top of page

TEe itsetuntemus tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste 

lumatyyppi

Omaa jatko-opiskelualaa pohtiessa on hyvä nostaa esiin omia vahvuuksia ja luonteenpiirteitä sekä miettiä asioita, joista pitää erityisesti. Niiden pohjalta on helpompi pohtia miten soveltuisi kyseiselle alalle opiskelemaan ja työskentelemään. On myös tärkeää saada läheisten kuten ystävien ja perheenjäsenten näkemyksiä omista vahvuuksista. 

 

TEHTÄVÄ:

 

1. Mainitse 20 pientä asiaa, jotka saavat sinut hyvälle tuulelle tai joista pidät.

  • Asiat voivat olla tekemistä kuten esimerkiksi harrastus tai yksittäisiä asioita kuten kahvi. 

2. Millainen ihminen olet, mitkä ovat sinua kuvaavia luonteenpiirteitä?

  • Mitkä ovat mielestäsi sellaisia luonteenpiirteitäsi, joita haluat korostaa esimerkiksi työnhaussa?

3. Mistä asioista olet saanut kehuja elämäsi varrella? 

4. Vertaa omia vastauksiasi muiden ihmisten näkemyksiin

A) Tee gallup esimerkiksi kavereillesi tai perheenjäsenillesi. Kysy heiltä tehtävän kolme ensimmäistä kysymystä. Mistä asioista he uskovat sinun pitävän ja millaisena he näkevät  sinun luonteenpiirteesi sekä miten he kehuisivat sinua.

B) Miten oma näkemyksesi ja heidän näkemyksensä osuivat yhteen? Havaitsitko eroavaisuuksia? 

5. Löydätkö edellisten kysymysten vastauksista luma-alaan liitttyviä asioita, jos niin mitä?

  • Pohdi myös miten kiinnostuksen kohteesi, luonteenpiirteesi ja onnistumisen kokemukset voisivat yhdistyä alalla (Luma-ala) tarvittaviin ominaisuuksiin?

 

Toteutus

Essee,

raportti.

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Itsetuntemus

bottom of page