top of page

TEe jatko-opinto tehtävä ja liitä omaan passiisi

ansaitse 1 piste

LUMA-alalle

LUMA-osaamista eli luonnontieteiden ja matematiikan osaamista tarvitaan monilla aloilla. Viime aikoina LUMA-osaamisen yhteydessä on alettu korostaa myös tekniikan alan osaamista (LUMATE). LUMATE-aineiden osaaminen auttaa työelämässä ja antaa valmiuksia ratkoa globaaleja, esimerkiksi ilmastoon ja ympäristöön liittyviä haasteita nyt ja tulevaisuudessa.

 

Metsäalalla LUMA-osaaminen on läsnä kaikentasoisissa työtehtävissä: ymmärrystä luonnosta, ympäristöstä ja matematiikasta tarvitaan sekä käytännönläheisissä maastotöissä että toimistoissa ja tutkimuslaboratorioissa tapahtuvassa suunnittelu- ja kehittämistyössä.

Tehtävä:

1. Tutustu osoitteessa tyomarkkinatori.fi/ammattitieto alla oleviin ammatteihin. Yhdistä jokaiseen ammattiin (a-h) yksi siihen sopiva työympäristö ja yksi ammatissa tarvittava luma-osaaminen. 

Ammatit:

a) metsäkoneenkuljettaja

b) metsänhoitaja

c) teollinen muotoilija

d) laborantti

e) paperikoneenhoitaja

f) ekologi

g) prosessitekniikan insinööri

h) metsätalousinsinööri 

Työympäristöt:

 • yliopisto

 • tehtaan laboratorio

 • hakkuukypsä metsä

 • metsänhoitoyhdistyksen toimisto

 • maa- ja metsätalousministeriö

 • metsäteollisuuden yritys

 • kemiallisen metsäteollisuuden yritys, paperitehdas

Luma-osaaminen:

 • metsävarojen hoito ja käyttö sekä ympäristökysymysten asiantuntemus

 • prosessien suunnittelu ja optimointi sekä säätötekniikka

 • leimikon ja hakkuualueen paikantaminen

 • kemikaalien käyttäminen

 • metsätalouden ja ympäristöasioiden tuntemus

 • materiaalien käyttäytyminen

 • biologian eri osa-alueet

 • paperin valmistusprosessin ja automaatiotekniikan hallinta


2. Valitse yksi ammatti ja tutustu siihen lisää. Etsi Opintopolusta tietoa ja kirjaa muutama oppilaitos missä ammattiin voi opiskella. Kuvaa myös koulutuksen pääpiirteet.

Ammatit:

 • metsäkoneenkuljettaja

 • metsänhoitaja

 • teollinen muotoilija

 • laborantti

 • paperikoneenhoitaja

 • ekologi

 • prosessitekniikan insinööri

 • metsätalousinsinööri 

Toteutus

Vapaa valinta

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Jatko-opinnot

Opopassi yhteistyössä

Tehtävä on tehty yhteistyössä Opopassin kumppanin Metsäteollisuus ry:n kanssa. Metsäteollisuus on vastuullinen ratkaisujen ja hyvinvoinnin tarjoaja. Metsäteollisuus ry on Suomessa toimivien metsäteollisuusyritysten edunvalvontajärjestö. Metsäala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä ja niihin johtavia koulutuksia. Käy tutustumassa metsän moniin mahdollisuuksiin.

bottom of page