top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä

robotti hoitaa

Robotit rynnivät yhä kiihtyvällä tahdilla eri elämänalueillemme. Tänä päivänä ne ovat raivanneet tiensä koteihimme, työpaikoillemme ja palveluihin, joita käytämme päivittäin. Terveyden- ja sairaanhoidossa niitä on käytetty jo pitkään helpottamaan ihmisen työtä. Robotit ovat tulleet ihmisen avuksi esimerkiksi leikkaussaleihin.

TEHTÄVÄ:

Lue seuraavat robotisaatioon liittyvät artikkelit ja vastaa niiden pohjalta alla oleviin kysymyksiin:

Tutustu artikkeleihin: 

1. Millaisia robotiikan tuomia mahdollisuuksia terveyden- ja sairaanhoidossa artikkeleissa tuotiin esille? Millaisia haittapuolia robotiikassa on esiintynyt? Miten ihmiset ovat reagoineet palvelurobotteihin?

2. Valitse kolme sosiaali- ja terveysalan ammattia ja pohdi miten robotiikka helpottaa näiden ammattilaisten työtä. Millaisia robotiikan keinoja heillä on jo käytössä? Mihin robotiikkaa voisi hyödyntää tulevaisuudessa näillä aloilla?

3. Lukiolainen voi käyttää kouluterveydenhoitajan palveluja omassa arjessaan. Millaisia robotiikan mahdollisuuksia lukion terveydenhoidossa voisi olla? Mitkä ihmisen tekemät työt tekoäly voisi hoitaa?

Toteutus

Kirjallinen

tuotos

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Työelämä

bottom of page