa, jossa tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden ohella yhteiskunnallinen yleishyödyllisyys (eli sosiaalinen) merkittävyys. Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on luoda työpaikkoja erityisesti osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille.  Tämä sosiaalinen tavoite voi olla vajaakuntoisten työllistäminen eli kuntouttava työtoiminta tai syrjäytyneiden integrointi yhteiskuntaan.  Yrityksille myönnetään verohelpotuksia tai annetaan taloudellista tukea. 

 

Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä. Se tuottaa tavaroita ja palveluja markkinoille ja tavoittelee voittoa kuten muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys voi toimia millä toimialalla tahansa. Se maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja se on aina merkitty kaupparekisteriin. 

Erona muihin yrityksiin on, että sosiaalisen yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Lisäksi yrityksen tulee olla merkitty työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin.
 

 

TEHTÄVÄ:  

1. Kuvittele, että olet yrittäjä ja perustat sosiaalisen yrityksen.

A) Mikä on yritys ideasi ja mitä tuotteita tai palveluja yritys tuottaa? Olisiko kyseessä kahvila, vanhainkoti vai kenties kuntosali?

B) Mikä olisi yrityksesi nimi ja iskulause/ slogan? 

  •  Iskulause on ytimekäs lause, johon kiteytyy tuotteen/ palvelun/yrityksen keskeinen lupaus tai kuluttajaetu esim. Nokia: Connecting people tai The Coca-Cola Company: Refresh the World. Make a Difference. 

2. Kun olet keksinyt yrityksen, aloitat sitten toiminnan mainostamisen ja markkinoinnin. Markkinoinnissa monia kiinnostaa yrittäjien ja työntekijöiden tarinat. Erityisesti  sosiaalisessa yrityksessä yrityksen tarina on kiinnostava.

A) Kirjoita lyhyt tarina mistä yritysidea sai alkunsa ja miksi yritys on sosiaalinen yritys. Voit myös kuvata ketä ovat nämä yrityksen vajaakuntoiset työntekijät ja mitkä ovat heidän tarinansa.   

3. Tee lopuksi yrityksellesi mainos/ esite tai lehdistötiedote. Voit tehdä tuotoksen joko kirjallisena tai piirtämällä tai jollakin sähköisellä ohjelmalla esim. Canva.com -suunnittelutyökalulla Ole luova ja pohdi ainakin seuraavia asioita:  

  • Mieti mitä asioita haluat viestiä ulospäin?  

  • Mitkä asiat ovat yrityksen markkinoinnin kannalta keskeistä?  

  • Mitä asioita haluat nostaa esille?  

  • Mikä on markkinoinnin pääsanoma?  

  • Millä asioilla voit tehdä yrityksessä erottuvan ja mielenkiintoisen?  

  • Miten saat potentiaaliset asiakkaat vaikuttumaan?  

  • Miten saat median ja lehdistön kiinnostumaan yrityksestäsi? 

 

Toteutus

Kirjallinen tuotos + mainos, esite tai lehdistötiedote 

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page