top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä

Nyt Tarvitaan LUOVUUTTA

Ongelmien ratkaisu ja itsensä ilmaiseminen edellyttävät sitä, että pystyy käyttämään luovuuttaan. Luovuus voi olla taiteisiin liittyvän toiminnan lisäksi myös muunlaista kokeilemista, mielen leikkiä tai ilmaisua. Luova tila arjen tiimellyksessä voi löytyä myös luonnosta, puutarhanhoidosta tai vaikkapa rakennusprojektista. Tutkittaessa luovuuden merkitystä ihmisille, sen on todettu esimerkiksi lisäävän turvallisuuden tunnetta, toimivan puskurina  vastoinkäymisissä ja auttavan meitä ottamaan käyttöön potentiaaliamme.

TEHTÄVÄ: 

1. Määrittele, mikä luovuus on ja mitkä ovat sen tärkeimmät piirteet.
 

2. Selitä miksi luovuus on tärkeää.

  • Voit esimerkiksi pohtia, miten luovuus auttaa meitä ratkaisemaan ongelmia ja luomaan uusia ideoita ja mikä rooli sillä on ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa.


3. Tutki, miten luovuutta voi kehittää ja miten sitä voi käyttää ongelmanratkaisussa.

  • Voit esimerkiksi miettiä, millaisia taitoja ja valmiuksia tarvitaan luovuuden kehittämiseen ja miten niitä voi harjoittaa.

  • Voit myös selvittää, millaisia menetelmiä ja tekniikoita luovuuden kehittämiseen on olemassa ja miten niitä voi soveltaa omassa elämässäsi.
     

4. Suunnittele ja toteuta luovuutta vaativa projekti tai tehtävä. Liitä tuotos, video, kuva tai muu toteutusä vastaukseen. 

  • Voit esimerkiksi keksiä uuden tuotteen tai palvelun, luoda jonkinlaisen esityksen tai taiteellisen teoksen tai kehittää uuden liiketoimintamallin. 

Toteutus

Kirjallinen tuotos +

luovan tehtävän toteutus

Aika

2h 30min = 2 piste

Aihe

Työelämä

bottom of page