top of page

TEe JATKO-OPINTO tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 3 pistettä

OPPILAITOSvierailu

Yksi hyvä tapa tutustua jatko-opintopaikkaan on vierailu oppilaitoksessa. Joskus oppilaitosten edustajat tulevat omalle koululle esittelemään koulutusta. Myös oppilaitosten avoimet ovet tai erilaiset koulutusmessut ja –tapahtumat antavat lisätietoja jatko-opinnoissa. Vierailu avartaa useimmiten enemmän kuin pelkkä informaatio, joka on tarjolla netissä tai erilaisissa painetuissa esitteissä.

 

Oppilaitosvierailun tai oppilaitosvierailijoiden avulla voit saada kokemuksellista tietoa siitä, millaista opiskelu oppilaitoksessa opiskelevien näkökulmasta on. Oppilaitoksessa vierailun avulla voit aistia ilmapiiriä ja saada tarkentavaa käsitystä siitä, vastaako koulutuksen sisältö sitä, mitä sinä tulevilta opinnoiltasi toivot.  

 

 

TEHTÄVÄ:  

Käy tutustumassa itseäsi kiinnostavaan oppilaitokseen, seuraa itseäsi kiinnostavan alan esittelyä omalla koulullasi tai käy jossakin koulutustapahtumassa ja kirjoita raportti tai tee muu esitys, jossa vastaat alla oleviin kysymyksiin. Voit myös itse vapaasti keksiä aiheita, joita haluat esityksessä käsitellä.

 

Voit tutkia myös oman alueesi jatko-opinto-, yrittäjyys- ja työelämätapahtumia Opopassin tapahtumat -sivulta. Tapahtuma voi olla myös virtuaalitapahtuma tai tallenne tapahtumasta.


1. Mihin sinua kiinnostavan alan oppilaitokseen ja koulutukseen kävit tutustumassa, minkä vierailun kuuntelit tai missä tapahtumassa vierailit?  

2. Millaisesta koulutuksen järjestäjästä on kyse: ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu, yliopisto, kansanopisto, avoin yliopisto/amk tai joku muu? 

3. Millaisia käsityksiä sinulla oli kyseisestä alasta/koulutuksesta ennen tutustumiskäyntiä? 

4. Muuttiko tutustumiskäynti käsityksiäsi? Miten? 

5. Kerro koulutuksesta yleisesti. Kuvaa myös alalla tarvittavia ominaisuuksia ja osaamista. 

6. Mitkä koulutuksen sisällöt kiinnostavat sinua erityisesti ja mitkä eivät tunnu kiinnostavilta?  

7. Miten hakeminen koulutukseen tapahtuu? Miten opiskelijat valitaan?

8. Kuinka arvioisit mahdollisuuksiasi päästä koulutukseen/alalle? 

9. Mikä vierailussa oli erityisen kiinnostavaa? Aiheuttiko jokin epäilyksiä? 

10. Miten kuvailisit oppilaitoksen tunnelmaa tai ilmapiiriä? Mitä muuta haluaisit kommentoida tai kertoa vierailusta/tutustumisesta?  

11. Millä tavoin vierailu tuki jatko-opintosuunnitelmasi kehittymistä?  

 

Toteutus

Raportti tai muu, kuten diaesitys tai Prezi

Aika

3h 45 min = 3 pistettä

Aihe

Jatko-opinnot

bottom of page