top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

luke-blogit

Lukessa eli Luonnonvarakeskuksessa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Luonnonvarojen kestävä käyttö vaatii erityisesti tietotaidon ja uusien liiketoimintamallien kehittymistä ja tiivistä yhteistyötä. Luonnonvarakeskus kokoaa yhteen luonnonvarojen sekä vastuullisen ruoantuotannon osaajat.  

 

 

Tehtävä: 

 

1. Tutustu Luonnonvarakeskuksen LUKE- blogeihin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

 

A) Millaisista luonnonvara-alaan liittyvistä asioista/ilmiöistä blogitekstejä on kirjoitettu? Mainitse viisi esimerkkiä, joita luonnonvara-alan asiantuntijat ovat blogeissaan käsitelleet. Tuo esiin muutamalla lauseella myös blogitekstin ydin. 

B) Onko näkyvissä tiettyjä trendejä, joita luonnonvara-alalla nostetaan muita enemmän esiin blogeissa, jos niin millaisia? 

C) Mitkä asiat koet mielenkiintoisimpina LUKE-blogien aihealueista? Miksi ne tuntuvat sinusta kiinnostavilta? 

D) Mitä uutta opit blogeihin tutustuttuasi? 

Toteutus

Kirjallinen tuotos

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Työelämä

bottom of page