TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

sosiaalinen yrittäjyys

Sosiaalinen yritys on yrityksen toimintatapa, jossa tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden ohella yhteiskunnallinen yleishyödyllisyys (eli sosiaalinen) merkittävyys. Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on luoda työpaikkoja erityisesti osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille.  Tämä sosiaalinen tavoite voi olla vajaakuntoisten työllistäminen eli kuntouttava työtoiminta tai syrjäytyneiden integrointi yhteiskuntaan.  Yrityksille myönnetään verohelpotuksia tai annetaan taloudellista tukea. 

 

Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä. Se tuottaa tavaroita ja palveluja markkinoille ja tavoittelee voittoa kuten muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys voi toimia millä toimialalla tahansa. Se maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja se on aina merkitty kaupparekisteriin. 

 

Erona muihin yrityksiin on, että sosiaalisen yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Lisäksi yrityksen tulee olla merkitty työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Vain tähän rekisteriin merkitty yritys saa liiketoiminnassaan ja markkinoinnissaan käyttää sosiaalisen yrityksen nimeä ja tunnusta. 

 

TEHTÄVÄ:  

Kuvittele, että olet yrittäjä ja perustat sosiaalisen yrityksen. Millä toimialla yritys toimisi ja mitä palveluja se tuottaisi? Olisiko kyseessä kahvila, vanhainkoti vai kenties kuntosali? Nyt vain mielikuvituksesi on rajana, millaisen sosiaalisen yrityksen sinä perustaisit.  

Kun olet keksinyt yritysidean, keksi vielä yrityksellesi nimi ja aloita sitten toiminnan mainostaminen ja markkinointi. Upeaakaan yritystä ei löydetä, ellei siitä kerrota. Kun yritys ryhtyy mainostamaan ja markkinoimaan, on liikeidean oltava kirkkaana mielessä. Monia  kiinnostaa myös yrittäjien ja työntekijöiden tarinat. Erityisesti  sosiaalisessa yrityksessä yrityksen tarina on kiinnostava. Miksi yritys on sosiaalinen yritys ja ketä ovat nämä vajaakuntoiset työntekijät ja mitkä ovat heidän tarinansa.   

Tee nyt yrityksellesi mainos/ esite tai lehdistötiedote. Voit tehdä tuotoksen joko piirtämällä tai jollakin sähköisellä alustalla. Ole luova ja pohdi ainakin seuraavia asioita:  

  • Mieti mitä asioita haluat viestiä ulospäin?  

  • Mitkä asiat ovat yrityksen markkinoinnin kannalta keskeistä?  

  • Mitä asioita haluat nostaa esille?  

  • Mikä on markkinoinnin pääsanoma?  

  • Millä asioilla voit tehdä yrityksessä erottuvan ja mielenkiintoisen?  

  • Miten saat potentiaaliset asiakkaat vaikuttumaan?  

  • Miten saat median ja lehdistön kiinnostumaan yrityksestäsi? 

 

Toteutus

Mainos, esite tai lehdistötiedote 

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys