Ohjeet opinto-ohjaaja

mikä on opopassi? Mikä on opopassi?

 • Opopassi on ilmainen tulevaisuuden suunnittelun työkalu, jonka avulla voi toteuttaa lukion OP2-kurssin/ opintojakson. Opopassin materiaali perustuu lukion OP2-kurssin /opintojakson opetussuunnitelmaan.

 • Opinto-ohjaaja voi käyttää Opopassia haluamallaan tavalla. Osioita voi käyttää opo-tuntien materiaaleina ja tehtävinä, opiskelijoiden itsenäisinä tehtävinä tai kokonaan verkkokurssina. 

 • Opopassissa korostuu opiskelijan yksilöllisyys henkilökohtaisella jatko-opintopolulla. 

 • Opiskelija kerää Opopassiinsa opopisteitä. Opopisteiden kerääminen on motivoivaa ja innostavaa. 

 • Opopassin tehtäviä tekemällä opiskelija saa tietoa itsetuntemuksesta, jatko-opinnoista, työelämästä, yrittäjyydestä ja hänelle syntyy henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma.

 • Koulun ulkopuolinen opinto-ohjaukseen liittyvä toiminta (uravarjostus, korkeakouluyhteistyö, jatko-opintotapahtumat, ja niin edelleen) on mahdollista sisällyttää Opopassin pisteiksi. Koulun ulkopuolisesta toiminnasta hankitut pisteet ja itsenäiset tehtävät vapauttavat opinto-ohjaajan työaikaa muualle. Opinto-ohjaaja voi halutessaan käyttää vapautuvaa aikaa esimerkiksi pienryhmäohjauksen tai erilaisten työpajojen toteuttamiseen

opopassin kokoaminen.opopassin kokoaminen.

 • Opiskelija kerää Opopassiinsa 20 pistettä = Kaikille yhteiset osiot 5 p + Jatko-opintopolku 15 p. Yksi opopiste vastaa 75 minuuttia työtä. 

 • Opiskelija koostaa opopisteistä henkilökohtaisen Opopassin, jonka opinto-ohjaaja tarkastaa.  

 • Opinto-ohjaaja voi päättää mille alustalle opiskelija kokoaa Opopassin suoritukset. Esimerkiksi Google (Classroom), Microsoft (OneNote, Teams), Moodle, nettisivut, blogi  tai muu alusta. Opiskelija voi lisätä Opopassiinsa vastaukset myös linkkeinä, valokuvina, videoina tai muina liitteitä. Katso Opopassin mallipassi tästä.

 • Kaikille yhteisiä osiota on viisi (OPS-osiot): itsetuntemus, jatko-opinnot, työelämä, yrittäjyys ja jatko-opintosuunnitelma. Opiskelija tekee tehtäviä osioista 5 pisteen verran.   

 • Jatko-opintopolkuja on 12 kpl. Opiskelija valitsee oman polun, jolta hän kerää 15 pistettä omaan Opopassiinsa. Opiskelija voi valita myös seka-polun, jolloin hän kerää pisteitä eri poluista, jos oman polun valitseminen on vaikeaa ja jatko-opintosuunnittelu on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. 

arviointi. arviointi. arviointi. arviointi.

 • Opopassi on valmis kun 20 pistettä on kasassa. 

 • Opinto-ohjaaja tarkistaa opiskelijan Opopassin ja arvioi OP2-kurssin/ opintojakson.  

 • Kurssi/ opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä, S-merkintä. 

tervetuloa! tervetuloa! tervetuloa!

Tutustu OP2-kurssin/ opintojakson toteuttamiseen alla olevien ohjeiden avulla ja katsomalla Opopassin ohjevideo.  

opopassi

Our Story

Opopassi on saanut alkunsa kahden lukion opinto-ohjaajan intohimosta kehittää jotakin uutta ja toimivaa opinto-ohjauksen käyttöön. Opopassi on syntynyt ideasta, jossa nuorten tulevaisuuden suunnittelua on haluttu helpottaa ja jatko-opintojen suunnitteluprosessia tehdä näkyväksi.