top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

Minulla on liikeidea

Liikeidea on yrityksen perusajatus siitä, miten yritys aikoo toteuttaa toiminta-ajatuksen mukaista liiketoimintaa. Liikeideassa on yleensä kolme osaa: mitä, kenelle ja miten. Mitä tarkoittaa niitä tuotteita tai palveluja, joita yritys myy asiakkailleen. Kenelle tarkoittaa yrityksen mahdollisia asiakkaita ja miten  tarkoittaa sitä, miten yritys tuotteensa tai palvelunsa tuottaa ja antaa asiakkaiden saataville. Näiden kolmen asian avulla yritys pystyy miettimään omaa brändiään: millä asiakkaat saadaan ostamaan juuri meiltä? Liikeidean tulisi olla muista alan kilpailijoista selvästi erottuva, uskottava, sellainen jota potentiaaliset asiakkaat arvostavat ja josta he kiinnostuvat sekä tietenkin taloudellisesti kannattava. 

 

Hyvä liikeidea ratkaisee usein jonkun olemassa olevan ongelman. Toisaalta menestyksekkään yritysidean ei tarvitse olla ennennäkemätön ja ainutkertainen, vaan voi perustua yleisiin, tuttuihin palveluihin – esimerkiksi kahviloita tarvitaan Suomessa kaikilla paikkakunnilla koko ajan. Menestymiseen vaikuttaa paikallinen kilpailuympäristö ja siinä erottuminen. Liikeidea voi myös tuoda tuttuun palvelumuotoon kilpailuetua innovatiivisuudella: vaikka paikkakunnalla olisi jo suuri määrä kahviloita, saattaa siellä hyvinkin menestyä uusi yritys, joka tarjoaa kahvin lisäksi yritys-brunsseja, toimistohotelleja ja raakaruokaa. Jotkin yritysideat voivat olla Suomessa uusia, vaikka niitä maailmalta jo löytyisikin. Rohkea yrittäjä voi kokeilla, voisiko ulkomailla toimiva idea toimia  kotimaan markkinoilla. Menestymisen avain on kyky ennakoida asiakaskunnan ostokäyttäytymistä ja yleisen ilmapiirin otollisuutta uudelle idealle. 

Ihannetapauksessa yrityksellä on myynnin helpottamiseksi ja hinnoittelun tukemiseksi hyvä brändi, toisin sanoen maine. Asiakkaat löytävät brändin avulla yritykset ja niiden tuotteet. Sen lisäksi asiakkaat luottavat tiettyihin brändeihin ja huomaavat niin sanotun brändiarvon. Näistä asioista asiakkaat ovat usein valmiita maksamaan myös extraa.  

 

TEHTÄVÄ:  

1. Nyt on sinun vuorosi keksiä uusi liikeidea. Pohdi esityksessäsi liikeidean ydinkysymyksiä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 

A) Mitä tavaroita tai palveluja yritys myy?

B) Ketkä ovat näiden tuotteiden (tavaroiden ja palvelujen) potentiaalisia ostajia?

C) Kuinka nämä asiakkaat tavoitetaan?

2. Nyt on aika pohtia sitä kuinka yrityksen kilpailukykyä voisi varmistaa.  

A) Miksi juuri tämän yrityksen tuotteet tai palvelut olisivat sellaisia, että asiakkaat ostaisivat niitä kilpailevien tuotteiden sijaan?

B) Kuinka potentiaaliset asiakkaat saisivat tiedon näistä tarjolla olevista tuotteista?

C) Millaista hintaa asiakkaat olisivat valmiita maksamaan?

D) Pystyykö yritys tuottamaan tuotteet sellaisin kustannuksin, että toiminta olisi kannattavaa? 

3. Pohdi lopuksi kiinnostaako sinua yrittäjyys. Mitä hyviä ja huonoja puolia näksit yrittäjänä toimimisessa? 

Toteutus

Esitystyökalu, kuten Prezi, PowerPoint, Google Slides, tms.  

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page