top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä

parasta palvelua

Jotta myynti voi olla tuloksellista, myyjän täytyy huomioida asiakkaan tarpeet. Oheisessa videossa esitellään erilaisia asiakaspalvelutilanteita urheiluliikkeessä. Katso video ja ota selvää kuinka edistää asiakkaan ostoprosessia ja positiivista asiakaskokemusta.

Asiakaspalvelussa ja ratkaisumyynnissä keskeistä on avainkysymykset. Mitä enemmän myynnissä kerätään tietoa asiakkaasta oikeanlaisten kysymysten avulla, sitä tehokkaampaa myynti on. Koko prosessi on siten kohdennettua, nopeaa ja usein tuo yritykselle lisäkauppaa. Lisäksi asiakas kokee, että häntä arvostetaan, kun hänen tarpeistaan ollaan kiinnostuneita. Tämä puolestaan herättää luottamusta, mikä on yksi tärkeimmistä asioista kaikessa kaupankäynnissä. Hyvä ja sujuva palvelu myös vahvistaa yrityksen brändiä.  

  • Mikä sai Teidät ottamaan meihin yhteyttä? Asiakas pyritään saamaan paljastamaan motiivinsa heti alussa, kun hän astuu sisälle esimerkiksi urheiluliikkeeseen; tosin joskus asia voi olla tiedossa jo etukäteen. 

  • Voinko kysyä muutaman lisäkysymyksen, jotta voin palvella teitä paremmin? Asiakkaan olotila pyritään saamaan mahdollisimman hyväksi pyytämällä lupa kysymyksiin. Asiakas pyritään myös rauhoittamaan ja kokemaan että hän päättää asioista. On tärkeätä, että asiakkaille on kaikin puolin miellyttävää asioida kanssasi.  

  • Minkälainen tuote tai ratkaisu teillä on tällä hetkellä? Näin asiakas paljastaa tarpeensa taustoja.  

  • Mihin kaikkeen olette olleet tyytyväinen nykyisessä ratkaisussanne? Asiakas pyritään saamaan avautumaan omasta tilanteestaan tarkemmin. Myyjä saa tietoa siitä, mitä asioita asiakas arvostaa tuotteessa tai palvelussa, jota hän etsii.  

  • Onko siinä kenties jotain kehitettävää? Myynnissä kerätään samalla tietoa siitä, mihin asioihin asiakas toivoo parannusta.  

TEHTÄVÄ:

Tulevaisuudessa saatat työskennellä liikunta- ja hyvinvointialan erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Asiakaspalvelutilanteet voivat olla esimerkiksi liikunnan ohjausta, asiakkaiden kuntoutusta tai vaikkapa liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen myymistä ja markkinointia.

1. Valitse joku tuote tai palvelu, jonka haluaisit myydä ja suunnittele kuvitteellinen asiakaspalvelutilanne. Mieti mitkä ovat keskeiset vuorosanat myyjän ja asiakkaan välillä. Pohdi avainkysymykset, jotka haluat nostaa mukaan. Hae ideoita tehtävän introsta ja videosta.

Työtavat: Sarjakuva, video tai muu visuaalinen esitys. Voit joko piirtää sarjakuvan tai käyttää netin valmiita sarjakuvatyökaluja hyödyksesi. Vaihtoehtoisesti sarjakuvan sijaan voit tehdä videon tai haluamasi visuaalisen esityksen asiakaspalvelutilanteesta.

Toteutus

Sarjakuva, video tai muu visuaalinen esitys

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Työelämä

bottom of page